Untitled Document

مدیر خدمات فنی و مهندسی

ندا مهاجرانی

 

تلفن:

۰۲۱-۴۴۱۹۴۲۶۷

ایمیل:

[email protected]

دفتر خدمات فنی و مهندسی یکی از بخش‌های واحد پژوهش و فناوری شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک است. این بخش با بهره‌گیری از توان متخصصین خویش قادر است خدمات خود را در قالب پروژه‌های پژوهشی پیرامون زنجیره ارزش صنعت لاستیک ارائه نماید.

ثبت درخواست خدمات

مشاهده

خدمات ما

مشاهده

مراحل ثبت درخواست و انجام پروژه

مشاهده

پروژه‌های خاتمه یافته

مشاهده