رئیس هیئت مدیره

آقای دکتر اسکندر ستوده مجتمع صنایع لاستیک یزد

 

نایب رئیس هیئت مدیره

آقای مهندس علیرضا انصاری مجتمع صنعتی آرتاویل تایر

 

مدیرعامل

آقای دکتر سعید تقوایی گنجه علی شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک

 

اعضاء هیئت مدیره

آقای مهندس ارسلان امتعلی شرکت ایران یاسا تایر و رابر
آقای مهندس محمود پرهیزکار لاستیک دنا
آقای مهندس محسن غفاری گروه صنعتی بارز
آقای مهندس مهدی اکبری شرکت ایران تایر
آقای مهندس مرتضی قربانی گل پرور شرکت کویرتایر
آقای مهندس مهرداد محمد کاری شرکت لاستیک پارس