ماموریت

 

ماموریت اصلی ما، ارائه خدمات مهندسی و تحقیقاتی به منظور پاسخگویی به کلیه نیازمندی‌های ذینفعان به ویژه صنایع لاستیک و تایر کشور بوده و میکوشیم تا با بهره‌گیری از استانداردهای نوین و بین‎المللی با استفاده از رویکرد ارتباط و توسعه در زنجیره تامین محصولات مرتبط، موجبات نیل بین‌المللی شدن صنایع مرتبط را فراهم آوریم.پایبندی به ارزش های سازمانی و تلاش در جهت خرسند‌سازی و اعتماد مشتریان در کانون توجه ما قرار داشته و برآنیم تا با نوآوری و بهبود مستمر در زنجیره ارزش شرکت و نیز حمایت از ذینفعان حلقه مفقوده مراکز علمی- پژوهشی با صنایع در این بخش را باز‌طراحی و ایجاد نموده و پرورش سرمایه‌های انسانی مورد نیاز در این حوزه را در دستور کار خود قرار دهیم.همچنین شناسایی و جمع‌آوری، بازنشر و نگهداری دانش مورد نیاز صنعت لاستیک جهت نیل به اهداف در نظر گرفته شده از دیگر ماموریت‌های اصلی شرکت به شمار می‌آید.

چشم انداز

ارتقاء به مرکز مهندسی و تحقیقاتی برتر، پیشرو، قابل اتکا و دانش بنیان در صنایع لاستیک و تایر کشور از نقطه نظر ذینفعان