Untitled Document

مدیر آزمایشگاه

حسین صمدی

 Hossein Samadi

تلفکس:

02144787907

ایمیل:

Tire Testing [email protected]

آزمایشگاه کنترل کیفی تایر و تیوب به‌ عنوان اولین مرکز ملی آکردیته تایر در کشور و همکار آزمایشگاه سازمان ملی استاندارد ازسال ۱۳۸۴ با پرسنل متخصص و ماهر ، مجهز به انواع دستگاه‌ها و تجهیزات آزمایشگاهی بوده و قادربه ارائه انواع خدمات فنی و آزمایشگاهی تستهای کمی (Objective) تستهای کیفی(Subjective) درآزمایشگاه (Indoor Test) و میدان آزمون (Field Test) مطابق با انواع استانداردهای ملی (ISIRI) و بین المللی و آزمایش های ویژه مطابق با درخواست مشتریان (Test Plan) می باشد.

 • ارتقاء مستمرسطح مهارت پرسنل آزمایشگاه‌ 
 • بهبود مستمر در مجموعه‌ی فعالیت‌های آزمون
 • بکارگیری آخرین نسخه استانداردهای جاری
 • حصول اطمینان از انجام صحیح و دقیق آزمونها
 • تهیه و بکارگیری ماشین آلات و تجهیرات جدید
 • توسعه دامنه فعالیت‌های آزمونها
 • تعهد همیشگی به رعایت اسرار و منافع مشتری در کلیه وجوه و ابعاد آن
 • پیگیری بموقع و مناسب درخواست ها ی مشتریان
 • گواهینامه بین‌المللی سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه ISO/IEC 17025
 • گواهینامه بین‌المللی ایزو ISO 90001: 2015
 • گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار سازمان استاندارد به شماره T-700
 • مجوز بازرسی از مؤسسه‌ی استاندارد و پژوهش صنعتی ایران
 • گواهینامه های تایید صلاحیت از شرکت خودروسازی/ ساپکو ایران خودرو و  سازه گسترسایپا
 • اندازه‌گیری استانداردهای سه گانه  زیست محیطی مطابق  SWR(R-117, ISO 28580
 • انجام آزمایشات عملکردی تایر در تست داخلی (Indoor Tests)
 • انجام آزمون مطابق  استانداردهای بین المللی برحسب درخواست خودروسازان و مشتریان
خدمات فنی آزمایشگاه

مشاهده

مجوزها و تأییدیه‌ها

مشاهده

تعرفه آزمونهای تایر

مشاهده

گالری

مشاهده