دکتر سعید تقوایی گنجه‌علی

مرتبه علمی: استاد شیمی آلی

شماره تماس: ۰۲۱۴۴۷۸۴۹۱۰

شماره فکس: ۰۲۱۴۴۷۸۴۹۱۳

آدرس پست الکترونیک: s.taghvaei@rierco.net

 • لیسانس شیمی از دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۲
 • فوق لیسانس شیمی آلی از دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۴
 • دکترای شیمی علوم پلیمر از دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۸
 • فوق دکترای سنتز ماکروسیکلها از دانشگاه گیسن آلمان خرداد ۱۳۷۹
 • عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال از دی ۱۳۸۰ تاکنون
 • مشاور مدیر عامل در تحقیق و توسعه لاستیک پارس از تیر ۱۳۷۹ تا مهر ۱۳۸۳
 • موسس اولین مرکز آکریدیته و آزمون تایر ایران در سال ۱۳۸۵
 • موسس مرکز تحقیقات صنایع لاستیک ایران در سال ۱۳۸۸
 • مدیرعامل شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک از مهر ۱۳۸۳ تا مهر ۱۳۹۲
 • مشاور مدیرعامل گروه صنعتی بارز از آذر ۱۳۹۲ تا مرداد ۱۳۹۴
 • عضو کمیته اجرایی و قوانین و استانداردهای انجمن صنعت تایر از ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳
 • عضو هیئت مدیره شرکت مهندسی و تحقیقات لاستیک از مرداد ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۵
 • عضو هیئت رئیسه انجمن مراکز تحقیق و توسعه کشور از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲
 • مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت ایران یاسا از مرداد ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۵
 • مدیرعامل شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک ایران از اردیبهشت ۱۳۹۶ تاکنون
 • مولف سند چشم‌انداز توسعه صنعت تایر ایران در افق ۱۴۰۴ شمسی
 • تالیف ۵ عنوان کتاب تخصصی در زمینه شیمی پلیمر و لاستیک‌ها و تایر
 • چاپ بالغ بر ۷۰ مقاله علمی در نشریات بین‌المللی
 • ارائه بالغ بر ۱۰۰ سخنرانی علمی تخصصی در سمینارهای ملی و بین‌المللی
 • راهنمایی ۲۰ رساله دکترا و ۸۰ رساله کارشناسی ارشد
 • سردبیر نشریه پژوهش‌های کاربردی در شیمی از سال ۱۳۸۵ تاکنون
 • مدیر مسئول و سردبیر مجله صنعت لاستیک ایران از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۲ و عضو هیئت تحریریه این نشریه از سال ۱۳۹۲ تاکنون
 • دبیر شش دوره همایش‌های ملی لاستیک ایران از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۲