نشریه صنعت لاستیک ایران (IRM)، به آدرس www.iranrubbermag.ir یک نشریه تخصصی در حوزه‌ی علوم مربوط به الاستومرها و تکنولوژی تایر و قطعات لاستیک است که ازسال ۱۳۷۴ به صورت فصل‌نامه توسط شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک منتشر می‌شود.
در این نشریه عمدتاً مباحث مربوط به مواد اولیه و آمیزه کاری لاستیک، طراحی تایر، تکنولوژی‌های بازیافت تایرهای فرسوده و آزمون‌های مرتبط به محصولات لاستیکی مطرح می‌شود. همچنین به منظور ارتقای توان مدیریتی و سیستم‌های کیفیت و بهبود کسب‌و‌کار واحدهای صنعتی، بخش‌های دیگری از جمله مدیریت، سیستم کیفیت، بهره‌وری و بازرگانی نیز در این نشریه وجود دارد.
این نشریه از سال ۱۳۸۶ دارای رتبه علمی-ترویجی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است و بخش عمده‌ای از پژوهش‌های کاربردی در حوزه صنعت لاستیک که توسط دانشجویان، کارشناسان صنعت لاستیک و استادان دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی انجام می‌شود در این نشریه به چاپ می‌رسد.
هدف از انتشار این نشریه ارتقای سطح علمی کارشناسان و مدیران و نیروهای کار شاغل در صنعت بزرگ تایر و قطعات لاستیکی در زمینه‌های علوم و تکنولوژی محصولات لاستیک، مدیریت نوین در حوزه‌های تولید، منابع انسانی و بهره‌وری و نیز سیستم‌های کیفی است.