کارشناس آموزش

فرزام مهدوی نادر

تلفن: ۴۴۷۸۷۹۱۸

مرکز آموزش کوتاه مدت

ضرورت ارتقا و بهبود مستمر سیستم‌های تولیدی و مدیریتی، هم زمان با عرضه  یافته‌های جدید فنی، تکنولوژیک و … نیاز گسترده‌ی واحدهای گوناگون تولیدی، خدماتی را به دریافت آموزش‌های جدید و تحکیم بنیادین توان علمی و فنی نیروی انسانی نشان می‌دهد.

مرکز آموزش مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک در راستای چنین هدفی، ارتباط آموزشی خود را با شرکت‌های تولیدی لاستیک برقرار کرده است. ارتباط سازمانی با مدیران و کارشناسان صنعت و نیازسنجی آموزشی با مشورت آن‌ها به صورت مداوم انجام و دوره‌های آموزشی به شرح ذیل پیش‌بینی و اجرا می‌شود.

آموزش‌های تخصصی کوتاه مدت:

۱- دوره‌های آموزشی

الف) دوره‌های فنی تخصصی لاستیک، پلاستیک و فنی مهندسی

ب) دوره‌های مدیریتی فروش، بازاریابی، مهندسی صنایع، استانداردهای مدیریت کیفیت و … .

ج) دوره‌های مدیریت سیستم‌های کیفی

۲-  سمینارها

برگزاری سمینارهای علمی تخصصی و مدیریتی در سطح ملی و کارخانه‌ای

واحد آموزش این شرکت دارای گواهینامه ممتاز از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران درزمینه‌های: مدیریت، تکنیک‌های کیفیت، فنی و مهندسی (شاخه‌های تکنولوژی و کنترل کیفیت صنایع لاستیک، پلاستیک، شیمی و پلیمر) می‌باشد.