اهداف کلان

بازرسی و آزمون

  • توسعه مرکز آزمون تایر به عنوان برترین مرکز دارای صلاحیت ملی تایر بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی در سطح کشور
  • افزایش سهم بازار آزمایشگاه قطعات به میزان ۱۰ درصد در سال تا افق ۱۴۰۰
  • ارتقا به جایگاه سه شرکت برتر خدمات مهندسی مواد و قطعات و مجموعه‌های مرتبط با حوزه کسب و کار در همکاری با خودروسازان داخلی

آموزش و اطلاع رسانی

  • ارتقا به جایگاه برترین مرکز آموزش و پرورش بلند مدت و کوتاه مدت سرمایه های انسانی در حوزه صنعت تایر و لاستیک
  • شناسایی، جمع آوری، بازنشر، اطلاع رسانی و نگهداری دانش مورد نیاز صنایع لاستیک و تایر کشور و زنجیره تامین از طریق چاپ معتبرترین نشریه علمی ترویجی کشور در قالب فصل نامه، ویژه نامه، ماهنامه و کتب تخصصی مورد نیاز و برگزاری همایش و نمایشگاه ها

پژوهش و فناوری

  • تبدیل شدن به قطب مرکز انرژی صنعت لاستیک علی الخصوص تایر در خصوص طرح ریزی، مشاوره در اجرا، ارزیابی و تدوین
  • ایجاد سازوکاری مناسب جهت جذب ایده کسب و کارهای پویا با هدف تبدیل حداقل دو ایده به محصول یا فرایندی جدید در سال
  • تبدیل شدن به مرکز تائید صلاحیت تخصصی در حوزه های:

الف- تصدیق مواداولیه با توجه ویژه به قانون ریچ

ب- تصدیق و صحه گذاری محصولات بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی

ج- همسان سازی استانداردهای تایر سازمان ملل IP59

د- ارزیابی و صدور حق مالکیت عاج تایر برای محصولات داخلی

ه- صدور Emark برای محصولات صنعت تایر کشور

و – دریافت و تمدید کد DOT برای شرکت های تایرسازی داخلی

ز- معیار مصرف انرژی در صنعت تایر