کارشناس انتشارات

محمد علی حمیدی

تلفن: ۴۴۷۸۷۹۰۵

با توجه به اهمیت و ضرورت اطلاع‌رسانی دستاوردهای نوین در صنایع و از جمله صنعت لاستـیک، گردآوری اخبار و گزارش‌های خبری از رویدادهای علمی و نیز ارایٔه‌ی اطلاعات مربوط به برگزاری همایش‌ها و سمینارهای تخصصی، واحد انتشارات شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک تاسیس شد. بر این اساس، واحد انتشارات در راستای رسالت خطیر خود، با پوشش خبری آخرین اطلاعات از تحولات مدیریتی، اقتصادی و تکنولوژیکی در صنعت لاستیک، فعالیت خود را سالها دنبال کرده است.

این واحد با بهره‌گیری از توان تخصصی کارکنان شرکت و سایر افراد در امر تألیف، ترجمه، تهیه اخبار و گزارش‌های خبری صنعت لاستیک، نسبت به تألیف، ترجمه و انتشار آنها در قالب کتاب و نیز نشریات مختلف به شرح زیر اقدام می‌کند.

الف) نشریات

ب) کتب تخصصی

در حال حاضر تعداد کتاب‌های انتشار یافته توسط این واحد ۲۷ عنوان است. واحد انتشارات شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک با توجه به رسالت خود آماده همکاری با مؤلفان و مترجمان دانشگاهی و استادان باتجربه‌ی صنعت تایر و لاستیک به‌منظور نشر و ترویج کتاب‌های علمی و فنی، هم سو با نیاز صنعت تایر و لاستیک کشور است.