• en
  • fa
به وبسایت شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک خوش آمدید

شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیـک با بـیش از ۲۰ سال سـابقه درزمینه‌ی ارائه خدمات آزمایشگاهی و پژوهشی به صنایع مختلف در کشور و کسب گواهی‌نامه‌های استاندارد مختلف از مراجع ذی‌صلاح، یکی از آزمایشگاه‌های معتبر پژوهشی و خدماتی در ایـن صنعت به شمـار می‌رود. این آزمایشـگاه مورد تأییـد مؤسسه استاندارد ایران بـوده و دارای استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵ است که به اغلب تجهیزات ضروری برای آزمـون‌های لازم بر قطعات رابری و برخی آزمون‌های قطعات پلاستیکی مجهز است. همچنین با وجود کارگاه اختـلاط مجهز به مخلـوط‌کن آزمایشـگاهی، غلتک و پرس پخت قادر است اقدام به تهیه نمـونـه‌هـای آزمایشی نمـوده و بـا تعـریف پروژه‌هـای پـژوهشی مـرتبط با هر رشـته بـه تـولیـدکننـدگان قطعات رابری در خصـوص بهبـود کیفیت قطعـات تولیـد شده و یا رفع معضلات موجود در خط تولید یاری رساند .از سوی دیگر آزمایشگاه خواص فیزیـکی و مکانیکی قـادر است تا با انجام آزمون‌های لازم بر مواد اولیه مصـرفی نسبـت به معرفی مواد باکیـفیت و منابع قابل‌اعتماد، مشاوره لازم را ارائه نموده و یا برای تهیه و عرضه آن‌ها اقدام نماید.

 

تعرفه آزمون های آزمایشگاه ها ۱۳۹۶