رئیس آزمایشگاه

هنریک مارکاریان

تلفن: ۴۴۷۸۷۹۰۳

 

شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیـک با بـیش از ۲۰ سال سـابقه درزمینه‌ی ارائه خدمات آزمایشگاهی و پژوهشی به صنایع مختلف در کشور و کسب گواهی‌نامه‌های استاندارد مختلف از مراجع ذی‌صلاح، یکی از آزمایشگاه‌های معتبر پژوهشی و خدماتی در ایـن صنعت به شمـار می‌رود.این آزمایشـگاه مورد تأییـد مؤسسه استاندارد ایران بـوده ودارای استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵ است که به اغلب تجهیزات ضروری برای آزمـون‌های لازم بر قطعات رابری و برخی آزمون‌های قطعات پلاستیکی مجهز است.همچنین با وجود کارگاه اختـلاط مجهز به مخلـوط‌کن آزمایشـگاهی، غلتک و پرس پخت قادر است اقدام به تهیه نمـونـه‌هـای آزمایشی نمـوده و بـا تعـریف پروژه‌هـای پـژوهشی مـرتبط با هر رشـته بـه تـولیـدکننـدگان قطعات رابری در خصـوص بهبـود کیفیت قطعـات تولیـد شده و یا رفع معضلات موجود در خط تولید یاری رساند.از سوی دیگر آزمایشگاه خواص فیزیـکی و مکانیکی آماده است تا با انجام آزمون‌های لازم بر روی مواد اولیه مصـرفی، نسبـت به معرفی مواد باکیـفیت و منابع قابل‌اعتماد، مشاوره لازم را ارائه نموده و یا برای تهیه و عرضه آن‌ها، اقدام نماید.
این آزمایشگاه با بهره گیری از توان متخصصین آزمون های کشش، سایش، مقاومت در برابر ازن، مونی ویسکوزیته، رئومتری، شناسایی پایه پلیمری و … آمیزه ها و قطعات لاستیکی را براساس استانداردهای ISIRI ،ASTM ،DIN و نیز استانداردهای پیشنهاد شده توسط مشتری را انجام داده و در نهایت به ارائه تحلیل نتایج بپردازد.

 

تعرفه آزمونهای آزمایشگاه ها ۱۳۹۷