آزمایشگاه قطعات لاستیکی و تایر

مدیر آزمایشگاه

فرهاد قوی پنجه

تلفن: 44787204

 پذیرش: ۴۴۷۸۷۹۰۷

شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیـک با بـیش از ۲۰ سال سـابقه درزمینه‌ی ارائه خدمات آزمایشگاهی و پژوهشی به صنایع مختلف در کشور و کسب گواهینامه‌های استاندارد مختلف از مراجع ذی‌صلاح، یکی از آزمایشگاه‌های معتبر پژوهشی و خدماتی در صنعت لاستیک به شمـار می‌رود. این آزمایشـگاه مورد تأییـد سازمان ملی استاندارد ایران بـوده ودارای گواهینامه استاندارد ISO/IEC17025 از این سازمان است. این آزمایشگاه به اغلب تجهیزات ضروری برای آزمـون‌های لازم روی قطعات لاستیکی و برخی آزمون‌های قطعات پلاستیکی مجهز است.همچنین با در اختیار داشتن کارگاه اختـلاط مجهز به مخلـوط‌کن آزمایشـگاهی، غلتک و پرس پخت قادر است اقدام به تهیه نمـونـه‌هـای آزمایشی نمـوده و بـا تعـریف پروژه‌هـای پـژوهشی بـه تـولیـدکننـدگان قطعات لاستیکی در زمینه بهبـود کیفیت قطعـات و فرایند تولیـد و یا رفع معضلات موجود در خط تولید یاری رساند.از سوی دیگر آزمایشگاه خواص فیزیـکی و مکانیکی آماده است تا با انجام آزمون‌های لازم بر روی مواد اولیه مصـرفی، نسبـت به معرفی مواد باکیـفیت و منابع قابل ‌اعتماد، مشاوره لازم را ارائه نماید.

این آزمایشگاه با بهره گیری از توان متخصصین خویش قادر است آزمون های کشش، سایش، مقاومت در برابر ازن، مونی ویسکوزیته، رئومتری، شناسایی پایه پلیمری و … آمیزه ها و قطعات لاستیکی را براساس استانداردهای ISIRI ،ASTM ،DIN و نیز استانداردهای پیشنهاد شده از سوی مشتری انجام داده و در نهایت به ارائه تحلیل نتایج بپردازد.

معرفی آزمونها، دستگاهها و استانداردها

مشاهده

مجوزها و تأییدیه‌ها

مشاهده

تعرفه و تجهیزات آزمون

مشاهده