کتابخانه و مرکز اطلاع‌رسانی این شرکت، بیش از ۶۰۰۰ عنوان کتاب، ۱۲۰ عنوان نشریه‌ی ادواری، مقاله‌های ارایٔه شده در سمینارهای بین‌المللی و سمپوزیوم‌ها، مربوط به صنعت تایر و لاستیک و مجموعه کاملی از استانداردهای SAE ،BS ،ASTM را گردآوری کرده است که لیست اسامی این کتاب‌ها در زیر آمده است.

علاقه‌مندان می‌توانند با پرداخت هزینه نسبت به عضویت در کتابخانه اقدام کنند و به کتاب‌های زیر دسترسی داشته باشند.

عنوان

سرشناسه

شماره رده بندی

ناشر

کد عنوان

ابزارهای کاوش اینترنتکوشا،کیوان ، ۱۳۴۷‏-‏۲الف۹۴ک/۴۲۰۱ZAنشر کتابدار۱۰۰۸
ابزارهای کنترل کیفیت آماری ( نگرشی کاربردی )۲الف/ ۱۵۶ TSسازمان مدیریت صنعتی۲۸۶
ا. بی . سی . دی فهرست بازبینی برای تعالی عملیاتیوایت ، اولیور‏ . Wight , Oliver W‏۲۱۳۷۵الف۲و/۵۶/۲۵ HDسازمان مدیریت صنعتی۴۶۹
اتریشراعی ، انسیه۲الف۲ر/۳۸ DBوزارت امور خارجه ، موسسه چاپ و انتشارات۱۳
اتو کد به زبان ساده : کتابی آموزشیهود، جان .د‏ی Hood , John D‏۲الف۹هـ/۳۸۵ Tجزیل۲۱۷
[اجرای کیفیت فراگیر]شناسا،۶۵۱۲PAM[ بی نا ]۱۱۳۵
اجرای گام به گام نگهداری وتعمیرات بهره ورفراگیرداوری ، دردانه۲ن۲د/۱۹۲ TSکیوان۱۴۸
احتمالات و آمار کاربردیوالپول ، رونالد‏ . Walpole , Ronald E‏۷۱۳۷۴م۲و/۲۷۳/۲۵ QAجهد دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت ایران۲۱۱
احتمالات و آمار مهندسی برای رشته های مختلف مهندسی ، فیزیک ، مدیریت صنایع ومیلر، اروین ، ۱۹۲۸‏ ‏-‏Miller , Irwin‏۳۱۳۷۳الف۹م/۳۴۰ TAاتا۳۳۱
احتمال و آمار در مهندسی و علم مدیریتهاینز ، ویلیام و۳الف۲هـ/۳۴۰ TAدانشگاه یزد۲۲۹
اختلاط مواداشراق ،همایون۶۱۵۹TSشرکت تولیدی ایزان تایر۱۰۱۶
اختیارات ولی فقیه در نامه ها و فرمانهای امام خمینی (قدس سره )خمینی ، روح الله ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ۱۲۷۹‏-‏۳۱۳۸۵الف۸و/۱۵۷۴/۵DSRتسنیم۱۳۰۹
اخطلاط لاستیکگروسمن ،ریچارد‏ Grossman ,Richard‏۳الف۴گ/۱۸۹۱TSبسپارنو؛ شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک ، مجتمع صنایع لاستیک کرمان۱۰۳۷
اخلاق اسلامیسادات ، محمدعلی۳۱۳۸۷الف۲س/۲۴۷/۸ BPسازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت )۱۲۷۴
اخلاق اسلامیدیلمی ، احمد۳۱۳۸۷الف۹د/۲۴۷/۸ BPنهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، دفتر نشر معارف۱۲۷۵
اداره امور دفتری و روشهای گردش مکاتبات در سازمانهای دولتیعلن ، ابراهیم۴۱۳۷۴الف۸ع/۵۵۴۷/۵HFمرکز آموزش مدیریت دولتی۶۸۶
اداره تکنیکال (کامپاندینگ )، واحد تحقیقات و نوآوریغروی ، فریدون۶۵۶۱TSشرکت صنایع لاستیکی سهند۱۱۶۳
ارتباطاتبرکو، روی ،۱۹۵۳‏-‏‏.Berko,Roy M‏۴۱۳۷۸الف۴ب/۹۰ Pدفترپژوهشهای فرهنگی۵۰۸
ارتباط شناسی و کتابداریباد،جان ‏ .Budd, John M‏۱۳۷۶ ۴الف۲ب/۷۱۱ Zسروش۷۴۰
ارزبری انواع راههای کشورایران .وزارت برنامه وبودجه .طرح مطالعه جامع حمل ونقل کشور۱۳۶۸ ۴الف۹الف ۳۱۱ HEوزارت برنامه وبودجه۷۸۴
ارزش افزوده ،راهی برای اندازه گیری بهره وریخاکی ، غلامرضا۴الف۲خ/۵۶/۲۵ HDموسسه مطالعات و برنامه ریزی آموزشی ،سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران۴۸۳
ارزیابی اقتصادی پروژه های صنعتیاسکونژاد، محمدمهد‏ی ‏۱۳۶۹الف۵الف/۱۷۷/۴ TAدانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )، مرکز نشر۲۰۸
ارزیابی طرحهای صنعتی : مطالعات فنی .اقتصادی .مالیمجیدیان ،داود. ۱۳۴۴‏-‏۴الف۳م/۱۷۱/۴ TSسازمان مدیریت صنعتی۵۱۲
ارزیابی کار و زمان۵۱۳۷۳آ/۶۰/۶Tمرکز نشر دانشگاهی۲۳۲
ارگونومی برای مبتدیان : راهنمای برای مراجعه سریعدال ،جن ، ۱۹۵۴‏-‏‏Dul,Jan‏۴الف۲د /۱۶۶ TAنشر مرکز۴۳۷
اروگوئهموسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی۴الف۸م/ ۴۱۷ HCموسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی۴۱۵
اریترهکریملو، داوود۴الف۴ک/۳۹۳ DTوزارت امور خارجه ، موسسه چاپ و انتشارات۳۸۳
از اطلاعات تا آگاهیقانع بصیری ، محسن ، ۱۳۲۸‏-‏۴الف۲ق/۳۶۰ Qشرکت ساختمانی نوساختمان۳۰۴
ازبکستان۴الف/۳۳۷ HCموسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی۳۶
از دیوانسالاری تا ویژه سالاری و تحلیلی بر الگوهای سازمانی نوینپسران قادر، مجید۵۱۳۷۴پ۲ف/۳۷ HDارغنون۴۱۹
از زلال حکمت : مروری بر آخرین وصیت امیرالمومنین علیه السلامخامنه ای ، علی ، رهبر جمهوری اسلامی ایران ، ۱۳۱۸‏-‏۲۱۳۸۵خ۶و/۳۹/۵ BPدفتر نشر فرهنگ اسلامی۱۳۳۲
استاتیکبیر، فردیناند پیر،۱۹۱۵‏-‏ م۵۱۳۸۴الف۸۷ب/۳۵۱ TAمرکز نشر دانشگاهی۱۲۵۳
استاتیکمریام ، جیمزلیترپ ، ۱۹۱۷‏-‏ م۹۱۳۸۵الف۴م/۳۵۱ TAنشر کتاب دانشگاهی۱۳۹۴
استاندارد ISO 9000(برای مشاغل کوچک )۵الف/۱۵۶/۶ TSشرکت بازرسی کیفیت واستاندارد ایران۶۲
استانداردایران ‏-‏ایزو۹۰۰۱:سیستم های کیفیت ‏-‏الگوبرای تضمین کیفیت درطراحی ،توسعه ،موسسه استانداردوتحقیقات صنعتی ایران۵۱۳۷۴الف۸م/۱۵۶/۶ TSموسسه استانداردو تحقیقات صنعتی ایران۵۶۷
استانداردایران ‏-‏ایزو۹۰۰۲:سیستم های کیفیت ‏-‏الگوبرای تضمین کیفیت درتولید،نصبموسسه استانداردوتحقیقات صنعتی ایران۱۳۷۴ ۵۱الف ۸م/۱۵۶/۶ TSموسسه استانداردوتحقیقات صنعتی ایران۵۶۶
استاندارد ایزو ۹۰۰۰چه خواسته هایی داردایران خودرو.گروه پژوهش پروژه ایزو۹۰۰۰۱۳۷۶ ۵الف۹الف ۱۵۶/۶ TSروابط عمومی شرکت ایران خودرو۷۹۴
استاندارد شلنگهای مندرلی اتومبیل (رادیاتور و بخاری )قطعات لاستیکی و چسب تهران ،شرکت تولیدی .واحد کنترل کیفیت۳۴۲۰TSسازمان صنایع ملی ایران۹۳۵
استاندارد شلنگهای مندرلی اتومبیل (روغن ‏-‏ بنزین )قطعات لاستیکی و چسب تهران ،شرکت تولیدی .واحد کنترل کیفیت۳۴۱۹TSسازمان صنایع ملی ایران۹۳۴
استانداردوصادراتمنتقمی ،فروغ۸م۲آ/۱۵۵ TSموسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی۵۱۸
استاندارد و کنترل کیفیت آماریپورشمس ، مهرداد۵الف۹پ/۵۹/۲ Tمرکز آموزش و پژوهش صنایع ایران۱۵۵
استانداردهای ISO 9000وتکنیکهای نوین مدیریت کیفیتجلوداری ممقانی ،بهرام۵الف۸ج/۱۵۶/۶ TSآزاده ‏-‏ موسسه تحقیقات وآموزش مدیریت۶۰
استانداردهای سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14000فراسوی ISO 9000جانفرسا ، مجید۵الف۲ج/۱۵۵/۷ TSاخوان۱۰۶
استانداردهای مدیریت محیط زیست ایزو ISO 1400014000نوری ، جعفر۵الف۹ن/۱۵۵/۷ TSشرکت سهامی آلومینیوم ایران۱۸۷
استانداردهای وسایل وتجهیزات کتابخانه ها و مراکزاطلاع رسانیتعاونی ، شیرین (خالقی )۵الف۷ت/۶۸۴ Zشیرین تعاونی : ناصرآصفی۷۳
استخوان های دوست داشتنیسبالد، آلیس۵۱۳۸۳الف۲ب/۳۵۶۳PSمروارید۱۲۰۸
استراتژی بزرگ : ناهماهنگی استراتژیهای ملی در دنیایی به هم وابستهاشمیت ، هلموت ، ۱۹۱۸‏-‏۱۳۷۳ ۵الف۵الف ۶۴۶/۳ UAشرکت انتشارات علمی و فرهنگی۱۰۹۱
استراتژیهای بهره وری :چشم انداز بین المللی۵الف/ ۶۹۷۱HDبنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی۴۶۰
استرالیازنگنه ، جمشید، گردآورنده۵الف۹ز/۹۶ DUوزارت امور خارجه ، موسسسه چاپ و انتشارات۴۰۰
استقرار و پایداری نظامهیرانو ، هیریوکی۲۱۳۸۴ک۹۴هـ/۱۵۵ TSسازوکار۱۰۴۵
استکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س )خمینی ، روح الله ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ،۱۲۷۹‏-‏ ۱۳۶۸۱۳۸۶ ۵الف۴الف ۱۵۷۴/۵DSRموسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س )۱۲۹۷
استودیوی سه بعدی ۳اسلاید = ۳D Studio 3سپهری ، کتایون ، گردآورنده و مترجم۵الف۲س/۳۸۵ Tکتایون سپهری ، سیامک ترابی۲۱۰
اس . جی . پی .جعفری اصل ، علی اکبر۵۱۳۶۸الف۷ج/۶۴۸ RAستاد ش . م . ه .۱۰۸۲
اسلام ، انسان ، بهره وریدری نجف آبادی ، قربانعلی ، ۱۳۲۴‏-‏۵۱۳۷۳الف۴د/۵۷ HDسازمان بهره وری ملی ایران۱۰۹۷
اسلام : مذهب ، تاریخ و تمدننصر، حسین ، ۱۳۱۲‏-‏۵۱۳۸۵الف۶ن/۷ BPدبیزش : روزبهان۱۲۷۸
اسناد ISO 14000کسیو، جوزف ‏ Cascio,Joseph‏۲ر۵ک/۱۵۵/۷ TSنشر گل آفتاب۱۰۳
اشتراک منابع :همکاری و همامنگی در خدمات کتابداری و اطلاع رسانیسیوئل ،فیلیپ اچ ‏ Sewell,Philip H‏۱۳۷۷ ۵الف۹س/۶۷۲ Zمرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران۷۳۹
اصطلاحات مهندسی شیمیحاجعلی گل ، محمد۳م۲ح/ ۱۲ TPجهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان۲۵۱
اصلاحات از دیدگاه اسلامحکیمی ، محمد، ۱۳۱۸‏-‏۶۱۳۸۶الف۸ح/۲۵۴/۱ BPکانون اندیشه جوان۱۳۵۲
اصول آماری در طرح آزمایشهاواینر‏Winer , B.J‏۴ط۲و/۲۷۹ QAمرکز نشر دانشگاهی۳۳۰
اصول اساسی اکستروژن پلاستیکهامحراب زاده ، محمود۳م ۷الف/۱۱۷۵TPعلوی۲۰۵
اصول اندازه گیری کارایی و بهره وری (علمی ‏-‏ کاربردی )امامی میبدی ، علی ، ۱۳۳۵‏-‏۱۳۸۴ ۶الف۸الف ۵۶/۲۵ HDموسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی۱۰۵۶
اصول ایمنی در صنعترئوف ، کمال الدین۶الف ۹ر/۵۵ Tاستاد۱۷۷
اصول ایمنی در کوهستان (نکات پایه در ورزش کوهنوردی ) قابل استفاده عمومحمیدی ، ثاقب۶۱۳۸۵الف۸ح/۲۰۰/۱۸ GVعلم و حرکت۱۳۴۵
اصول بازاریابیکاتلر،فیلیپ ‏ Kotler,Philip‏۵الف۲ک/۵۴۱۵/۱۳HFآتروپات۹۱۰
اصول برنامه نویسی کامپیوتر بزبان BASICمیرسعیدقاضی ،مصطفی۱۳۶۷ ۹م۹ب/۷۶/۷۳ QAمجتمع صنایع لاستیک کرمان ،واحد تکنولوژی۷۸۹
اصول بسپارشادیان ، جورج ، ۱۹۳۳‏ ‏-‏ Odian , George G‏۴الف۸پ/۲۸۱ QDمرکز نشر دانشگاهی۱۶۶
اصول بنیانی و مبانی محاسبات در مهندسی شیمیهیمل بلاو، دیوید ماتنر، ۱۹۲۳‏ ‏-‏ Himmelblau , David Mautner‏۶الف۹هـ/۱۵۱ TPمرتضی سهرابی۲۴۴
اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتیعلیا، محمدابراهیم ، ۱۳۵۷‏-‏۶۱۳۸۲الف۸ع/۴۳۰ TDطراح۱۰۵۸
اصول روانکاریویلز، ج . جورج ‏ Wills , J. George‏۶الف۹و/ ۱۰۷۵TJپژوهشگاه صنعت نفت ایران۲۳۹
اصول سرپرستی۶۵۱۳۸۸الف۲ف/۳۷ HDعلوم رایانه۱۴۳۵
اصول شیمی نوصمدی ، علی افضل ، ۱۳۱۷‏-‏۶الف۸ص/۴۵۳ QDخوارزمی۱۱۹۵
اصول طراحی تسمه نقاله های لاستیکی /صنایع لاستیکی سهند،شرکت .واحد تحقیقات و توسعه۵۰۰۱TSشرکت صمایع لاستیکی سهند.واحد تحقیقات و توسعه۹۳۱
اصول طراحی قالب های پلاستیک و با کالیتشورش ، لاسلو‏ Sors , Laszlo‏۶۱۳۶۷الف۹ش/۱۱۵۰TPهنر۵۴
اصول طراحی قالب های فلزیپاکین ‏ . Paquin , J. R‏۶۱۳۶۸الف۲پ/۲۵۳ TSهنر۱۳۳
اصول طراحی کارخانهاپل ، جیمز مک گرگور، ۱۹۱۵‏ ‏-‏ Apple , James Mac Gregor‏۴ط۲الف/۱۷۸ TSنشر تندر۱۱۶
اصول طراحی کارخانهاپل ، جیمز مک گرگور، ۱۹۱۵‏ ‏-‏ Apple , James Mac Gregor‏۶الف/۲الف/۱۷۸ TSجهاد دانشگاهی صنعتی شریف۱۱۷
اصول طراحی وساخت قالب های لاستیکاشتری ، مهد‏ی ‏۶الف ۵الف/۱۸۹۱/۵TSگوتنبرگ۱۳۵
اصول علمی انبارداریامیرشاهی ،منوچهر۶الف ۸الف/۵۴۸۵HFموسسه چاپ وانتشارات مرکزآموزش مدیریت دولتی۵۳۵
اصول علمی و عملی قالبهای پلاستیکدوبویس ، ژان هاری ، ۱۹۰۳‏ ‏-‏ Dubois , John Harry‏۶۱۳۶۳الف۹د/۱۱۵۰TPمحمد جعفری۴۷
اصول قالبسازی قدم به قدمپاکین ‏ . Paquin , J. R‏۶۱۳۶۸الف۲پ/۲۵۳ TSهنر۱۳۳
اصول کاربردی در فن آوری لاستیک Applied Rubber Technologyکاستانو،نلسون ‏ Castano ,Nelson‏۶الف۲ک/۱۸۹۰TSبسپارنو۱۰۰۷
اصول مکاتبات تجاری :(ارتباطات درصادرات )گوهریان ،محمدابراهیم۶الف۹گ/۵۷۲۱HFشرکت چاپ ونشربازرگانی۵۲۳
اصول ممیزی داخلی : ممیزی شرایط ایزو و کیواس ۹۰۰۰در چارچوب مدیریت کیفیت جامعمهربان ، رضا ، ۱۳۲۷‏-‏۶الف۹م/۱۵۶/۶ TSنشر پیکان۲۵۷
اصول ،مهارتها و امکانات جستجو در وبکوشا،کیوان ، ۱۳۴۷‏-‏۲الف۹۴ک/۴۲۰۱ZAنشر کتابدار۱۰۰۸
اصول مهندسی صنایع غذاییتوکلی پور، حمید۶الف۹ت/۳۷۳ TPنشر مرسا۱۱۹۲
اصول نمایه سازییونسکو۶۱۳۶۲الف۹ی/۶۹۵/۹ Zوزارت فرهنگ و آموزش عالی ، مرکز اسناد و مدارک علمی۷۴۷
اصول و فنون تشکیل و رهبری و تیم های کار(تمرینی در رهبری )مادوکس ،رابرت ،ب .۶الف۲م/۶۶ HDتشکیلات بهره وری ملی۷۳۵
اصول و فنون مذاکرهفیشر، راجر، ۱۹۲۲‏ ‏-‏ Fisher , Roger‏۹۱۳۷۵ف۴۲م/۶۳۷ BFسازمان مدیریت صنعتی۴۶۲
اصول و کاربرد عملیات حرارتی فولادها و چدنهاگلعذار، محمد علی۶الف۸گ/۳۲۵ TSدانشگاه صنعتی اصفهان۱۳۲
اصول و مبانی نگارش مقالات ISIبه شیوه APAحسنلو، حمیدرضا، ۱۳۶۲‏-‏۵۱۳۸۸ح۵الف/۱۷۱ PNدانش زنجان۱۲۷۲
اطلاعات علمی شیمی ومهندسی شیمی ایران جلداول (پایان نامه ها ۱۳۷۵‏-‏ ۱۳۴۶)رجبی ،تقی۶الف۳ر/۱۶۵ TPمرکزاطلاعات ومدارک علمی ایران۷۸
اطلاعات محققین و متخصصین کشور۱۳۷۴ ۹الف ۲الف/۳۹۹۰CTمرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران۲۹
اطلاعاتی درباره ازبکستان۴الف/۳۳۷ HCموسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی۳۶
اطلاعاتی درباره ترکمنستان۴ت/۳۳۷ HCموسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی۳۸
اطلس تکنولوژی چهارچوب کلی برنامه ریزی بر پایه تکنولوژیمرکز انتقال تکنولوژی آسیا و اقیانوسیه ‏ Asian and pacific center for‏۶الف۴م/۲۷ Tسازمان برنامه و بودجه طرح خطوط اساسی توسعه تکنولوژی کشور۲۲۵
اطلس تهران ۷۷۶۱۳۷۷الف/۲۲۵۹/۱۲۲۲Gسازمان جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی۷۳۷
اطلس راههای ایران۱۳۶۸ ۲۳۸د/۲۲۵۶Gموسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی۷۰۴
اطلس کامل شهر تهران۶۱۳۶۷الف۸۸م/۲۲۵۹/۱۲۲۲Gسازمان جغرافیائی و کارتوگرافی گیتاشناسی۷۰۵
اطلس وکلاسبندی اساسی لاستیک ها درASTMمعطوفی ،فتح الله ، ۱۳۳۶‏-‏۵۴۱۳۸۸الف۶م/۱۸۹۲TSفدک ایساتیس :پرسا۱۴۵۸
اطلس وکلاسبندی اساسی لاستیک هادرDINمعطوفی ،فتح الله ، ۱۳۳۶‏-‏۵۷۱۳۸۸الف۶م/۱۸۹۲TSفدک ایساتیس :پرسا۱۴۵۷
اطلس و کلاسبندی اساسی لاستیک ها در ISOمعطوفی ، فتح اله۱۳۸۸ ۶الف۶م/ ۱۸۹۲TSفدک ایستاتیس۱۴۴۱
اطلس وکلاسبندی پلاستیکها در استاندارد Atlas and main classification ofمعطوفی ، فتح الله ، ۱۳۳۶‏-‏۶۳۱۳۸۸م۸پ/۴۵۵ TA/فدک ایساتیس :پرسا۱۴۵۴
اعترافات یک تروریست اقتصادیپرکینز، جان ، ۱۹۴۵‏-‏۴۱۳۸۵پ۹الف/۲۷۱ UBفرس۱۴۰۰
اعجاز انسان ساز، تاوئل و برداشتی از سوره های قصص ، نباء ، لقمان اسراءمیرجعفری ، رضا، ۱۳۱۹‏-‏۵۱۳۸۵الف۴۲ی/۲۲۳ PIRعصر ظهور۱۴۰۳
اعظم جلالی آرانی، مجید رضایی آبادچیجانسون، پیتر اس‏۱۳۹۰‏۷م۲ج/‏۱۸۹۰‏ TSانتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر۱۴۷۶
افزایشی کارائی مدیریتفیدلر، فرد ادوارد‏ Fiedler , Fred Edward‏۷۱۳۷۳الف۹ف/۱۴۱ HMرسا۴۶۶
افسانه نیمامهاجرانی ، عطاء الله ، ۱۳۳۳‏-‏م۷۰۸الف/۸۲۸۲PIRاطلاعات۱۲۰۷
افسانه های کرمانرضوی نعمت الهی ، شمس السادات ، ۱۳۲۰‏-‏۷۱۳۸۵الف۶ر/۸۷۳۵PIRافکار: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ، پژوهشکده مردم شناسی۱۳۶۴
افغانستانعلی آبادی ، علیرضا۷الف۸ع/۳۵۱/۵ DSوزارت امور خارجه ، موسسه چاپ و انتشارات۳۸۲
افق ۱۴۰۰ماهرو ، حسین۲۱۳۷۶م۹ت/۷۹ HCوزارت صنایع۴۵۶
اقتصادایران ،تولیدگرائی ،راهی که مجلس ششم درپیش رودارد:طرحی دربازسازی ساختارصحرائیان ،مهد‏ی ‏۳۱۳۷۸ص۹ت/۷۹ HCموسسه فرهنگی انتشارات معارف۴۵۷
اقتصاد با ابعاد انسانی : کوچک زیباستشوماخر، ارنست فردریک ، ۱۹۱۱‏-‏ ۱۹۷۷‏ Schumacher , Ernst Friedrich‏۹۱۳۷۲ک۹ش/۱۷۱ HBسروش۲۵۹
اقتصاد بخش خصوصی و صنعت : دیروز، امروز، فردا…مردوخی ، بایزید۷۱۳۸۵الف۴م/۴۷۵ HCانجمن مدیران صنایع۱۱۷۹
اقتصاد خرد و کلانمنتظرظهور، محمود۷الف۸م/۱۷۲ HBموسسه انتشارات وچاپ دانشگاه تهران۴۸۷
اقتصاد ریاضی ( ریاضیات در اقتصاد و بازرگانی بزبان ساده )جعفری صمیمی ، احمد، ۱۳۳۱‏-‏۷۱۳۶۷الف۷ج/۱۳۵ HBجهاد دانشگاهی (دانشگاه مازندران )۳۵۳
اقتصاد مهندسی و آنالیز تصمیم گیریسیدحسینی ، محمد۷الف۹س/۱۷۷/۴ TAدانشگاه علم و صنعت ایران۶۰۳
اقتصاد مهندسی ، یا، ارزیابی اقتصادی پروژه های صنعتیاسکونژاد، محمدمهد‏ی ‏۱۳۶۹الف۵الف/۱۷۷/۴ TAدانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )، مرکز نشر۲۰۸
اکستروژنایران تایر،شرکت تولید‏ی ‏۱۳۱ TSشرکت تولیدی ایران تایر۸۲۳
اکستروژن پلاستیکهامحراب زاده ، محمود۳م ۷الف/۱۱۷۵TPعلوی۲۰۵
الاستومرها و آمیزه کاری لاستیکایران تایر،شرکت تولیدی .معاونت تحقیقات و توسعه۱۴۸۹TSشرکت تولیدی ایران تایر.معاونت تحقیقات و توسعه۸۸۹
الجزائرموسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی۷الف۸م/۸۱۵ HCموسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی۵۷۸
الفبای گروههای کنترل کیفیتسازمان بهره وری ملی سنگاپور۷الف۲س/۱۵۶ TSتشکیلات بهره وری ملی ‏-‏ وزارت صنایع سنگین۱۶۹
الفبای مطالعه کاراوکلی ، استانلی۷الف ۸الف/۶۰/۲Tجهاد دانشگاهی صنعتی شریف۱۹۰
الف لام میمیاران ، یارتا، ۱۳۳۷‏-‏۱۳۸۰ ۱۶۷الف ۱۴۱۵الف/۸۳۲۳PIRزمستان۱۳۷۱
الکترودهای جوشکاریاسحاقپورسامانی ،اسحاق۷الف ۵الف/۷۷۲۵TKجواهری۶۶
الکتروشیمی : اصول ، روش های الکترومتری ، کاربردهای صنعتیمفیدی ، جمشید، ۱۳۱۵‏-‏۷۱۳۶۸الف۷م/۵۵۳ QDدانشگاه تهران ، موسسه انتشارات چاپ۱۱۹۸
الکترو شیمی خوردگیپیرون ،د.ل ‏..Piron,D.l‏۷الف۹پ/۴۶۲ TAمرکز نشر دانشگاه صنعتی اصفهان۴۳۳
الکترونیک وسترمان۷الف/۷۸۶۲TKشرکت سهامی انتشار۲۳۰
الیاف بشرساختهتوانایی ، حسین۷الف۹ت/۱۵۴۸/۵TSارکان۴۴۲
الیاف کربن و کامپوزیتهای آنفیتذر، اریک ‏ Erich Fitzer‏۹۱۳۷۲ف۸الف/۴۱۸/۹ TAمرکز تحقیقات پلیمر ایران۲۹۸
الیاف مصنوعیمون کریف ،آر.دبلیو‏Moncrieff,R.W‏۷الف۸م/۱۵۴۸/۵TSناس ،تبد۵۵۲
الیاف ، منسوجات و پوشاکرفعتی ،محمد رضا۷۱۳۷۲ر/۹۸۵۰/۵HDموسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی۶۷۶
امارات متحده عربیزاغیان ، محمد۸الف۲ز/۴۱۵/۳۶ HCموسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی۵۷۱
امپراتوری مغولهال ، مری ، ۱۹۷۳‏-‏۸۱۳۸۰الف۲هـ/۱۹ DSققنوس۱۴۰۶
امیران دربارتهرانی شفق ، اکبر۹۱۳۸۶الف۹ت/۱۱۸۰DSRانتشارات حریر۱۳۰۸
انبارداری ۱و ۲( کمک انبارداری ):برطبق کداستانداردآموزش فنی وحرفه ایخلیلی ابیانه ، فاطمه ، ۱۳۳۹‏-‏۸الف۸خ/۵۴۸۵HFنشر ترمه۴۳۱
انتقال تکنولوژی۸۱۳۷۱الف/۱۷۴/۳ Tوزارت صنایع سنگین ، معاونت آموزش و تحقیق۱۱۱۰
انجمن سازندگان قطعات ومجموعه های خودرو : فهرست الفبایی اعضای انجمن ۱۳۸۰۸۱۳۸۰ الف/۱۵۹ TLکیمیا۹۹۰
اندازه گیری بهره وری۹الف/۵۶/۲۵ HDوزارت صنایع سنگین ، معاونت آموزش و تحقیق۱۱۰۸
اندازه گیری بهره وری۶۵۰۷PAMتشکیلات بهره وری ملی۱۱۲۱
اندازه گیری بهره وری ارزش افزوده و روشهای تجربی برای بهبود مدیریتشی می زو،ماسایوشی ‏ Shimizu,Masayoshi‏۹۶۶ش/۵۶/۲۵ HDسازمان بهره وری ملی ایران۶۳۹
اندازه گیری بهره وری بارویکردفنی ومهندسیطباطبائی ،امیرهدایت۸الف۲ط/۵۶/۲۵ HDموسسه آموزشی وتقیقاتی صنایع دفاعی۵۳۲
اندازه گیری بهره وری :راهنمایی برای مدیران ومتخصصان بهره وریبرینکرهوف ،رابرت ، ۱۹۴۱‏-‏‏Brinkerhoff,Robert O‏۸۱۳۷۷الف۴ب/۵۶/۲۵ HDدفتر پژوهشهای فرهنگی۵۲۵
اندازه گیری جریان سیالاتپروبراژنسکی ، و،پ ‏Preobrazhensky, V.P‏۸الف۴پ/۱۴۵/۲ QCمرکزآموزش و تحقیقات سرامیک شرکت مقره سازی ایران۳۶۷
اندازه گیری و تحلیل بهره وری۸الف/۵۶ HDبیناد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی۴۶۸
اندیشه سیاسی کارل پوپرشی یرمر، جرمی ، ۱۹۴۸‏-‏ م .۸۱۳۸۶الف۹ش/۲۵۷ JCنشر ماهی۱۲۸۳
انرژی برای جهان فرداکمیته ملی انرژی جمهوری اسلامی ایران۸الف۸ک/۹۵۰۲HDکمیته ملی انرژی ایران۹۹۵
انرژی توان جامعهوالی پی ، عزت الله۹الف۲ر/۹۵۰۲HDجامعه مشاوران ایران۱۰۹۹
انرژی در حمل و نقلایران .وزارت برنامه و بودجه .طرح مطالعه جامع حمل و نقل کشور۱۳۶۷ ۹الف۹الف ۳۱۱ HEوزارت برنامه و بودجه۷۷۰
انسان ، آنتروپومتری ، ارگونومی و طراحیفیزنت ، استیون ‏ Pheasant , Stephen‏۸۱۳۷۵الف۹ف/۱۶۶ TAنشر مرکز، کتاب ماد۲۰۶
انسان شناسی عملی : خودشناسی و دیگرشناسیبهاری ، شهریار۸الف۹ب/۶۳۶ BFویس۱۲۰۰
انقلاب اسلامی ایران۸۱۳۸۷الف/۱۵۵۱DSRدفتر نشر معارف۱۲۷۶
انقلاب جهانی تکنولوژی روندهای جهانی در بیوتکنولوژی ، نانوتکنولوژی موادوهمآنتون ، فیلیپ ‏ Anton , Philip S‏۸الف ۹آ/۱۷۳/۸ Tریاست جمهوری ، دفتر همکاریهای فن آوری ، کمیته مطالعات سیاست نانوتکنولوژی۹۷۲
انقلاب صنعتی آیندههمایش علمی ‏-‏ کاربردی نانوتکنولوژی ،انقلاب صنعتی آینده (۱۳۸۰:تهران )۸۱۳۸۰هـ/۱۷۴/۷ Tپژوهه۹۷۸
انقلاب فرانسهکورزین ، فیلیس ، ۱۹۴۳‏-‏م۸۱۳۸۵الف۹ک/۱۴۸ DCققنوس۱۴۰۷
انقلاب مهدی و پندارهاصدر، محمدباقر، ۱۹۳۱‏-‏ ۱۹۷۹م۳۰۴۱۱۳۸۴ب۴ص/۲۲۴ BPدفتر نشر فرهنگ اسلامی۱۳۵۹
انگلستان۸الف۸م/ ۲۵۶ HCموسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی۳۱
انگلیسی برای دانشجویان رشته های :پلیمر،پلاستیک ،لاستیکگودرزیان ،نورالدین۹۳۱۳۸۵گ۸پ/۱۱۲۷PEمهکامه۱۴۵۵
انگیزش ومدیریت تحولهاگمن ، گیزلا‏Hageman, Gisela‏۲هـ۸الف/۵۵۴۹/۵HFموسسه خدمات فرهنگی رسا۴۴۳
اورفئوسهیوز، تد، ۱۹۳۰‏-‏ م۲۱۳۸۱د۸۳ی/۲۶۲۳PTتجربه۱۴۱۲
او که بود؟ شخصیت ، یاد و راه حضرت امام خمینی در کلام رهبر معظم انقلاب اسلخامنه ای ، علی ، رهبر جمهوری اسلامی ایران ، ۱۳۱۸‏-‏۸۶۱۳۸۶الف۲خ/۱۵۷۷DSRقدر ولایت۱۲۸۴
اولویتهای صنعتی در کشورهای در حال توسعه : فرایند انتخاب اولویتهادریونیدو‏ UNIDO‏۱۳۶۵ ۹۶ی/ ۳۶۱۱HDوزارت برنامه وبودجه ، مرکز مدارک اقتصادی ‏-‏ اجتماعی و انتشارات۶۷۸
اولین دوره کاربردی FMEAو APQPدوم تا پنجم مرداد ۱۳۷۸مهربان ، رضا۵۴۳۸٫PAMخدمات علمی صنعتی استان تهران۲۰۱
اولین راهنمای جامع صنایع حرارتی و برودتی = A Complete guide to heationمرزبان ، فریبا، گردآورنده۸۱۳۷۲الف۴م/۷۴۶۱THفریبا مرزبان۱۰۸۴
اولین کنگره های بهره وری ایران : اشاعه نگرش بهبود فعالیتهاکنگره ملی بهره وری ایران ( نخستین : ۱۳۷۳: تهران )۹۱۳۷۳ک/۵۶ HDسازمان بهره وری ملی ایران۴۰۳
اولین نمایشگاه بین المللی خودرو ، قطعات و صنایع وابستهنمایشگاه خودرو،قطعات وصنایع وابسته (اولین : تهران : ۱۳۷۸)۸۱۳۷۸الف۸ن/۶ TLمرکز صادرات ایران۱۶۱
اولین نمایشگاه تخصصی مهندسی شیمی ، صنعت لاستیک ، پلاستیک ،پلیمر ، ماشین آلات۱۳۸۰ ۶ الف ۲ الف/۱۸۷۲TSنمایشگاه های بین المللی۹۶۷
ایتالیا۹الف/۴۱۷ DGموسسه مطالعات وپژوهشهای بازرگانی۳۲
ایجاد یک مرکز اطلاع رسانیوب ،سیلویاپی ‏ .Webb,Sylvia P‏۷الف۲و/۳۱۵۷ZAنشرکتابدار۱۰۱۰
ایران آینده در افق چشم اندازرضایی میرقائد، محسن ، ۱۳۳۲‏-‏۹۱۳۸۶الف۶ر/۱۵۸۶DSRوزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان چاپ و انتشارات۱۳۹۶
ایران در آئینه آمار۱۳۷۳۹۱۳۷۳الف/۴۵۷۰/۲HAمرکز آمار ایران۷۱۸
ایران در سرآغاز تاریخکرتیس ، جان ، ۱۹۴۶‏-‏ م۹۱۳۸۶الف۳۵ک/۴۴ DSRترفند۱۳۳۹
ایران وسازمان تجارت جهانی ،بحران اقتصادبازارودمکراسی درایرانادیب ، محمد حسین ، ۱۳۳۳‏-‏۹الف ۴الف/۵۱۸۵JZآموزه۵۲۷
ایزو /تی اس ISO / TS 16949 16949سیستمهای کیفیت تامین کنندگان صنایعامیران ، حیدر۹الف ۸الف/۱۵۶/۶ TSمشاورین کیفیت ساز۹۸۴
ایزو ۱۴۰۰۰راهنمایی برای استانداردهای مدیریت زیست محیطیتیبر ، تام۹الف۹ت/۱۵۵/۷ TSموسسه مطالعات و برنامه ریزی آموزشی ،سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران۱۰۷
ایزو ۹۰۰۰استانداردهای بین المللی کیفیت ، خلاصه اجراییدوراند ،ایان .جی۹الف۸د/۱۵۶ TSرسا۷۵
ایزو ۹۰۰۰، استانداردهای بین المللی مدیریت کیفیتسازمان جهانی استاندارد ( ایزو)۹الف۲س/ ۱۵۶ TSموسسه مطالعات و برنامه ریزی آموزشی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران۱۲۴
ایزو ۹۰۰۰استانداردهای جهانی کیفیت با نگرشی کاربردی بر مستند سازی و اجراپترسون ، جیمز جی ‏ Patterson James G‏۹الف۲پ/۱۵۶/۶ TSرسا۱۰۱
ایزو ۹۰۰۰چیستایران خودرو.گروه پژوهش پروژه ایزو۹۰۰۰۱۳۷۵ ۹الف۹الف ۱۵۶/۶ TSشرکت ایران خودرو۷۹۷
ایزو ISO 9000 9000برای همهسازمان بین المللی استاندارد (ISO)۲س ۱الف/۱۵۶ TSسازمان بهروری ملی ایران۹۹
ایزو و کیو .اس ۹۰۰۰در چارچوب مدیریت کیفیت جامعمهربان ، رضا ، ۱۳۲۷‏-‏۹الف۹م/۱۵۶/۶ TSنشر پیکان۲۶۰
ایستاییمریام ، جیمز۹۱۳۸۱الف۴م/۳۵۱ TAمرکز نشر دانشگاهی۱۳۹۳
ایمپروشرفاین ، میچل۴م۲ف/۵۶ HDبنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی۴۷۱
ایمنی در آزمایشگاهافخمی ، عباس۱۳۸۶ ۹الف۷الف ۶۳/۵ QDانتشارات دانشگاه بوعلی سینا۱۴۲۹
ایمنی در آزمایشگاههاباریکانی ، مهد‏ی ‏۲ب۱آ/۱۸۳ Qنشر دانا۳۶۶
ایمنی در آزمایشگاه های شیمی دانشگاهیهاشمی ، حسین ، ۱۳۴۹‏-‏۹۱۳۸۷الف۲هـ/۶۳/۵ QDدانش نگار۱۴۲۸
ایمنی در محیط کار: صنعت حمل و نقل هواییکریمی ، مسعود۹الف۴ک/۵۵ Tجزیل۱۷۶
ایمنی و بهداشت کار: حفاظت صنعتی به انضمام مواد ۵۱تا ۱۱۹قانون کارکاظمی ، بابک ، ۱۳۱۹‏-‏۷۱۳۸۲ح۲ک/۵۵ Tپشوتن۱۰۷۲
ایمنی وحفاظت فنینبهانی ، نادر۲ن۲الف/۵۵ Tیادواره اسدی۱۸۵
ای ‏-‏میل mail‏-‏ Eبه زبان سادهکالین ، سیمون ‏ Collin , Simon‏۹الف۲ک/۵۱۰۵/۵۵TKچرتکه۲۵۰
اینترنت ،جنبه های نظری وکاربردی آن (درکتابخانه ها،مراکزآموزشی وتحقیقاتی )۱۳۷۸ ۹الف ۹الف/۵۱۰۵/۸۷۵TKنشرکتابدار۵۲۹
بازار جهانی الیاف ، منسوجات و پوشاکرفعتی ،محمد رضا۷۱۳۷۲ر/۹۸۵۰/۵HDموسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی۶۷۶
بازار جهانی پلاستیکهافهیمی فر، جمشید۹۳۳ف ۸پ/ ۹۶۶۲HDموسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی۶۷۵
بازار جهانی کائوچو و لاستیکفهیمی فر، جمشید۹۱۳۷۰ف/۹۱۶۱HDموسسه مطالعات وپژوهشهای بازرگانی۶۷۷
بازاریابی :ازتولیدتامصرفاربابی ،علی محمد۲ب۴الف/۵۴۱۵HFفروردین۵۲۸
بازخورد۳۶۰درجه راهبردها،رهیافتهاوشیوه هابرای ارتقاءمدیرانجونز،جان ‏ Jones,Jone E‏۲۱۳۷۹ب۹ج/۵۷/۷HDشرکت طراحی مهندسی وتامین قطعات خودروایران خودرو(ساپکو)،واحدآموزش۶۲۲
بازدارندگی مشخص “گزارشی از کمسیون تدوین استراتژی بلند مدت امریکا”۲۱۳۶۹ب/۱۶۲/۶ Uوزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان چاپ و انتشارات ، نظر۱۰۹۲
بازیافت لاستیک و استفاده از مواد بازیافتیسادهان ک. دی، ورام آی. ایسایه، کلمنتینا کایت‏۱۳۹۱‏۲ب/‏۱۸۹۲‏ TSانتشارات تراوش فکر۱۴۷۰
با کاروان حسینی از مدینه تا مدینهالشاوی ، علی ، ۱۳۳۰‏-‏۶۰۴م۲۷ط/۴۱/۴ BPزمزم هدایت۱۳۵۳
بانک اطلاعات صنایع پلیمر و رنگعلیزاد منیر،تبسم ،۱۳۵۴۸ع۱۹۲الف ۹۶۶۱HDبسپار نو۱۰۲۱
بانک اطلاعات محققین و متخصصین کشور۱۳۷۴ ۹الف ۲الف/۳۹۹۰CTمرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران۲۹
بانک اطلاعات محققین و متخصصین کشور/۱۳۷۶ ۹الف ۲الف/۳۹۹۰CTمرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران۳۰
بانکهای اطلاعاتی جهانمهدوی ، محمدنقی۹م۲پ/۷۶/۹ QAسازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران ، مرکز اطلاعات علمی و فنی۱۴۳
برخورد تمدنها و بازسازی نظم جهانیهانتینگتون ، سمیئول ‏Huntington ,Samuel P‏۴۱۳۷۸ب۲هـ/۸۶۰ Dدفتر پژوهشهای فرهنگی۵۱۵
بررسسیها و آزمایشهای آستر لاستیکی (پس از آستر کردن )/صنایع لاستیک سهند،شرکت .واحد تحقیقات و توسعه۱۲۷ TSشرکت صنایع لاستسکی سهند.واحد تحقیقات و توسعه۸۱۱
بررسی امکان کاشت درخت کائوچودرایران۲ک/۱۹۳۰TSسمر۲۰
بررسی انتقال حرارت و زمان پخت در تسمه نقاله و برنامه کامپیوتری محاسبهصنایع لاستیکی سهند،شرکت .واحد تحقیقات و توسعه۱۲۷۰TSشرکت صنایع لاستیکی سهند.واحد تحقیقات و توسعه۸۶۳
بررسی انتقال حرارت و زمان پخت در تسمه نقاله و برنامه کامپیوتری محاسبهصنایع لاستیکی سهند،شرکت .واحد تحقیقات و توسعه۲۹۴۹TSشرکت صنایع لاستیکی سهند.واحد تحقیقات و توسعه۸۷۸
بررسی تطبیقی سیاستهای کلان تکنولوژی و نظامهای پژوهشی ‏-‏آموزشی درکشورهای عمده صنعتیارگاس ، هنر‏ی Ergas , Henry‏۴ب۴الف/۱۷۴/۳ Tموسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی۴۳۶
بررسی تطبیقی شیوه های تشویق صادرات در چند کشور منتخبسعیدی پور، رضوان۵۷۳س/۱۴۱۷/۵HFموسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی۶۷۳
بررسی تولید رنگهای ساختمانی و صنعتی در ایران۶۵۰۳PAMروابط عمومی وزارت صنایع۱۱۴۳
بررسی ساختار تسمه نقاله به روش المانهای محدود/صنایع لاستیکی سهند،شرکت .واحد تحقیقات و توسعه۲۷۳۸TSشرکت صنایع لاستیکی سهند.واحد تحقیقات و توسعه۸۷۹
بررسی ساختار تسمه نقاله به روش تحلیلی /صنایع لاستیکی سهند،شرکت .واحد تحقیقات و توسعه۲۳۹۸TSشرکت صنایع لاستیکی سهند.واحد تحقیقات و توسعه۸۸۱
بررسی سیستم های تصفیه آب صنعتیشعبانی ، حسن۶۵۶۳TSکیان تایر۱۱۶۷
بررسی صنعت روکش تایر و انتخاب تکنولوژی مناسب درایران۶۵۷۱TSشرکت مهندسی و تحقیقات روکش لاستیک ایران۱۱۶۴
بررسی صنعت لاستیک در ایران ،برآورد نیاز کشور به فرآورده های لاستیکی و موادوزارت صنایع .معاونت صنایع شیمیایی و داروئی .طرح مطالعات گسترش صنایع۲۰۶ TSوزارت صنایع .معاونت صنایع شیمیای ی و داروئی۸۲۱
بررسی فنی ‏-‏ اقتصادی :وجوه تبدیل تایر و رینگ ۲۴به ۲۰اینچ /مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک ،شرکت۱۲۸۰TSشرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک۸۶۲
بررسی فنی و تکنولوژیکی پرسهای اتوفرم (نوع RIB) و مقایسه آنها با نوعوزارت صنایع ،دفتر تحقیقات صنعتی۴۹۹۹TSوزارت صنایع۸۹۷
بررسی مسایل بهداشت صنعتی در کارخانه ایران تایرباقری ،بیژن۱۴۵۰TSمجتمع علوم پیراپزشکی .گروه بهداشت حرفه ای۸۸۸
بررسی مسائل و مشکلات صادرات غیرنفتینادری ، ابوالقاسم۴ب۲ن/۳۷۷۰/۲HFموسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی۵۹۲
بررسی نیاز کشور به تایر و تیوب /مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک ،شرکت۱۸۸۵TSشرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک۸۳۲
بررسی و انتخاب پارچه تسمه نقاله جلد اول /صنایع لاستیکی سهند،شرکت .واحد تحقیقات و توسعه۲۱۸۶TSشرکت صنایع لاستیکی سهند.واحد تحقیقات و توسعه۸۷۳
برنامه ب ‏-‏۲: رهانیدن سیاره ای گرفتار تنش و تمدنی دچار آشفتگیبراون ، لستر راسل ، ۱۹۴۳‏-‏ م۴۱۳۸۶ب۹س/۷۹ HCاطلاعات۱۴۱۸
برنامه پیشگامی ملی نانوتکنولوژی :پیش به سوی انقلاب صنعتی بعدی :گزارشی ازگروه کاری۴ ب/۱۷۴/۷ Tآتنا۹۸۰
برنامه راهبردی توسعه صنعتی ایران افق ۱۴۰۰(ه ش )ماهرو ، حسین۲۱۳۷۶م۹ت/۷۹ HCوزارت صنایع۴۵۶
برنامه ریزی تولید وعملیاتمایر، ریموند آر‏ Mayer,Raymond R‏۴۱۳۷۰ب۲م/۱۵۵ TSدی۸۹
برنامه ریزی خطی و کاربردهای آنمهرگان ، محمدرضا،۱۳۳۴‏-‏۴۱۳۷۸پ۹م/۵۷/۶ Tنشر کتاب دانشگاهی :مرکزخدمات فرهنگی سالکان۴۴۸
برنامه ریزی سیستماتیک نظام نگهداری و تعمیرات در بخش صنایع و خدماتسیدحسینی ، محمد، ۱۳۲۷‏-‏۴ب۹س/ ۱۹۲ TSسازمان مدیریت صنعتی۱۲۲
برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات ( مدیریت فنی )حاج شیرمحمدی ، علی۲ح۲ف/۳۷ HDغزل۴۲۰
برنامه ریزی و کنترل پروژهنادری پور ، محمود۴ب۲ن/۵۶/۸Tسازمان برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی ‏-‏ اجتماعی و انتشارات۲۲۰
برنامه ریزی و مدیریت ( روش PERT)لترنر، سی .جی .۲ل۴م/۶۹ HDاطلاعات۲۸۲
برنامه کامپیوتری طراحی تسمه نقاله و راهنمای استفاده از آن /صنایع لاستیکی سهند،شرکت .واحد تحقیقات و توسعه۵۴۶ TSشرکت صنایع لاستیکی سهند.واحد تحقیقات و توسعه۸۴۹
برنامه ملی تحقیقات کشور۱۳۷۶:عناوین پروژه های پیشنهادی ومصوب به تفکیک بخشهای۴۱۳۷۶ب/۱۷۷ Tدبیر خانه شورای پژوهشهای علمی کشور۸۴
برنامه نویسی BASICنیکخواه بهرامی ، منصور۹ن۹ب/۷۶/۷۳ QAجهاد دانشگاهی (دانشگاه تهران ، دانشکده فنی )۳۱۷
برنامه نویسی VBAدر Excelشپرد، ریچارد۲۴۱۳۸۵ش۷الف/۵۵۴۸/۴HFدیباگران تهران۱۴۳۷
برنامه نویسی بیسیکنیکخواه بهرامی ، منصور۹ن۹ب/۷۶/۷۳ QAجهاد دانشگاهی (دانشگاه تهران ، دانشکده فنی )۳۱۷
برنامه نویسی عملی با میکرو کامپیوترگاسلینگ ، پیتر‏ Gosling , Peter E‏۲۱۳۷۰گ۹ب/۷۶/۷۳ QAپدیده۳۱۸
بروید پیدایش کنید: براساس زندگی شهید عبدالحسین برونوسیمهرداد، علیرضا، ۱۳۴۵‏-‏۶ق/۱۶۲۵DSRکنگره بزرگداشت سرداران وبیست وسه هزارشهیداستانهای خراسان ،انتشارات ستاره ها۱۴۱۶
برین خوان یغمایغمایی ، حبیب ، ۱۳۶۳‏-‏۱۲۸۰۴۱۳۸۷آ۸۶غ/۸۳۲۳PIRمگستان۱۳۶۱
بسپارها: شیمی و فیزیک مواد جدیدکاوی ، جان مکنزی گرانت ‏ Gowie , John Mackenzie Grant‏۵۱۳۶۷ب۲ک/۳۸۱ QDمرکز نشر دانشگاهی۱۶۳
بسپارهای آلیاوبینو، کلود‏ Aubineau , Claude‏۵ب۸الف/۳۸۱ QDمرکز نشر دانشگاهی۱۶۷
بسط مبادلات تجاری در اکو از طریق کاهش تعرفه هامرزوقی ، حسن ، ۱۳۴۴‏-‏۵ب۴م/۳۷۷۰/۲۲HFموسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی۱۰۲۷
بطن متن (قرآن ، تاویل و هرمنوتیک )بلخاری قهی ، حسن ، ۱۳۴۱‏-‏۶۱۳۷۹ب۸ب/۹۱/۲ BPحسن افرا۱۳۲۵
بقاء در قرن بیست و یکمجعفری تبریزی ، محمدتقی ، ۱۳۰۲‏-‏۷ن۶ج/۵۱ GFکمیسیون ملی یونسکو در ایران۳۷۵
بکارگیری الیاف کوتاه در فاز پیوسته لاستیکیایران تایر،شرکت تولیدی .واحد تحقیقات۴۱۸۴TSکارفرما وزارت صنایع .دفتر تحقیقات صنعتی۹۰۳
بلژیکامید بخش ،اسفندیار۸ب۸الف/۴۱۸ DHموسسه مطالعات وپژوهشهای بازرگانی۳۳
بلم سنگیساراماگو، ژوزه ، ۱۹۲۲‏-‏ م۲۱۳۸۶س۴الف/۹۲۷۶PQعلم۱۳۳۸
بنگلادشفرزین نیا، زیبا۹ب۴ف/۳۹۳/۴ DSوزارت امور خارجه ، موسسه چاپ و انتشارات۳۷۸
بودجه بندی یک تئوری تطبیقی فرایندهای بودجه ایویلداوسکی ،آرون ‏ Wildavsky ,Aaron B‏۹۱۳۷۶ب۹و/۲۰۰۹HJسازمان برنامه بودجه ،مرکزمدارک اقتصادی ‏-‏اجتماعی وانتشارات۵۴۰
بودجه ریزی دولتی در ایران : از نظریه تا سیاستبابایی ، حسن ، ۱۳۴۷‏-‏۹۱۳۸۳ب۲ب/۲۱۵۴/۴HJشرکت چاپ و نشر بازرگانی۱۰۵۵
بهانه های بهاداربهشتایمانی ، حسین ، ۱۳۴۷‏-‏۹۱۳۸۴ب۹الف/۲۲۲/۶ BPنهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، دفترنشر معارف۱۴۱۰
بهبودبهره وری ازطریق نگهداری بهره وری جامع فلسفه وکاربردنگهداری بهره ورجامعدیویس ، رو‏ی Davis , Roy K‏۹ب ۹د/۱۹۲ TSمنشوربهره وری۹۷۷
بهبودبهره وری درادارهبای هیل ،جی .ا‏ی Bayhylle,J.E‏۹ب۲ب/۵۷ HDبصیر۴۷۹
بهبود بهره وری در بخش خدمات عمومی : مشکلات و تلاشهاپروکوپنکو، ژوزف۹۱۳۷۳ب۴پ/۵۸/۹HDسازمان امور اداری و استخدامی۱۱۰۱
بهبودبهره وری ونقش سرپرستکوانگ هو،تان ‏Kwanghow,Tan‏۷۶۱ک/ ۵۵۴۹HFبنیادجانبازان اسلامی۶۵۸
بهبود تولید و عملیات (جلد اول ) مهندسی صنایع برای مروجین بهره وری۹۱ب/۵۸/۸Tسازمان بهره وری ملی ایران۲۰۰
بهبود سیستمهای کنترل ( جلددوم ) مهندسی صنایع برای مروجان بهره وری۹ب/۵۸/۸Tبصیر۱۸۳
بهبود کیفیت به کمک روشهای آماریکومه ، هیتوشی ‏Kume , Hitoshi‏۹ب ۹۶ک/۱۵۶ TSآتنا۹۷۶
بهبود کیفیت درصنایع مونتاژ لوازم خانگی بااستفاده ازتکنیک طراحی آزمایشها(یکرسائیان ، محمد۵۹۲۰TS[بی نا]۹۴۹
بهبودکیفیت وکاهش هزینه هاجوران ،جوزف .ام ‏.Juran,J.M‏۹ب۹ج/۱۵۶ TSمرکز آموزش وتحقیقات صنعتی ایران۱۵۰
بهره وریابطحی ،حسن۹ب۲الف/۵۷ HDموسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی۴۷۰
بهره وریرابسن ، مایک ، ۱۹۴۴‏-‏‏Robson, Mike‏۴گ۲ر/۶۶ HDدانشگاه گیلان۵۹۹
بهره وری برای نوجوانان = AGERS‏-‏PRODUCTIVITY FOR TEENحاج فتحعلی ها،عباس۸۵۶ب/ ۵۷ HDسازمان بهره وری ملی ایران۶۴۶
بهره وری به زبان ساده۹ب/۵۶ HDتشکیلات بهره وری ملی ایران۴۹۲
بهره وری در خانواده۹ب/۱۴۵ TXسازمان بهره وری ملی ایران۴۲۳
بهره وری سازمانهاوواحدهای تحقیقاتی :بررسی جامع روش های ارزیابی وبهبودبهره وریهیوز،شرکت ‏HUGHES‏۹ب۹هـ/۵۷ HDموسسه آموزشی وتحقیقاتی صنایع دفاعی۵۳۳
بهره وری نیروی انسانی :ارزشیابی عملکردکارکنانحقیقی ،محمدعلی۹ب۷ح/۵۵۴۹/۵HFترمه۳
بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها( مدیریت بهره وری فراگیر )طاهری ، شهنام ، ۱۳۸۸‏-‏۹ب۲ط/۵۷ HDنشرهستان۲۶۴
بهره وری و زندگی روزانه ما۹ب/۶۶ HDوزارت صنایع سنگین۶۸۸
بهره وری و کیفیت زندگی کاری۹ب/۵۷ HDوزارت صنایع سنگین ، معاونت آموزش و تحقیق۱۰۸۶
بهره وری و مهندسی صنایع۹م/۵۶ HDوزارت صنایع سنگین ، معاونت آموزش و تحقیق۱۰۸۷
بهینه سازی مستمرContinuous Improvement:استراتژیهای حل مسایل وبهبودمحصولاتمهربان ، رضا۹م۹ب/۶۹ HDالبرز۴۸۲
بیست سال تلاش صنعت (۱۳۷۷‏-‏۱۳۵۷)ایران .وزارت صنایع۹۱۳۷۸ب۹الف/۴۲۸۵/۲HDوزارت صنایع۶۵۵
بیستمین نمایشگاه بین المللی بازرگانی تهران ۱۰‏-‏ ۱۷مهرماه ۱۳۷۳۲۱۳۷۳ک۹الف/۳۹۵/۵ Tسروش۳۰۹
بیست وچهارمین نمایشگاه بین المللی بازرگانی تهران ۹تا ۱۷مهرماه ۱۳۷۷۲۱۳۷۷ک۹الف/۳۹۵/۵ Tموسسه فرهنگی ، مطبوعاتی ایران۷
بیست و سومین نمایشگاه بین المللی تهران ۱۰‏-‏ ۱۷مهرماه ۱۳۷۶۲۱۳۷۶ک۹الف/۳۹۵/۵ Tوزارت صنایع۳۰۸
بیندیشید و ثروتمند شویدهیل ، ناپلئون ، ۱۸۸۳‏-‏ ۱۹۷۰۲۱۳۷۸ر۹هـ/۵۳۸۶HFاسرار دانش۱۲۰۲
پاسداشت غدیر ( وظایف ما با نگاهی به گذشته غدیر)حامد مهدوی ، محمدابراهیم ، ۱۳۲۹‏-‏۲۱۳۸۵پ۱۵ح/۲۲۳/۵۴ BPدلیل ما۱۲۸۱
پایان امپراتوری : گفت و گوی جورج اربان با ۷[هفت ] تن از صاحب نظران۲۱۳۷۳پ/۲۸۶ DKشرکت انتشارات علمی و فرهنگی۱۰۹۶
پتروشیمیدبیری اصفهانی ، حسن ، ۱۳۱۵‏-‏۲پ ۲د/۶۹۲/۳ TPجهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی )، بخش فرهنگی ، واحد انتشارات۵۶
پدیده فرسایش رویه تایرایران تایر،شرکت تولیدی .معاونت تحقیق و توسعه۱۰۸۲TSشرکت تولیدی ایران تایر،معاونت تحقیقات و توسعه۸۶۵
پرسش نامه تاسیس واحد تولیدی صنعتی ساخت روکش انواع لاستیک وسائط نقلیه۶۵۰۹PAMوزارت صنایع۱۱۱۷
پرکننده ها؛نگرشی برخواص وموارداستفاده ی آنهادرصنعت لاستیک۴پ/۱۸۹۲TSسمر۶۴
پرنده های آبی مجنون : بر اساس زندگی شهید علی اصغر محرابصادقی ، میترا، ۱۳۵۲‏-‏ج.۶۲۹ق/۱۶۲۵DSRکنگره بزرگداشت سرداران وبیست وسه هزارشهیداستانهای خراسان ،انتشارات ستاره ها۱۳۴۰
پروژه : افزایش توان کمی و کیفی سازندگان طرف قرارداد ساپکو”ارتقا”۶۵۵۰PAMشرکت خدمات علمی صنعتی استان تهران۱۱۷۱
پروژه بازیابی لاستیک (Reclaim Rubber)کیقبادی ،ش۴۱۴۵TSشرکت تولیدی ایران تایر،معاونت توسعه و تحقیقات۸۸۳
پروژه بررسی و مطالعه تکنولوژی ساختمانی تایرهای موتوری /ایران یاسا تایر و رابر،شرکت .واحد تحقیقات۴۱۸۳TSکارفرما وزارت صنایع .دفتر تحقیقات صنعتی۹۰۴
پروژه تاسیس هنرستان لاستیک با مشارکت وزارت آموزش و پرورش /مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک ،شرکت۴۹۹۶TSشرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک۹۲۳
پروژه طراحی ایجاد صنایع :امکان سنجی تولید تایر و تیوبمجتمع صنایع لاستیک کرمان۴۴۲۳TSمجتمع صنایع لاستیک کرمان۹۱۹
پروژه مطالعه تاثیر پارامترهای کامپاند و سیستم پخت بر رفتار ویسکوالاستیکمجتمع صنایع لاستیک کرمان ،واحد تحقیق و توسعه۵۸۶۸TSوزارت صنایع ،دفتر تحقیقات صنعتی۹۳۸
پروژه مطالهاتی تهیه طرح جامع صنایع شیمیائی :بررسی وضع گذشته وحال صنایع شیمیائی کشورایران .وزارت صنایع .معاونت صنایع شیمیائی وسلولز‏ی ‏۱۳۶۳ ۹الف ۳الف/۹۶۵۷HDوزارت صنایع۵۶۰
پروژه های دانشجویی در شیمی از انتخاب تا ارائهجارداین۴۱۳۸۴پ۲ج/۴۰ QDمرکز نشر دانشگاهی۱۴۳۰
پزشک اجباری : ظرافت گرایان مسخرهمولیر، ژان باتیست پوکلن ، ۱۶۲۲‏-‏ ۱۶۷۳مPQشهر کتاب ، هرمس۱۳۷۳
پژوهش عملیاتی :برنامه ریزی خطی وکاربردهای آنمهرگان ، محمدرضا،۱۳۳۴‏-‏۴۱۳۷۸پ۹م/۵۷/۶ Tنشر کتاب دانشگاهی :مرکزخدمات فرهنگی سالکان۴۴۸
پژوهش عملیاتی در مدیریتتجبر ، منصور۳ت۲الف/۵۷/۶Tاتا۱۸۱
پژوهش یار:ویژه نامه بهره وری۴پ/۵۷ HDموسسه آموزشی وتحقیقاتی صنایع دفاعی ،مرکزاطلاع رسانی وانفورماتیک۵۳۸
پژوهشی درمدیریت کیفیت فراگیر:شناخت وکاربردرضایی نژاد،عبدالرضا۴۱۳۷۸پ۶ر/۶۲/۱۵ HDرسا۴۳۸
پسابهای صنعتیعلیا، محمدابراهیم ، ۱۳۵۷‏-‏۶۱۳۸۲الف۸ع/۴۳۰ TDطراح۱۰۵۸
پلاستیزولهاهایل ، ه۶۴۹۹PAMشرکت درخشان تهران ، واحد تحقیقات۱۱۲۸
پلاستیک های تقویت شده (کامپوزیت ها)بهشتی ، محمد حسین ، ۱۳۴۳‏-‏۹۱۳۸۴ب۸پ/۴۵۵ TAپژوهشگاه پلیمروپتروشیمی ایران۱۰۴۷
پلاستیکهای صنعتیریچاردسون ، تری ال۸پ۹ر/۱۱۳۵TPموسسه انتشارات یزد‏-‏ سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران۶۳۰
پلاستیک های گرمانرمشوارتز،س .س ‏. Schwartz,S.S‏۸پ۸ش/۱۱۲۰TPبهروزان باهمکاری ماهنامه صنعت پلاستیک۴۳
پلی ایزوپرن ( کائوچوی طبیعی )بخشنده ، غلامرضا، ۱۳۳۰‏-‏۸پ۳ب/۱۹۳۰TSانجمن پلیمر ایران۱۰۴۶
پلی ایزوپرن، کایوچوی طبیعیبخشنده،غلامرضا‏۸پ۳ب/‏۱۸۹۰‏ TSانجمن پلیمر ایران۱۴۷۵
پلی به دنیای نسل جوان .عابدینی ، احمد، ۱۳۳۸‏-‏۸۱۳۸۶پ۲ع/۲۵۳/۴ BPبوستان کتاب قم (انتشارات دفترتبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم )۱۳۲۳
پلیمرها،پرکننده ها،تسریع کننده هالطفی پور،محمود۶۱۶۰TSشرکت تولیدی ایران تایر۱۰۱۷
پلی مرهای مصنوعی : ساختن ملکولهای بزرگبیلمیر، فرد‏ . Billmeyer , Fred W‏۸۱۳۶۴پ۹ب/۳۸۱ QDدانشگاه صنعتی امیر کبیر ، دانشکده صنایع نساجی۳۷۳
پلیمریس : دایرکتوری صنعت پلیمرایران ، پلاستیک ، لاستیک ،کامپوزیت ،رنگ۸۱۳۸۳پ/۱۱۱۰TPماهنامه صنایع پلاستیک۱۰۳۸
پنج اصل برای دستیابی به کیفیت عالی درمحیط کاراوسادا،تاکاشی ‏ Osada,Takashi‏۸پ۵الف/۱۹۳ TSسازمان بهره وری ملی ایران۵۶۴
پنج سین :تجربه ای برای ساماندهی محیط کارفردی سون ،کازو تسوشیا۸پ۴ف/۱۹۳ TSتشکیلات بهره وری ملی ایران ،وزارت صنایع۵۶۳
پنجمین فرمان :خلق سازمان فراگیرسنگه ،پیتر‏.Senge , Peter M‏۹۱۳۷۵پ۹س/۵۸/۹ HDسازمان مدیریت صنعتی۵۵۴
پیاده سازی استانداردایزو۹۰۰۰درکتابخانه هاومراکزاطلاع رسانیالیس ، دبی ‏ Ellis,Debbie‏۹پ۷الف/۶۷۸/۸۵ Zمرکزاطلاع رسانی وخدمات علمی جهادسازندگی۵۵۸
پیاده سازی مهندسی مجدد فرآیندها با رویکردی کاربردینظری، غلامرضا‏۱۳۸۸‏پ۹‏ح۵‏۵۸/‏۸ ‏ HDموسسه کتاب مهربان نشر۱۴۶۷
پیرامون خصوصی کردن شرکتهای دولتینصیرزاده ، غلامرضا۹پ۶ن/ ۳۸۴۵HDکمال علم۷۰۰
پیری پلاستیک هاوردو، ژاک۶۵۰۱PAM[ بی نا ]۱۱۲۹
پیش درآمدی بر بهره وریروشندل ، منوچهر ، ۱۳۳۳‏-‏۹پ ۹ر/۵۷ HDآوه۹۵۹
پیشنهاد سال ISO 9001 : 2000:2000[ایزو ۲۰۰۰ : ۹۰۰۱]:بانگرشی تطبیقی بهجلوداری ممقانی ،بهرام۹پ۸ج/۱۵۶/۶ TSآزاده۶۱
پیش نیازهای مذاکره وتنظیم قراردادهای تجاری بین المللیپاکدامن ،رضا۹پ۲پ/۵۶/۶ HDموسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی۵۲۱
پی . وی . سیحامد موسویان ، حمید۳م۲ح/۱۱۲۰TPمجله صنایع پلاستیک۳۶۳
تابلوهای وسترمان برای حرفه های فلزکارییوتس ، هرمان۸۱۳۶۳ف۹ی/۲۱۰ TSایران ارشاد۲۲۴
تاثیر طلاق بر فرزنداننیومن ، گر‏ی ‏۲۱۳۸۵ت۹ن/۷۷۷/۵ HQصابرین۱۲۸۷
تاریخ ایران اسلامیجعفریان ، رسول ، ۱۳۴۳‏-‏۲۱۳۸۶ت۷ج/۵۱۱ DSRکانون اندیشه جوان۱۳۰۷
تاریخ سیاسی معاصر ایرانمدنی ، جلال الدین ، ۱۳۱۶‏-‏۲۱۳۸۷ت۴م/۱۳۲۱DSRجامعه مدرسین حوزه علمیه قم ، دفتر انتشارات اسلامی۱۲۷۳
تایر، انتخاب ، استفاده ، نگهدارینوایی ، محسن۲ت۹ن/۱۹۱۲TS[ بی نا ]۱۲۷۰
تایر : انتخاب ، استفاده ، نگهداری۲۱۳۸۶ت/۱۹۱۲TSرضویه۱۴۱۹
تبحر درفناوری اطلاعات۲۱۳۸۱ ت/۵۸/۵Tچاپار۱۰۲۶
تجارت الکترونیک =Commerce‏-‏Eاحمدی ، حسین ، ۱۳۳۸‏-‏۳ت۱۳الف/۵۵۴۸/۳۲HFمرکزآموزش و تحقیقات صنعتی ایران۹۷۴
تجاری کردن تکنولوژی ، گام های اجرایی برای موسسات واسطه ای۳۱۳۸۶ت۹الف/۲۷ Tانجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن۱۲۳۷
تجزیه پلیمری و آنتی اکسیدانتهالطفی پور،محمود۶۱۵۸TSشرکت تولیدی ایران تایر۱۰۱۵
تجزیه و تحلیل اقتصادی طرحهای صنعتی از دیدگاه بهره وری طرحها۶۵۰۶PAMتشکیلات بهره وری ملی۱۱۳۶
تجزیه و تحلیل جابجائی کالا بین مناطق حمل و نقل از طریق راه آهن :موضوعایران .وزارت برنامه و بودجه .طرح مطالعه جامع حمل و نقل کشور۱۳۶۷ ۳ت۹الف/۳۱۱ HEوزارت برنامه و بودجه۷۶۹
تجزیه و تحلیل دستگاه پخت گردان و بررسی خط مونتاژ تسمه نقاله /صنایع لاستیکی سهند،شرکت .واحد تحقیقات و توسعه۱۳۴۰TSشرکت صنایع لاستیکی سهند.واحد تحقیقات و توسعه۸۷۴
تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری ،مفاهیم و روش پیاده سازی۳ت/۱۵۶/۸ TSشرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو(ساپکو) واحد آموزش :صوفیان۱۰۱۲
تجزیه و تحلیل سیستمهای اندازه گیری :کنترل و صلاحیت ابزار دقیقمهربان ،رضا۳ت۹م/۱۰۰/۵ QCپیکان۲
تجزیه و تحلیل عوامل شکست وآثارآن (failure Mode and Effects Analysis(FMEAمهربان ، رضا۳ت۹م/۱۷۶ TSالبرز۳۱۰
تجزیه و تحلیل نظامهاسیمپرویو، فیلیپ ‏ . Semprvivo , Philip C‏۳ت۹س/۵۷/۶ Tوزارت برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی ‏-‏ اجتماعی و انتشارات۱۷۳
تجلی جلال و جمال : قطره ای از دریای بیکران فضائل امام حسین (ع )شاهرخی ، محمود، ۱۳۰۶‏-‏۳۱۳۸۴ت۲ش/۴۱/۷۶ BPسوره مهر۱۲۹۹
تجهیزات و فرایند اختلاطایران تایر،شرکت تولیدی .معاونت تحقیقات و توسعه۱۰۸۰TSشرکت تولیدی ایران تایر.معاونت تحقیقات و توسعه۸۴۶
تحصیلات عالی درپنج قاره دنیاگلچین فر، جواد۳ت۸گ/۲۳۵۱LBموسسه کارآفرین جهان۶۹
تحقیقات بازاریابیمال هاترا،نارش ‏ Mal hotra,Naresh K‏۳ت۲م/۵۴۱۵/۲HFسازمان مدیریت صنعتی۹۳۷
تحقیقات صنعتی۳ت/۱۷۵ Tوزارت صنایع سنگین ، معاونت آموزش و تحقیق۱۱۰۹
تحقیقات صنعتی دربخش خصوصیایران . وزارت صنایع۳۱۳۷۵ت۹الف/۱۷۷ Tاداره کل تحقیق وبررسی۳۱۴
تحقیق موردیین . رابرت .ک۳ت۹ی/۱۸۰ Qدفتر پژوهشهای فرهنگی۳۷۱
تحلیل اجزاءمحدود ( روشهای کاربردی )چونگ ،ی .ک۹چ۹ر/۳۴۷ TAدانشگاه علم و صنعت ایران۳۴۱
تحلیل اقتصادی : نظریه و کاربرد ( اقتصاد خرد)موریس ، چارلز‏ Maurice , S. Charles‏۳۱۳۷۳ت۸م/۱۷۲ HBدانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ۴۰۷
تحلیل موضوعی و نمایه سازی : مبانی نظری و توصیه های عملیفوگمان ،روبرت ‏ Fugmann Robert‏۳۱۳۷۴ت۹ف/۶۹۵/۹ Zکتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران۷۳۸
تحلیل واریانس و طرح آزمایشهادوگه ، دانیل ‏ Dugue , Daniel‏۳۱۳۶۵ت۹د/۲۷۹ QAمرکز نشر دانشگاهی۳۲۸
تحلیل و طرح کامپیوتری سازه ها در برنامه SAP86,SAPCON, SAPLOT۳ت/۶۴۱ TAجهاد دانشگاه علم و صنعت ایران۲۴۳
تحلیل ومحاسبه بهره وریاورعی ،سیدکاظم ،۱۳۳۳۳ت۸الف/۵۷ HDکتاب مرو۵۰۶
تحلیل ویژگیهای لاستیک تقویت شده با نخ CORD REINFORCED RUBBERمجتمع صنایع لاستیک کرمان .واحد تکنولوژ‏ی ‏۵۳۱ TSمجتمع صنایع لاستیک کرمان .واحد تکنولوژی۸۵۱
تحلیلی برعملکردشرکت های تحت پوشش درسال ۱۳۶۸سازمان صنایع ملی ایران۴۱۳۶۸گ۲س/۴۲۸۵/۲HDسازمان صنایع ملی ایران۶۵۰
تحلیلی برعملکردشرکتهای تحت پوشش درسال ۱۳۷۱سازمان صنایع ملی ایران۴۱۳۷۱گ۲س/۴۲۸۵/۲HDسازمان صنایع ملی ایران۶۵۱
تحلیلی بر ویژگیهای تایر در تماس با جاده (CONTACT BETWEEN TIRE & ROADWAY)مجتمع صنایع لاستیک کرمان .واحد تکنولوژ‏ی ‏۲۲۱۱TSمجتمع صنایع لاستیک کرمان .واحد تکنولوژی۸۸۷
تحلیلی مصور بر تنظیم چرخ و بالانس حرکتیهانتر،لی ‏ Lee Hunter‏۳۰۹ TSشرکت تولیدی ایران تایر۸۴۱
تحویل اطلاعات در قرن بیست ویکم :خلاصه مذاکرات چهارمین کنفرانس بین۳۱۳۸۲ت/۶۸۳ Zچاپار۱۰۲۹
تربیت و شخصیت انسانیهاشمی رکاوندی ، مجتبی۴ت۲هـ/۱۰۱۶LCحوزه علمیه قم ، دفتر تبلیغات اسلامی ، مرکز انتشارات۱۳۰۲
ترکش حرف شنو: براساس زندگی شهید ولی الله چراغچی مسجدیزاهدی مطلق ، ابراهیم ، ۱۳۴۲‏-‏۶ق/۱۶۲۵DSRکنگره بزرگداشت سرداران وبیست وسه هزارشهیداستانهای خراسان ،انتشارات ستاره ها۱۴۱۵
ترکمنستان۴ت/۳۳۷ HCموسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی۳۸
ترکیب مواد در صنعت تایر سازیمجتمع صنایع لاستیک سیرجان .واحد تکنولوژ‏ی ‏۸۱ TSمجتمع صنایع لاستیک سیرجان واحد تکنولوژی۸۰۱
ترمودینامیکاتکینز، پیتر ویلیام ، ۱۹۴۰‏-‏ م .۹۱۳۷۵ش۲الف/۴۵۳/۲ QDمرکز نشر دانشگاهی۱۰۷۷
ترمودینامیکلوین ، آیرا، ۱۹۳۷‏-‏ م .۹۱۳۸۵ش۹ل/۴۵۳/۲ QDفاطمی۱۰۷۸
ترمودینامیکآلبرتی ، رابرت۹۱۳۸۴ش۷آ/۴۵۳/۲ QDمرکز نشر دانشگاهی۱۰۷۹
تسلط بر خود با تلقین به نفس هشیارانهکوئه ، امیل ، ۱۸۵۷‏-‏ ۱۹۲۶۹۱۳۷۴ک۸آ/۴۹۹ RCجمال الحق۱۲۰۳
تشریح عناصر استانداردهای [ ISO 9000ایزو ۹۰۰۰] ( به همراه چک لیست های۵۱۳۷۴ت/۱۵۶/۶ TSسازمان مدیریت صنعتی۳۷۴
تشریح کامل مسائل مکانیک محیط های پیوسته :قابل استفاده برای دانشجویان کار۵۱۳۸۶ت/۸۰۸/۲ QAموسسه رنگین گسترسبز،نشرانشاء۱۴۶۵
تشریح مسائل فیزیک هالیدی ‏-‏ رزینکجوادی جهانی ،حمید،‏-‏۱۳۳۶۸۱۳۸۱ف۲هـ/ ۲۱۲ QCانتشارات مبنا۱۴۵۳
تشریح مسایل مکانیک سیالات استریتر:به انضمام نمونه سئوالات امتحانی وتکمیلیخداکرمی ،بهزاد،۱۳۵۴‏-‏۷۱۳۸۰م۵الف/۳۵۷ TAانتشارات آزاده۱۴۴۹
تصفیه آبهای صنعتیآزمایشگاههای بتز‏ Betz Laboratories inc‏۲ر۴آ/۴۳۳ TDجهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی )، بخش فرهنگی۳۵۸
تصمیم گیری خلاق : استفاده از عدم قطعیت مثبتگلاف .اچ .بی ‏Gelaff,H.B‏۶ت۸گ/۳۰/۲۳ HDبصیر۴۹۴
تصمیم گیری و تحقیق عملیات در مدیریتاصغرپور، محمدجواد۶ت۶الف/۳۰/۲۵ HDسازمان صنایع ملی ایران ، مرکز آموزش و پژوهش۲۹۱
تضمین کیفیتاستبینگ ، لیونل ‏-‏۱۹۳۰‏-‏‏ Stebbing,Lionel‏۶۱۳۷۸ت۵الف/۱۵۶/۶ TSنشر مرکز۳۹۴
تعمیرات ساده برق خودرومعینی ،محمد تقی۷ت۶م/۲۷۲ TLسازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور‏-‏ مدیریت پژوهش۷۵۰
تعمیرموتور اتومبیل های بنزینی برای استفاده تعمیرکاران و علاقمندان تعمیرفرزان ، نقی۷۱۳۷۱ت۴ف/۱۵۲ TLنقی فرزان۲۵۳
تعمیر موتورهای بنزینی برای استفاده تعمیرکاران و تراشکارانفرزان ، نقی۷۱۳۷۱ت۴ف/۱۵۲ TLنقی فرزان۲۵۳
تعمیرونگهداری باطریهای انباره ایسیمونف۷ت۹س/۲۹۴۱TK[ بی نا ]۶۳۴
تغیرساختارتایرهای مختلف درجهت بهبود کیفیتایران تایر،شرکت تولید‏ی ‏۴۱۸۵TSکارفرماوزارت صنایع .دفتر تحقیقات صنعتی۹۱۲
تغییرات شیمیاییاتکینز، پیتر ویلیام ، ۱۹۴۰‏-‏ م .۹۱۳۷۵ش۲الف/۴۵۳/۲ QDمرکز نشر دانشگاهی۱۰۷۷
تفکر جانبیدوبونو، ادوارد، ۱۹۳۳‏ ‏-‏ De Bono Edward‏۷ت۹د/۴۵۵ BFعباس بشارتیان۲۴
تفکر جانبیدوبونو، ادوارد، ۱۹۳۳‏ ‏-‏ De Bono Edward‏۷ت۹د/۴۵۵ BFعباس بشارتیان۶۸۵
تفکرناب :ریشه کن کردن اتلاف وآفرینش ارزش درسازمان هاووماک ، جیمز‏ Womack,James P‏۷ت۹و/۵۸/۹ HDآموزه۵۳۰
تفکر یک استراتژیستاومی ، کن ایچی۹۱۳۷۱الف/۳۰/۲۸ HDسازمان مدیریت صنعتی۴۱۲
تکسچرایزینگتوانایی ، حسین۸ت۹ت/۱۵۴۸/۵TSنشر ارکان۴۴۱
تکنولوژی پلیمرهارفیعی فنود،محمدحسین۸ت۷ر/۱۱۲۰TPنشرنی۶۲۹
تکنولوژی پلیمرهاحدادی اصل ، وحید، ۱۳۴۳‏-‏۴۱۳۸۰ح۸پ/۱۵۶ TPدانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )، مرکز نشر۱۰۶۹
تکنولوژی تولیدلیندبک ، جان . رابرت .۸ت۹ل/۱۵۵ TSفرهنگان۹۰
تکنولوژی جامع لاستیک هافمنهوفمان ، ورنر، ۱۹۲۴‏-‏م .۸۱۳۸۷ت۹هـ/۱۸۹۰TSفرازاندیش سبز۱۲۶۳
تکنولوژی جامع لاستیک هافمن ( علمی ‏-‏ کاربردی )هوفمان ، ورنر ، ۱۹۲۴‏Hofman,Werner‏رزرو ج.۸۱۳۷۸۱ت۹هـ/۱۸۹۰TSموسسه انتشارات ستایش۴۲۸
تکنولوژی در تمدن جهانپیسی ، آرنولد‏Pacey , Arnold‏۸ت۹پ/۱۵ Tفرزان۱۸۴
تکنولوژی قالب های پلاستیک ، با کالیت و دایکاستاشتری ، مهدی ، ۱۳۴۲‏-‏۸ت۵الف/۱۱۵۰TPخجسته۴۳۴
تکنولوژی گروهیگلشنی ، مجتبی۵آ۸گ/۱۵۵ TSبنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی ، معاونت اقتصادی و برنامه ریزی۵۸
تکنولوژی و توسعه اقتصادی۸ت/۱۸۵ Tوزارت صنایع سنگین ، معاونت اموزش و تحقیق۱۱۰۶
تکنولوژی و توسعه در سومین انقلاب صنعتی۷۱۳۷۲ت/۴۹/۵ Tوزارت امور خارجه ، موسسه چاپ و انتشارات۱۱۰۲
تکنولوژی وکاربردلاستیک ،پلاستیک وکامپوزیت درصنایع وخودروسازیقضاتی مصلح آبادی ،جمشید ، ۱۳۴۹‏-‏۸ت۶ق/۱۱۲۰TPدانش وفن۹۹۲
تکنولوژی و کاربرد مواد چندسازه ( کامپوزیتها)اندرسون ،ا‏ی Anderson , E‏۸۱۳۷۳الف۹چ/۴۱۸/۹ TAمرکز نشر دانشگاهی۲۱۲
تکنیک ماشینهای تزریقی در صنایع پلاستیک۸ت/۱۱۵۰TPصندوق کارآموزی وزارت کارواموراجتماعی۳۴۶
تکه ای از آسمان بر اساس زندگی شهید محمد بروجردیفتاحی ، حسین۲۱۳۸۷ف۴۶ب/۱۶۲۶DSRسازمان تبلیغات اسلامی ،حوزه هنری ،سوره مهر:بنیادشهیدانقلاب اسلامی نشر شاهد۱۳۳۳
تمرینات گرامر زبان فرانسهموثقی ، آن ماری ، ۱۳۱۷‏-‏۸ت۷۷م/۲۱۱۲PCکتاب برای همه۱۲۲۳
تملق و چاپلوسیهدایتی فخر داود، ابوالفضل ، ۱۳۳۴‏-‏۸۱۳۸۶ت۸۶ت/۱۵۷۴/۵DSRموسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س )، موسسه چاپ و نشر عروج۱۳۰۳
تنگناهای آموزش تکنولوژی در ایرانمومنی ، احمد۹ت۸م/ ۱۵۷ Tموسسه مطالعات و برنامه ریزی آموزشی ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران۶۳
تنها، یک بار پرواز کنقدیری ، نسرین (کافی ) ، ۱۳۳۱‏-‏۹۱۳۸۴د۸د/۸۱۷۴PIRالبرز۱۲۱۵
توابع و فرمول ها در Excelوالکنباخ ، جان ، ۱۹۵۲‏-‏۲۱۳۸۵و۷الف/۵۵۴۸/۴HFدیباگران تهران۱۴۳۶
توانمندسازی : ایجاد نیروی کار متعهد، چگونه گروههای توانمند بسازیم …اسکات ، سینتیا‏ . Scott , Cynthia D‏۹۱۳۷۵ت۵الف/۵۰/۵ HDسازمان بهره وری ملی ایران :نشر بصیر۳۹۶
توربوماشینها: تئوری ، طراحی و کاربردشیرانی ، ابراهیم۹ت۹ش/۲۶۶ TJدانشگاه صنعتی اصفهان ، مرکز انتشارات۲۳۷
توسعه تکنولوژی (بررسی مفاهیم و فرآیند تصمیم گیرها)حاج فتحعلی ها، عباس۹۱۳۷۲ت۲ح/۴۵ Tدانشگاه علامه طباطبائی۱۱۰۰
توسعه صنعتی ، قیمتهای حسابداری ، و تورم فعلیمشایخی ، علینقی۵۱۳۷۴م۹ت/۴۸۰ HCسازمان مدیریت صنعتی۱۱۱۲
توسعه منابع انسانیروشن ، محمد۹ت۹ر/۵۷۱۳HDموسسه مطالعات و برنامه ریزی آموزشی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران۲۹۳
توسعه منابع انسانی : راهگشای توسعه اقتصادی و صنعتی کشورها۹۱۳۷۶ت۹ن/۵۵۴۹/۵HFوزارت صنایع ، مدیریت صنایع کوچک۱۰۷۶
توصیه ها، پرسش ها و پاسخ هاجوادی آملی ، عبدالله ، ۱۳۱۲‏-‏۹۱۳۸۵ت۹ج/۱۲ BPدفتر نشر معارف۱۳۰۵
تولید کننده قطعات و کالاهای واسطه ای صنعتی۹ت۹الف/۱۲/۵ Tبصیر۴۵۸
تولید گرائیصحرائیان ،مهد‏ی ‏۳۱۳۷۸ص۹ت/۷۹ HCموسسه فرهنگی انتشارات معارف۴۵۷
تولید ناب Lean Production: براساس پژوهشی از دانشگاه ام آی تی درباره ظهورووماک ، جیمیز۹ت۹و/۱۵۵ TSنشر هشت بهشت وآترپات۸۸
تولید ناب به زبان سادهدنیس،پاسکال، ستوده اسکندر‏۱۳۹۱‏۹ت۹‏د/‏۱۵۵ ‏ TSتراوش فکر۱۴۷۱
تونسامیرشاهی ، ذوالفقار۹۱۳۷۴ت۸الف/۲۴۵ DTوزارت امور خارجه ، موسسه چاپ و انتشارات۸۶
ISO 9000استانداردهای بین المللی کنترل کیفیتسازمان جهانی استاندارد ( ایزو)۹الف۲س/ ۱۵۶ TSموسسه مطالعات و برنامه ریزی آموزشی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران۱۲۴
۹۰۰۰‏-‏ QS[ کیواس ۹۰۰۰] دست نامه سیستمهای کیفیتهویل ،دیوید۹ک۹هـ /۱۵۶/۶ TSموسسه خدمات فرهنگی رسا ، گروه قطعات خودرو عظام۹۴۸
تیم سازی (تمرینی در رهبری )مادوکس ،رابرت ،ب .۶الف۲م/۶۶ HDتشکیلات بهره وری ملی۷۳۵
تیوب و بررسی کائوچوهای مصرفی در آن (با تاکید بر مقایسه کائوچوی طبیعی با۶۵۴۹TSشرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک۱۱۵۴
تئوری گروه و تقارن در شیمیآقابزرگ ، حسین ، ۱۳۲۷‏-‏۷آ۷ت/۷۹۳/۳ QCجهاد دانشگاهی (دانشگاه تهران )۱۱۹۳
تئوری و عملی قالبهای تزریق پلاستیکمنگس ، گئورگ ، ۱۹۲۳‏-‏۹۱۳۸۵م۹چ/۴۱۸/۹ TAنشر طراح۱۱۷۵
جامعه بین المللی در مواجهه با تعریف تجاوز سرزمینیشیخ الاسلامی ، محمد کریم۶۷۴۱PAMمرکز تحقیقات استراتزیک ، معاونت حقوقی و بررسی های فقهی۱۲۴۸
جامعه پس از سرمایه داریدراکر، پیترفردینالد، ۱۹۰۹‏ ‏-‏Drucker , Peter ferdinand‏۲۱۳۷۵ج۴د/۵۹/۱۵ HCخدمات فرهنگی رسا۴۱۰
جامعه تکنولوژی برترفارستر، تام۲۱۳۷۱ف۱۶ک/۷۶/۹ QAکمال علم۱۰۹۸
جامعیت و کمال دینربانی گلپایگانی ، علی۶۱۳۸۶ج۲ر/۲۲۰/۱ BPکانون اندیشه جوان۱۲۹۵
جای پای گردباد: بررسی پدیده مذهب گریزی و اخلاق ستیزی در داستان نویسی۲ج۹د/۳۸۵۳PIRموسسه فرهنگی قدر ولایت۱۳۱۰
جبر خطی کاربردیفرشاد مهدی ۱۳۲۰‏-‏۵۲۸ف/ ۳۳۰ TAبعثت۶۸۹
جداول و استانداردهای طراحی و ماشین سازیرویتلینگن ، اولریش فیشر‏ Reutlingen , Ulrich Fischer‏۴۱۳۷۳ج۹ر/۲۱۰ TSتابان۲۳۶
جدولهای وسترمانشیللو، آلویس ‏ Schillo , Aloys‏۹۱۳۶۶م۹۵ش/۱۴۵ TKامیرکبیر۲۲۱
جدولهای وسترمان ساختمانشتاوفنبیل ، گئورگ۴۱۳۶۳ج۲ش/۱۵۱ THدانش و فن۲۲۳
جدول های وسترمان ؛ مواد، اعداد اشکال ساختمانشتاوفنبیل ، گئورگ۴۱۳۶۳ج۲ش/۱۵۱ THدانش و فن۲۲۳
جزوات آموزشی دنا(بریجستون سابق )/دنا(بریجستون سابق ).اداره آموزش۲۱۶ TSدنا(بریجستون سابق )۸۱۸
جزوات آموزشی دنا(بریجستون سابق )/دنا(بریجستون سابق ).اداره آموزش۱۸۹ TSدنا(بریجستون سابق )۸۱۹
جلوگیری ازخوردگی وایجادرسوب سخت درشبکه های آبرسانیلوگران ، لوک ‏Legrand , luc‏۸۱۳۷۷ج۹ل/۴۹۱ TDدانشگاه تهران موسسه انتشارات و چاپ۴۳۲
جوانان و بینش های نابلقمانی ، احمد، ۱۳۴۲‏-‏۹۱۳۸۵ج۷ل/۱۶۵ BPبهشت بینش۱۳۱۶
جوشکاری پلاستیکهاربیعی ، افسانه۹ج۲ر ۱۱۶۰TPشهرآشوب۵۳
جوناتان ، مرغ دریاییباخ ، ریچارد دیوید، ۱۹۳۶‏-‏ م۴۱۳۶۹پ۳الف/۳۵۵۳PSامیرکبیر، کتابهای حبیبی۱۲۲۱
جهان انسانی ، انسان جهانیقانع بصیری ، محسن ، ۱۳۲۸‏-‏۹ج۲ق/۱۷۵ BDنشر توسعه ،صنایع شیمیایی زرین و چسب شمال۳۷۶
جهان در آستانه قرن بیست و یکم۹۱۳۶۷ج/۱۶۱ CBسازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی۱۰۹۳
جهانی شدن ( زنگها برای که به صدا در می آیند)۹۱۳۸۶ج/۱۳۱۸JZانجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن۱۲۳۴
چارچوب مدل عملکرد حمل و نقل جاده ای موضوع بخشی از فعالیت (۱۰‏-‏۷)ایران .وزارت برنامه وبودجه .طرح مطالعه جامع حمل ونقل کشور۱۳۶۸ ۲چ۹الف/۳۱۱ HEوزارت برنامه وبودجه۷۸۱
چالش های مدیریت درسده بیست ویکمدراکر ، پیتر فردیناند ۱۹۰۹‏-‏‏ Drucker ,peter ferdinand‏۲چ۴د/۳۰/۲۷ HDخدمات فرهنگی رسا۴۴۶
چالشی نو در مقوله های اجتماعیمرعشی ، جعفر۲چ۴م/۶۸۳ HNسازمان مدیریت دولتی۵۶۸
چرخه توسعه :گزارش تحقیقی راهنمای رشد شتابان توسعه اقتصادی ‏-‏صنعتی کشورهای جنوب …شریف النسبی ،مرتضی۴گ۹ش/۴۴۱ HCخدمات فرهنگی رسا۴۸۴
چسبندگی لاستیک به فلزایران تایر ، شرکت تولیدی .اداره آموزش۴۱۵۷TSشرکت تولیدیی ایران تایر۹۲۰
چسبها( آشنایی و کاربرد)باقری ، روح ا…۵چ۲ب/۹۶۸ TPجهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان۳۷۰
چشم انداز سوسیالیسم مدرنشاف ،آدام۱۳۷۶ ۵چ۵ش/۸۰ HX[آگاه ]۷۹۲
چشمه روشن : دیداری با شاعرانیوسفی ، غلامحسین ، ۱۳۰۶‏-‏ ۱۳۶۹۵چ۹ی/۳۵۴۸PIRعلمی۱۲۱۷
چگونگی طراحی و ساخت تایرلطفی زاده ، سنجر۶۴۹۷TSشرکت تولیدی ایران تایر۱۱۴۲
چگونه آزمایشگاه شیمی را ایمن سازیماستراس،هوارد‏۱۳۹۳‏۸ج۵‏الف/‏۵۱ ‏ QDانتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران۱۴۶۹
چگونه از منابع شیمی استفاده کنیم ؟فتوحی ، لیدا، ۱۳۴۳‏-‏۸۱۳۸۶چ۲ف/۸/۵ QDدانشگاه فردوسی مشهد۱۴۴۴
چگونه ایجاد انگیزه می شود:بررسی مسائل انگیزه در مدیریت به همراه ۷موردکوندو۹ک۸الف/۵۵۴۹/۵HFتشکیلات بهره وری ملی ایران۶۹۵
چگونه سرپرست موفقی باشیم ؟کازینز، پیتر‏ Cusins , Peter‏۸۱۳۷۵چ۲ک/۵۵۴۹/۱۲HFسازمان بهره وری ملی ایران۵۴۶
چند استراتژی و یک تاکتیک۹چ/۵۹/۷ HCوزارت صنایع سنگین ، معاونت آموزش و تحقیق۱۱۰۷
چند روش طراحی استراتژی کلی برای سازمانهای انتفاعیرحمان سرشت ، حسین۶۵۰۴PAMتشکیلات بهره وری ملی۱۱۷۲
چنگ زنی و سایش تایر Tire Traction and Wearمجتمع صنایع لاستیک کرمان .واحد تکنولوژ‏ی ‏TS ˆˆمجتمع صنایع لاستیک کرمان ،واحد تکنولوژی۸۰۷
چهره ایران راهنمای سیاحتی و مسافرتی : جغرافیای تاریخی ، طبیعی ، اقتصادی ،۱۳۷۴ ۹چ/۸ DSRموسسه گیتاشناسی۷۰۳
چه کسی پنیرمرا برداشته است ؟جانسون ، اسپنسر‏ Johnson,Spencer‏۲۲۱۳۸۰ج۳ت/۶۳۷ BFآبتین۹۶۱
چی کجابکت ، ساموئل ، ۱۹۰۶‏-‏ ۱۹۸۹۹۱۳۸۰چ۳ک/۲۶۰۶PQتجربه۱۳۱۹
حاج میرزا آقاسیاشرفی ، مجید، ۱۳۴۲‏-‏۵۱۳۸۶الف۲ح/۱۳۵۸DSRحکایت قلم نوین۱۳۱۴
حرکت بهره وری۴۱۳۷۱ح/۴۶۵ HCوزارت صنایع سنگسن ، معاونت آموزش و تحقیق۱۰۸۵
حساب تغییرات با کاربردهای مهندسیفرشاد مهدی ۱۳۲۰‏-‏۵۲۸ف/ ۳۳۰ TAبعثت۶۸۹
حفاظت صنعتی : به انضمام مواد ۵۱‏-‏ ۱۱۹قانون کار جمهوری اسلامی ایرانکاظمی ، بابک۲ک۲الف/۵۵ Tدانشگاه آزاد اسلامی (تهران )۱۷۴
حفاظت صنعتی به انضمام مواد ۵۱تا ۱۱۹قانون کار جمهوری اسلامی ایرانکاظمی ، بابک ، ۱۳۱۹‏-‏۷۱۳۸۲ح۲ک/۵۵ Tپشوتن۱۰۷۲
حقوق پدیدآورندگان نرم افزارشورای عالی انفورماتیک کشور. دبیرخانه۷ح۹ش/ KMHسازمان برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی ‏-‏ اجتماعی و انتشارات۵۷۳
حکایتهای بهره وری یا درسهای زندگی = Productivity talesپورآقاسی ، حسین ، ۱۳۳۴‏-‏۸ح۹پ/۵۶ HDبدر۴۶۷
حکومت دینیشاکرین ، حمیدرضا، ۱۳۳۸‏-‏۸۱۳۸۵ح۲ش/۱۲ BPدفتر نشر معارف۱۳۱۷
حل المسائل شیمی آلیکهن ، ویکتور۸ح۹ک/۲۵۷ QDانتشارات دانشگاه فردوسی۳۹۱
حل المسائل مدیرانوالش ،جان ‏Walsh,John‏۲۶۴و/۳۰/۲۹ HDبنیادمستضعفان وجانبازان انقلاب اسلامی ،معاونت اقتصادی وبرنامه ریزی۶۴۳
حمایتهای رقابتی از تحقیق و توسعه ، نوآوری و کارآفرینی در جمهوری اسلامی۸۱۳۸۵ح۹الف/۱۸۰ Qانجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن۱۲۳۳
حمایتهای رقابتی از تحقیق و توسعه و نوآوری در کشورهای صنعتی و تازه صنعتی۸۱۳۸۵ح۱آ/۱۸۰ Qانجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن۱۲۳۲
حمل و نقل و بانکداری بین المللیکمیسیون حمل و نقل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی۸ح/۱۰۳۷Kاتاق بازرگانی بین المللی ،کمیته ایرانی :اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن جمهوری اسلامی ا۶۸۱
حیرت اندیشه در مفهوم های قرآنیسیمایی ، جلال ، ۱۳۱۳‏-‏۹۱۳۸۶ح۹س/۱۰۲ BPسیمرو۱۳۸۷
خاطره هامحمدی ری شهری ، محمد، ۱۳۲۵‏-‏۳۱۳۸۶آ۳م/۱۶۷۰DSRمرکز اسناد انقلاب اسلامی۱۳۹۷
خاندان وحیقرشی بنابی ، علی اکبر، ۱۳۰۷‏-‏۲۱۳۷۳خ۳۸ق/۳۶ BPدار الکتب اسلامیه۱۲۰۹
خانه تکانی صنعتیهیرانو ، هیریوکی۲۱۳۸۴ک۹۴هـ/۱۵۵ TSسازوکار۱۰۴۵
خداحافظ قهرمان : براساس زندگی شهید محمدحسین محمدیانیجزینی ، محمدجواد، ۱۳۴۴‏-‏ج. ۶۲۶ق/۱۶۲۵DSRکنگره بزرگداشت سرداران وبیست وسه هزارشهیداستانهای خراسان ،انتشارات ستاره ها۱۳۴۲
خدمات فنیسلطانی ،پوری ،۱۳۱۰‏-‏ ،ویراستار۱۳۷۹ ۴خ۸س/۶۸۸ Zکتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران۷۷۸
خروج ازبحران (بیماریهای مدیریت )دمینگ ،ادواردز۴خ۸د/ ۶۲/۱HDرسا۶۴۷
خصوصیات اقتصادی ‏-‏ اجتماعی کشور:موضوع بخشی از فعالیت ب ‏-‏۲‏-‏۱ایران .وزارت برنامه و بودجه .طرح مطالعه جامع حمل و نقل کشور۱۳۶۷ ۶خ۹الف/۳۱۱ HEوزارت برنامه و بودجه۷۷۳
خصوصیات الیاف نساجیحاجی شریفی ، محسن ، ۱۳۱۹‏-‏۶خ۲ح/۱۵۴۰TSمرکز نشر دانشگاهی۱۳۰
خصوصی کردن شرکتهای دولتینصیرزاده ، غلامرضا۹پ۶ن/ ۳۸۴۵HDکمال علم۷۰۰
خطاناپذیرسازی درفرآیندهای ساخت POKA YOKE[پوکا یوکه ]فروغی ، دادگر، ۱۳۴۵‏-‏۶۱۳۸۵خ۴۵ف/۱۵۶ TSانتشارات چهارم۱۰۵۰
خط مشی کیفیت چیست ؟۹خ۱الف/۱۵۶ TSروابط عمومی شرکت ایران خودرو۹۸
خلاصه ای از فرایند پخت لاستیک و تایرچمری ،محمد حسین۶۱۶۳TSشرکت تولیدی ایران تایر۱۰۲۰
خلاصه عملکردآماری وزارت صنایع در برنامه پنجساله دومایران .وزارت صنایع۸۳۱۳۷۸خ۹الف/۴۲۸۵/۲HDاداره کل روابط عمومی وزارت صنایع۶۵۶
خلاصه مطالب مبحث مدیریت سازمانهای پیچیده : دیدگاه استراتژیک : ویژه مدیرانآذرهوش ، فریدون۶۵۵۱TSسازمان مدیریت صنعتی۱۱۶۶
خلاصه مقالات ارائه شده در نخستین کنگره استاندارد و بهبود کیفیت در صنعتکنگره استانداردوبهبودکیفیت درصنعت خودرو(نخستین :تهران :۱۳۷۵)۱۳۷۵ ۹ک/۶ TLگاما۷۸۵
خلاصه مقالات دومین کنگره ملی بهره وری ایران :شناخت وضع موجود و توسعهکنگره ملی بره وری ایران (دومین :تهران :۱۳۷۵)۹۱۳۷۵ک/۵۶ HDدبیرخانه دومین کنگره ملی بهره وری ایران۷۳۴
خلاصه مقالات دومین گردهمایی ونمایشگاه بین المللی آزمایشهای غیرمخرب۸۱۳۷۴خ/۴۱۷/۲ TAهواپیمائی جمهوری اسلامی ایران هما۶۳۸
خلاصه مقالات سمینارنقش نیروی انسانی درتوسعه صنعتسمینارنقش نیروی انسانی درتوسعه صنعت۸خ۸س/۵۵۴۹/۱۵HFوزارت صنایع۷۰
خلاقیت ونوآوری درانسان هاوسازمان هاآقایی فیشانی ، تیمور۸خ۷آ/۵۳ HDترمه۵
خلق سازمان فراگیرسنگه ،پیتر‏.Senge , Peter M‏۹۱۳۷۵پ۹س/۵۸/۹ HDسازمان مدیریت صنعتی۵۵۴
خنده نیشتر: داستانهای طنزآمیز از نویسندگان جهانکیانوش ، محمود، ۱۳۱۳‏-‏ ، گردآورنده و مترجم۹۱۳۷۴خ۹۷ک/۱ PZنشر زلال۱۳۴۳
خواب سرخ : براساس زندگی شهید سیدابراهیم شجیعیفکور، اصغر، ۱۳۴۹‏-‏ج. ۶۲۷ق /۱۶۲۵DSRکنگره بزرگداشت سرداران وبیست وسه هزارشهیداستانهای خراسان ،انتشارات ستاره ها۱۳۴۱
خواص الیاف ، نخ و پارچه ( تاری ‏-‏پودی )علمدار یزدی ، علی اصغر، ۱۳۳۱‏-‏۹۱۳۸۶خ۸ع/۱۵۴۰TSدانشگاه یزد۱۴۳۱
خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرهامطهری ، سیامک۹۱۳۸۶خ۶م/۳۸۱ QDدانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ۱۲۶۱
خودآموز Dosوبرنامه های کاربردیوکیل پور ، حسن۸و۹س/۷۶/۷۶ QAموسسه فرهنگی و انتشاراتی خواجوی کرمانی۳۴۳
خودآموز استفاده از Windows 3. 0جمسا، کریس ‏ Jamsa , Kris A‏۸۱۳۷۱ج۹۵و/۷۶/۷۶ QAکانون نشر علوم۳۴۷
خودآموز استفاده از اینترنت : راهنمای ارتباط با شبکه های کامپیوتری جهانگافین ، آدام ‏ Gaffin , Adam‏۲گ۹الف/۵۱۰۵/۸۷۵TKنشر آروین۲۵۲
خودآموز انواع جوشکاری با تصاویر رنگیژوریون ، ژان میشل۹خ۹ژ/۲۲۷ TSخجسته۱۲۶
خودآموز زبان ژاپنیافشین منش ، حسین ، گردآورنده و مترجم۹۱۳۷۶خ۷الف/۵۳۱/۳ PLامیرکبیر۱۰۸۸
خودشناسی و دیگرشناسیبهاری ، شهریار۸الف۹ب/۶۳۶ BFویس۱۲۰۰
خودی و غیر خودی از منظر کتاب و سنتفرازی ، صادق ، ۱۳۴۳‏-‏۴۱۳۸۵خ۹۶خ/۱۰۴ BPزمزم هدایت۱۲۷۹
خوردگی در صنعت حفاری چاههای نفت و گازمردان دزفولی ، حمیدرضا۹۱۳۸۷خ۴م/۴۶۲ TAشرکت ملی حفاری ایران ، امور پژوهش و توسعه۱۲۶۹
دارم به ساعت مچی ام فکر می کنم : مجموعه شعر ( ۱۳۸۵‏-‏ ۱۳۸۳)۲۱۳۸۶د۳۸۳ی/۸۲۲۳PIRنزدیک۱۳۶۹
داستان مصور ساماندهی : پاکسازی ‏-‏ نظم وترتیب ‏-‏ نظافت ‏-‏ نگهداری و اموزش فرهنگناکامورا،ماساهیرو۲د۲ن/۶۲/۱۵ HDسازوکار۱۰
داستانهای کیفیت۲د/۱۵۶ TSبنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی۱۷۰
داستانهائی از مدیریت کاربردی در خانه و کارخانهافشین منش ، حسین۲د۷الف/۵۷ HDسازوکار۹۳۳
دامهای زمانمکنزی ،آلک۷م۸ز/۶۹ HDبصیر۶۹۷
دانش ،نواوری و توسعه دانایی محور:(نگاهی به نقش سازمان های پژوهش و فناوری )ضیایی ،مظاهر۹۱۳۸۷ض۱ا/۱۸۰ Qپژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی۱۴۶۴
دایرکتوری جامع صنایع کامپیوتر و انفورماتیک ایران ۱۳۷۵۲د/۷۶/۲۱۵ QA[کامپیوتر تکنو ۲۰۰۰]۷۲۱
دائره المعارف صنعت۲د/۱۰ Tنشر ویراستار۲۹۰
دایره المعارف فارسیمصاحب ، غلامحسین ، ۱۲۸۹‏-‏۵۲م۲۹د/ ۳۶ AEفرانکلین۱۶
دائره المعارف فشرده شیمی و مهندسی شیمیاحمدی ، سیاوش۲د۳الف/۴ QDشرکت بنیاد استاندارد۳۶۰
در آفاق تربیتسنگری ، محمدرضا، ۱۳۳۳‏-‏۴۱۳۸۶د۹س/۲۵۳/۴ BPخورشید باران۱۳۰۴
درآمدها و هزینه های بخش حمل و نقل :موضوع بخشی از فعالیت آ‏-‏۲‏-‏۱ایران .وزارت برنامه و بودجه .طرح مطالعه جامع حمل و نقل کشور۱۳۶۷ ۴د۹الف/۳۱۱ HEوزارت برنامه و بودجه۷۷۵
درآمدی بربازیابی بهینه اطلاعاتمنتظر ، غلامعلی ، ۱۳۴۸۸م۷۷م/۴۲۰۱ZAکویر۹۹۳
درآمدی بر جنبه های مالی و فنی تایر تزریقی (پروسه LIM)سازمان صنایع ملی ایران۳۰۷ TSسازمان صنایع ملی ایران۸۴۲
در آمدی به ترمودینامیک مهندسی شیمیاسمیت ، جوماک ، ۱۹۱۶‏ ‏-‏ Smith , Joe Mauk‏۴۱۳۷۰د۵الف/۱۴۹ TPمرکز نشر دانشگاهی۲۴۷
درباره ترجمه۴د/ PIRمرکز نشر دانشگاهی۲۷۱
درباره ویرایش۴۱۳۷۳د/۱۶۲ PNمرکز نشر دانشگاهی۲۷۰
در جستجوی جانشین پیامبر صلی الله علیه و آلهفضلی ، نادر، ۱۳۳۲‏-‏۴۱۳۸۶د۶ف/۲۲۳/۵۴ BPمنیر۱۳۱۲
در خواب مسئولیت آغاز می شودشوارتس ، دلمور، ۱۹۱۳‏-‏ ۱۹۶۶۴۱۳۷۸د۱۶و/۳۵۶۴PSتجربه۱۳۳۱
درسهای زندگیپورآقاسی ، حسین ، ۱۳۳۴‏-‏۸ح۹پ/۵۶ HDبدر۴۶۷
دروس استراتژیک برای شرکت (صنعت )،تدوین استراتژی برای شرکتهای صنعتی۴د/۲۹۵۵HDبصیر۷۱۷
دستنامه ی مدیرانرضائی نژاد، عبدالرضا۵د۶ر/۳۷ HDخدمات فرهنگی رسا۶۷
دستور خط فارسیفرهنگستان زبان وادب فارسی۵د۴ف/۲۷۲۱PIRفرهنگستان زبان وادب فارسی ، ( نشر آثار )۱۰۳۵
دستور نامه برگه آراییوزیری ، فرهاد۴۱۳۶۳و/۶۹۵/۹۵ Zکتابخانه ملی ایران۷۵۳
دستیابی به کیفیتسازمان بهره وری ملی سنگاپور‏ N.P.B‏۵د۲س/۱۵۶ TSتشکیلات بهره وری ملی ایران۱۶۲
دکه ی بین راهشپرد، سام ، ۱۹۴۳‏-‏۸۱۳۸۳د۴پ/۳۵۶۴PSنیلا۱۳۹۹
دماسنجی با پدیده ترمو الکتریکپرابراژنسکی ، ویکتور‏ . Preobrazhensky , Victor P‏۸۱۳۷۰د۴پ/۲۷۴ QCشرکت مقره سازی ایران ،مرکزآموزش وتحقیقات سرامیک ،هسته خودکفایی صنعت چینی۵۴۵
دنیای ذراتساوت ورت ، برایان۹۱۳۸۲د۲س/۷۷۸/۵ QCانجمن فیزیک ایران۱۰۵۱
دنیای ذره ها: منظومه از چه تشکیل شده است ؟…ساوت ورت ، برایان۹۱۳۸۲د۲س/۷۷۸/۵ QCانجمن فیزیک ایران۱۰۵۱
دود مقدسمقانلو، شیوا، ۱۳۵۴‏-‏۹۱۳۸۵د۱۸۵ق/۸۲۲۳PIRققنوس۱۲۸۲
دوره آموزشی :کاربرد روش المانهای محدود در طراحی تایر/مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک ،شرکت۴۱۵۶TSشرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک۸۸۴
دوره آموزشی کنترل کیفیت “شرکت کیان تایر”۶۵۱۳PAMشرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک ایران۱۱۳۰
دولت یار: نقد و بررسی کتاب “آخرت و خدا، هدف بعثت انبیا”حامدنیا، رسول۳۰۲۱۳۸۶آ۲۳ب/۲۳۱ BPنهادنمایندگی مقام معظم رهبری دردانشگاهها،پژوهشگاه فرهنگ ومعارف۱۳۶۳
دومین کتاب سال کشاورزی ، دامپروری و آب ایران : سال زراعی ۱۳۷۴‏-‏۱۳۷۵۱۳۷۵ ۹د ۹الف/۴۸۱ Sمجله گزارش۲۹۵
دومین نمایشگاه بین المللی خودرو،قطعات و صنایع وابستهنمایشگاه بین المللی خودرو،قطعات وصنایع وابسته (دومین :تهران :۱۳۷۹)۹۱۳۷۹د۸ن/۶ TLبازرگانی ایدرو۵۴۷
دیرگدازهای مصرفی در صنایع شیشهامامی ، ابوالقاسم ، ۱۳۱۳‏-‏۹د۸الف/۶۷۷/۵ TNشرکت سهامی شیشه قزوین۵۰
دیوانحافظ، شمس الدین محمد، ‏-‏ ۷۹۲ق .۱۳۸۷ ن ۵۴۲۴PIRطلایه۱۲۷۱
دیوان حافظ با شرح کامل : منزل به منزل با حافظحافظ، شمس الدین محمد، ‏-‏ ۷۹۲ق .۱۳۸۷ ن ۵۴۲۴PIRطلایه۱۲۷۱
راز بقای شرکت ها:ادامه حیات شرکتهادرمحیط پرازتلاطم صنعت و تجارتدوگاس ، اریه ‏De Geus,Arie‏۲۱۳۷۸ر۲گ/۳۱ HDشرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات خودروداخلی (ساپکو)،واحد آموزش۴۴۵
راهبردها و معاهدات جهانی حفاظت از طبیعت و منابع زندهمجنونیان ، هنر‏ی ‏۲۸آ/۳۱۳۴KMHسازمان حفاظت محیط زیست۱۲۲۵
راهکارهای پیشتازان بازارتریسی ،مایکل۲ر۴ت/۵۴۱۵/۱۳HFرسا۶۹۸
راهنمای آسان اینترنتکی هو ، برندان ‏ .Kehoe , Brendan P‏۹ک۹الف/۵۱۰۵/۸۷۵TKسروش۲۶۳
راهنمای آماده ساختن کتاب : برای مولفان ، مترجمان ، ویراستاران ، کتابداران ،ادیب سلطانی ، میر شمس الدین ، ۱۳۱۰‏-‏۲۱۳۷۴ر۴الف/۲۵۳ Zشرکت انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی۱۳۸
راهنمای اپراتوری تله پرینتردو زبانه ۳۵ E‏-‏TX(فارسی ‏-‏ لاتین )ساژم۲ر/۵۵۴۳TKشرکت مخابرات ایران۶۳۳
راهنمای ارتباط با شبکه های کامپیوتری جهانگافین ، آدام ‏ Gaffin , Adam‏۲گ۹الف/۵۱۰۵/۸۷۵TKنشر آروین۲۵۲
راهنمای ارزیابی عملی طرح : تحلیل هزینه ‏-‏ فایده اجتماعی در کشورهای درهنسن ، جان ‏ . Hansen , John R‏۲۱۳۶۹ر۹هـ/۷۵/۹ HDپیشبرد۱۹۴
راهنمای ارزیابی عملی طرحها:تحلیل فائده ‏-‏هزینه اجتماعی درکشورهای درحال توسعههنسن ، جان ‏ . Hansen , John R‏۲۱۳۶۹ر۹هـ/۷۵/۹ HDپیشبرد۱۹۴
راهنمای استفاده از وا‍ژه پرداز ورد ۲۰۰۷: به همراه آموزش تایپ ده انگشتیتهوری، زهرا، ۱۳۵۲‏۱۳۸۹ ‏۲ر ‏۸۸ت/‏۷۶ ‏ QAکتابدار۱۴۶۸
راهنمای استقرار و ممیزی مدیریت جامع TQM[تی .کیو.ام ]جلوداری ممقانی ، بهرام۲ر ۸ج/۶۲/۱۵ HDآزاده۹۶۴
راهنمای اقتصادی ‏-‏ بازرگانی کشورآفریقای جنوبیپاکدامن ،رضا۴ر۲پ/۹۰۵ HCموسسه مطالعات و پژوهشهای بارزگانی۴۹۸
راهنمای اقتصادی و تجاری کنیا(باتاکیدبرصادرات )مهاجر،داریوش۲ر۹م/۵۷۲/۵ HFموسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی۵۰۲
راهنمای انتشارات سازمانهای دولتی ایران : فهرست سالانه ۱۳۶۱ایران . وزارت فرهنگ و آموزش عالی . مرکز اسناد و مدارک علمی۲ر۹الف/۳۳۶۷Zوزارت فرهنگ و آموزش عالی ، مرکز اسناد و مدارک علمی۷۶۴
راهنمای انتشارات سازمانهای دولتی ایران :فهرست سالانه ۱۳۶۲پورحسن طنابچی ،صادق۱۳۶۴ ۲د۹ب/۳۳۶۷Zوزارت فرهنگ و آموزش عالی ،مرکز اسناد و مدارک علمی۷۶۵
راهنمای انتشارات سازمانهای دولتی ایران : فهرست سالانه ۱۳۶۳‏-‏[پور حسن طنابچی ، صادق ]۲ر۹الف/۳۳۶۷Zوزارت فرهنگ و آموزش عالی ، مرکز اسناد و مدارک علمی۱۴۴
راهنمای اندازه گیری بهره وری درواحدهای صنعتی۲ر/۵۶/۲۵ HDبصیر۶۰۸
راهنمای اندازه گیری وتحلیل بهره وری درواحدهای صنعتی۲ر/۵۶/۲۵ HDبصیر۶۰۸
راهنمای بازار چینحریری ، رضا۴ح۲ب/۴۳۰ HCموسسه مطالعات وپژوهشهای بازرگانی۵۰۵
راهنمای بانک اطلاعاتی : ترجمه کامل = … Foxpro made easyجونز، ادوارد، ۱۹۵۲‏ ‏-‏Jones , Edward‏۹۱۳۷۰ج۲پ/۷۶/۹ QAهومن۳۳۸
راهنمای بسپار:بانک اطلاعات پلیمر ورنگعلیزاد منیر،تبسم ،۱۳۵۴۸ع۱۹۲الف ۹۶۶۱HDبسپار نو۱۰۲۱
راهنمای پژوهش و اصول علمی مقاله نویسیطوسی ، بهرام ، ۱۳۱۴‏-‏۲۱۳۸۳ر۹ط/۴۵۰۰PNتابران۱۰۵۲
راهنمای تجارت با کشورهای سوسیالیستی اروپای شرقیکنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد)۲ر ۹م/۱۵۵۸/۵HFموسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی۷۲۵
راهنمای تخصصی تولید ۶۰۰کالای صنعتی۲ر۹الف/۱۲/۵ Tبصیر۵۸۹
راهنمای تصفیه آبهای صنعتیآزمایشگاههای بتز‏ Betz Laboratories inc‏۲ر۴آ/۴۳۳ TDجهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی )، بخش فرهنگی۳۵۸
راهنمای تقلیل ضایعات۹۱۳۷۶س/۷۹۳ TDبصیر۵۷۲
راهنمای تلفنی تهران۲۲ک/ ۳۸۳۳HF[ بی نا ]۷۲۶
راهنمای توابع و ماکروهادر کواتروپرو ( برنامه نویسی )۲ر۹ک/۵۵۴۸/۴HFبهینه۶۵۹
راهنمای جامع [ Auto CAD 13اتوکد ۱۳]اومورا، جورج ‏ Omura , George‏۲۱۳۷۵ر۸الف/۳۸۵ Tکانون نشر علوم۲۱۴
راهنمای جامع AutoCAD13(اتوکد۱۳)درمحیطداس :شامل تمامی نگارشهای اتوکدتانگارش ۱۳اومورا، جورج ‏ Omura , George‏۲۱۳۷۵ر۸الف/۳۸۵ Tکانون نشر علوم۲۱۴
راهنمای جامع [ fox pro 2.5فاکس پرو ۲/۵] برای برنامه نویسانجونز، ادوارد، ۱۹۵۲‏ ‏-‏Jones , Edward‏۹۲۱۳۷۲ج۲پ/۷۶/۹ QAکانون نشر علوم : چرتکه۳۲۵
راهنمای جامع ISO 14000کسیو، جوزف ‏ Cascio,Joseph‏۲ر۵ک/۱۵۵/۷ TSنشر گل آفتاب۱۰۳
راهنمای جامع SPSS 14اسماعیلیان ، مهدی ، ۱۳۴۴‏-‏۲۱۳۸۷ر۵الف/۳۲ HAدیباگران تهران۱۴۴۰
راهنمای جامع [ Windows 3.1ویندوز ۳/۱] برای برنامه نویسانپرسن ، رن ، ۱۹۴۸‏ ‏-‏ Person , Ron‏۴۱۳۷۵پ۹۵و/۷۶/۷۶ QAنشر تابان۳۸۷
راهنمای جامع مدیریت بهره وریبلچر، جان ‏ . Belcher , John G‏۲۱۳۷۴ر۸ب/۵۶ HDبنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی۳۹۷
راهنمای جامع منحنی های تنش و کرنش۲۱۳۸۳ر/۴۶۰ TAجهان جام جم۱۰۶۱
راهنمای جستجو در اینترنتنورپناه ،شیوا، ۱۳۵۳‏-‏ ،گردآورنده ومترجم۹ن۹الف/۵۱۰۵/۸۷۵TKحفیظ۹۴۶
راهنمای جیبی کیفیت :مفاهیم بنیادین درایزو ۹۰۰۰ویژه کارگران ،سرپرستان وپرسنلظهوریان ، حسین۹ظ۱الف/۱۵۶ TSرسا۹۷
راهنمای حل مشکلات اجرایی SPC[اس .پی .سی ]بلنک ،رونالد‏Blank,Ronald‏۲ر۸ب/۱۵۶/۸ TSشرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو،(ساپکو)،واحدآموزش۶۲۳
راهنمای خرید خارجی و سیستم های خریدزینال زاده ، ایرج ، ۱۳۲۵‏-‏۴۱۳۸۴م۹ز/۱۴۱۹HFموسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ، شرکت چاپ و نشر بازرگانی۱۰۵۴
راهنمای خرید کامپیوترهای کوچک۲ر/۷۶/۵ QAشرکت نشر داده پردازی ایران۱۱۱۵
راهنمای خودروداران : اطلاعات عمومی و راهنمای خدمات خودرودهقان ، علی ، ۱۲۸۵‏-‏ گردآورنده۲ر۹د/۱۲ TLپوینده۲۴۵
راهنمای دریافت گواهینامه ISO 9000ایزو۹۰۰۰به روش آسانکریگ ،رابرت ‏Craig,Robert J‏۲ر۴ک/۱۵۶/۶ TSگل آفتاب۵۴۸
راهنمای روزنامه های ایرانسلطانی ، پوری ، ۱۳۱۰‏-‏۸۱۳۸۷س۹الف/۶۹۵۸Zکتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران۱۴۰۴
راهنمای سال کشاورزی ، دامپروری و آب ایران۱۳۷۵ ۹د ۹الف/۴۸۱ Sمجله گزارش۲۹۵
راهنمای سرمایه گذاری ، اولویتهای سرمایه گذاری صنعتی ، اولویتهای توسعه۲۱۳۷۳ر۹الف/۱۷۷ Tوزارت صنایع ، اداره کل روابط عمومی۱۰۸۱
راهنمای سرمایه گذاری در بورس “تجزیه و تحلیل صورتهای مالی “: مجموعه ایاسماعیل پور، مجید۲۱۳۸۳ر۵الف/۴۰۲۶HGشرکت چاپ و نشر بازرگانی۱۰۶۳
راهنمای سرمایه گذاری صنعتیایران . وزارت صنایع . معاونت توسعه صنعتی ، اداره کل برنامه ریز‏ی ‏۲ر۹الف/ ۴۵۰۹HGوزارت صنایع۱۱۴
راهنمای سرمایه گذاری صنعتی دراستان کردستانایران .وزارت صنایع . ادراه آموزش و فن آوری صنایع کردستان۲۵۱۳۷۹ر۹الف/۴۵۰۹HGادراه کل صنایع استان کردستان۶۶۰
راهنمای سمینارها،کنگره هاوسمپوزیومهای برگزارشده درایران (۱۳۶۲‏-‏۱۳۵۸)مرتضائی ، لیلا، ۱۳۲۸‏-‏ گردآورنده۱۳۶۴ ۴م۷آ/۵۷۱ ASوزارت فرهنگ و آموزش عالی ، مرکز اسناد و مدارک علمی۲۷
راهنمای سمینارها، کنگره ها وسمپوزیومهای برگزارشده درایران (۱۳۶۲‏-‏(۱۳۵۸٫مرتضائی ، لیلا، ۱۳۲۸‏-‏ گردآورنده۴م۷آ/۵۷۱ ASوزارت فرهنگ و آموزش عالی ، مرکز اسناد و مدارک علمی۲۸
راهنمای سمینارها، کنگره ها و سمپوزیومهای علمی وفرهنگی ایران ، ۱۳۶۴‏-‏مرتضائی ، لیلا، ۱۳۲۸‏-‏ گردآورنده۴م۷آ/۵۷۱ ASوزارت فرهنگ و آموزش عالی ، مرکز اسناد و مدارک علمی۲۸
راهنمای سیستم عامل Dos5.0‏-‏MSراهنمای کامل استفاده از دستورات داس در کامپیوتر…شرکت میکروسافت ‏ Microsoft corporation‏۳۸۱۳۷۱ش۹۴س/۷۶/۷۶ QAکانون نشر علوم۳۴۲
راهنمای سیستم عامل نگارش ۵شرکت میکروسافت ‏ Microsoft corporation‏۳۸۱۳۷۱ش۹۴س/۷۶/۷۶ QAکانون نشر علوم۳۴۲
راهنمای شرکتهای خارجی و نمایندگیهای مربوط در ارتباط با تجهیزات علمی وایران .وزارت فرهنگ و آموزش عالی .دفتر تجهیزات علمی و پژوهشی۱۳۶۷ ۹الف/۱۸۴ Qوزارت فرهنگ و آموزش عالی۷۲۲
راهنمای صادرات به ارمنستانانتصاری ، سعید ، ۱۳۴۶‏-‏۹الف/۳۶۳۰/۴HFموسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی۵۰۰
راهنمای صادرات به ژاپن (باتاکیدبرنظام توزیع آن )فهیمی فر،جمشید۲ر۹ف/۳۸۳۳HFموسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی۵۰۷
راهنمای صادرات به کره جنوبیفهیمی فر،جمشید۹ف۴۸آ/۳۸۳۰/۵HFموسسه مطالعات وپژوهشهای بازرگانی۴۹۹
راهنمای صادرات به مراکشمهاجر،داریوش۲ر۹م/۸۱۰ HCموسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی۵۱۰
راهنمای صادرات به مکزیکزاغیان ، محمد۲ر۲ز/۳۲۳۳HFموسسه مطاعات و پژوهشهای بازرگانی۵۰۱
راهنمای صادرات ( شیوه های کاربردی )۲ر/۱۴۱۴/۴HFانجمن مدیران صنایع ، شرکت تجهیزات آشپزخانه ( داطا)۱۱۰۵
راهنمای صادرکنندگان ومراحل اسنادی مقررات صادرات و واردات وامورگمرکیبنائی ، رضا۲۱۳۷۷ر۹ب/ KMHشرکت چاپ ونشربازرگانی۵۱۹
راهنمای صنایع ایران ‏-‏ صنایع شیمیائیوزارت صنایع ‏-‏ اداره کل آماروخدمات ماشینی۱۳۷۲ ۹الف ۳الف/۹۶۵۷HDسازمان زرد۴۵۲
راهنمای صنایع ایران ‏-‏صنایع شیمیائی۱۳۷۶ ۹الف ۳الف/۹۶۵۷HDسازمان زرد۴۵۳
راهنمای صنایع شیمیائی وپلاستیکموسسه بین المللی کیهان رابط۱۳۷۴ ۳م۸م/۱۲ TPموسسه بین المللی کیهان رابط۷۸۸
راهنمای صنعت سنگین : شامل کلیه اطلاعات واحدهای تولیدی ، طراحی مهندسی ،۲۱۳۷۲ر۹۴الف/۲۶۵۶HDوزارت صنایع سنگین۴۶۱
راهنمای صنعت لاستیک ایرانمهندسی وتحقیقات صنایع لاستیک۱۳۷۷ ۲ر۹م/۱۸۷۷TSسمر۴۲
راهنمای صنعت لاستیک ایران۲۱۳۸۳ر/۱۸۷۷TSفرازاندیش۱۰۳۱
راهنمای صنعت و خدمات بسته بندی ایران۱۳۷۷ ۲ر۵ب/۸۰۳۹HDماهنامه چاپ و بسته بندی۶۹۰
راهنمای طراحی و ساخت تایرکیان تایر،شرکت تولیدی .اداره فنی (تکنیکال )۲۴۰ TSشرکت تولیدی کیان تایر.اداره فنی (تکنیکال )۸۳۱
راهنمای غرفه صنعت : بیست و سومین نمایشگاه بین المللی تهران ۱۰‏-‏ ۱۷مهرماه ۱۳۷۶۲۱۳۷۶ک۹الف/۳۹۵/۵ Tوزارت صنایع۳۰۸
راهنمای کاربران Dos‏-‏MS۴م۹س/۷۶/۷۶ QAجهاد دانشگاهی ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی۳۴۴
راهنمای کاربردروش بهبودتطبیقی (بنچ مارکینگ )اندرسون ،ب ‏Anderson ,B‏۲ر۸الف/۶۲/۱۵ HDمرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )۴۴۰
راهنمای کاربردی مدیریت پروژهبرتون ، سلیا‏ Burton , Celia‏۴۱۳۷۵ب۴م/۶۹ HDموسسه مطالعات و برنامه ریزی آموزشی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران۱۹۲
راهنمای کارخانجات تولیدی وصنعتیموسسه بین المللی کیهان رابط۱۳۷۴ ۳م۸م/۱۲ TPموسسه بین المللی کیهان رابط۷۸۸
راهنمای کامل استفاده از کتابخانه : آشنایی با قسمتهای مختلف کتابخانه ،طوسی ، بهرام ، ۱۳۱۴‏-‏۲۱۳۸۴ر۹ط/۷۱۸/۷ Zتابران۱۰۴۸
راهنمای کنترل پروژههد،اسون ‏ .Hed,Sven R‏۴۱۳۷۸هـ ۴م/۶۹ HDمرکزنشردانشگاهی۶۶۱
راهنمای کنترل پروژه = : Harvard Project Manager 3.0مخصوص رشته های۲۱۳۷۲ر۴م/۶۹ HDپرهام۱۹۳
راهنمای کنترل پروژه مایکروسافت ۲۰۰۰موسسه فرهنگی نرم افزاری سینا۸م۴م/۶۹ HDموسسه فرهنگی نرم افزاری سینا۹۵۸
راهنمای کنترل کیفیتایشی کاوا ، کاآرو‏Ishikawa,kaoru‏۲ر۹الف/۱۵۶ TSدانشگاه امام رضا۱۰۰
راهنمای مجله ها و روزنامه های ایران ،۱۳۷۳‏-‏سلطانی ،پور‏ی ‏۸س۹الف/۶۹۵۸Zکتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران۶۹۱
راهنمای مجله ها و روزنامه های ایران ۱۳۸۵و ۱۳۸۶سلطانی ، پوری ، ۱۳۱۰‏-‏۸۱۳۸۷س۹الف/۶۹۵۸Zکتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران۱۴۰۴
راهنمای مجله های ایرانسلطانی ، پوری ، ۱۳۱۰‏-‏۸۱۳۸۷س۹الف/۶۹۵۸Zکتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران۱۴۰۴
راهنمای مجله های ایران ۱۳۶۵سلطانی ،پور‏ی ‏۱۳۶۶ ۸س۹الف/۶۹۵۸Zکتابخانه ملی ایران۷۶۶
راهنمای مراکز آموزشی ، پژوهشی و تولیدکننده اطلاعات علمی و فنی در ایران :ایران . وزارت فرهنگ و آموزش عالی . مرکز اسناد و مدارک علمی۹الف۷آ/۵۷۱ ASوزارت فرهنگ و آموزش عالی ، مرکز اسناد و مدارک علمی۱۷
راهنمای مراکز اسناد و کتابخانه های تخصصی ، اختصاصی و دانشگاهیتعاونی ، شیرین ( خالقی )۱۳۶۴ ۷ت۲د/۶۷۵ Zمرکز اسناد و مدارک علمی۷۵۹
راهنمای مراکز(واحدهای )تحقیقاتی خصوصیمهدوی ،محمد نقی۱۳۷۰ ۲ر۹م/۵۷۱ ASسازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران۷۶۷
راهنمای ممیزی نظام های تضمین کیفیتامیران ، حیدر۳م۸الف/۱۵۶/۶ TSنشر روح۱۰۴
راهنمای موسسات علمی ،آموزشی وتحقیقاتیموسسه بین المللی کیهان رابط۱۳۷۴ ۳م۸م/۱۲ TPموسسه بین المللی کیهان رابط۷۸۸
راهنمای ناشران ایرانپریرخ ، مهری ، گردآورنده۴ر۴پ/۴۵۰ Zمرکز اسناد و مدارک علمی ایران۱۴۱
راهنمای نرم افزارSupersap۲ر۹ر/۳۴۷ TAدانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران )۳۴۰
راهنمای نگارش و ویرایشیاحقی ، محمد جعفر، ۱۳۲۶‏-‏۲۱۳۷۳ر۲ی/۲۸۳۹PIRآستان قدس رضوی ، موسسه چاپ و انتشارات۶۸۲
راهنمای نوشتن رساله های پژوهشی وچی ورتن ، تورا‏ Chiverton , Thora‏۱۳۶۶ ۲ر۹چ/۲۳۶۹LBمرکز اسناد و مدارک علمی۷۵۵
راهنمای واحدهای تولیدکننده اطلاعات در ایران : مشخصات و اهداف و وظائفایران . وزارت فرهنگ و آموزش عالی . مرکز اسناد و مدارک علمی۸۱۳۶۲م۹الف/۶۷۴/۵ Zوزارت فرهنگ و آموزش عالی۱۴۰
راهنمای واحدهای خدمات مهندسیایران . وزارت صنایع .معاونت آموزش و تحقیق . اداره کل خدمات مهندسی۲۱۳۷۵ر۹الف/۱۲ TAوزارت صنایع۴۵۵
راهنمای واژه پرداز Word 6۲ر۴و/۲۵/۵ Zسازمان مدیریت صنعتی۶۳۷
راهنمای یافتن اطلاعات با کیفیت در اینترنت ، راهبردهای گزینش و ارزیابیکوک ، آلیسون۹۵ک۹الف ۵۱۵۰/۸۷۵TKانتشارات کتابخانه رایانه ای۱۰۲۸
راهنمایی برای سازگاری با زندگی دانشجویینوری قاسم آبادی ، ربابه ، ۱۳۴۴‏-‏۲۱۳۸۵ر۹ن/۳۶۰۹LBپارسا۱۱۴۵
راهنمایی برای مدیران ومتخصصان بهره وریبرینکرهوف ،رابرت ، ۱۹۴۱‏-‏‏Brinkerhoff,Robert O‏۸۱۳۷۷الف۴ب/۵۶/۲۵ HDدفتر پژوهشهای فرهنگی۵۲۵
راه و مهندسی ترافیکنایب آقا، محمد۲ن۴ت/۳۳۶ HEرودکی۴۷۴
رخداد و تحلیلبلخاری قهی ، حسن ، ۱۳۴۱‏-‏۳۱۳۸۱ر۸ب/۱۴۹ DSحسن افرا۱۴۰۹
رده PIRزبانها و ادبیات ایرانیصدیق بهزادی ،ماندانا۱۳۷۱ ۹۴۴ک/۶۹۶ Zکتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران۷۶۳
رده بندی نوین کتابخانه ویژه تمامی کتابخانه های ایرانسپهر،مهد‏ی ‏۴ر۲س/۶۹۶ Zموعود۷۷
رزین اپوکسیکاظم بد، محمد۶۵۷۰TS[ بی نا ]۱۱۵۳
رسالت حوزه و دانشگاهصالحی ، عباس۵۱۳۷۳ر۲۴ص/۷/۴ BPحوزه علمیه قم ، دفتر تبلیغات اسلامی ، مجله حوزه۱۳۵۶
رسم فنی و نقشه های صنعتی ۱[یک ]متقی پور، احمد، ۱۳۲۶‏-‏۵۱۳۸۵ر۲م/۳۵۳ Tدانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی۱۱۸۲
رضا شاهرمضانی ، عباس ، ۱۳۳۹‏-‏۶۱۳۸۶ر۸ر/۱۴۸۸DSRترفند۱۳۰۰
رضایت مشتری ،مکمل فعالیتهای بهره وریسازمان بهره وری ملی سنگاپور۴ر۲س/۵۷ HDتشکیلات بهره وری ملی ایران ،وزارت صنایع سنگین۷۹۳
رفتار سازمانیمورهد، گریفین ‏ Moorhead , Gregory‏۷۱۳۷۴ر۸م/۵۸/۷ HDمروارید۳۵۵
رفتار سازمانی اثر بخش : رویکردی مبتنی بر مهارتهاو فعالیتهاآندرسون ، آلن ه‏. .Anderson,Alan H‏۷ر۸آ/۵۸/۷ HDشرکت سیم لاکی فارس۴۹۰
رقص دلفین ها: خاطرات سرهنگ خلبان هوانیروز غلامرضا علیزاده نیلیعلیزاده نیلی ، غلامرضا۷۱۳۸۶ر۸۳ع/۱۶۲۹DSRسازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری ، سوره مهر۱۳۸۳
رنگینه ها و واسطه های آنهاآبراهارت ، ای ۰ان ۰‏ .Abrahart, E. N‏۱۳۶۹ ۹ر ۲آ/۹۱۰ TPمرکز نشر دانشگاهی۴۸
روابط بین اتوماسیون و سودآوری در موسسات صنعتیمقبل باعرض ، عباس۱۳۷۲ ۷۱۶م/ ۴۵ HDدانشگاه تربیت مدرس۷۰۶
روابط صنعتی : نظام روابط کارزاهدی ، شمس السادات ، ۱۳۲۳‏-‏۹۱۳۷۷ر۲ز/۶۹۷۱HDمرکز نشر دانشگاهی۲۷۹
روانشناسی اجتماعیآرونسون ، الیوت۹۱۳۶۹ر۴آ/۲۵۱ HMرشد۱۲۰۶
روانشناسی توافق “مذاکره اصولی “فیشر، راجر، ۱۹۲۲‏ ‏-‏ Fisher , Roger‏۹۱۳۷۵ف۴۲م/۶۳۷ BFسازمان مدیریت صنعتی۴۶۲
روان شناسی صنعتی و مدیریتپروا، مهد‏ی ‏۹۱۳۷۰ر۳۸پ/۵۵۴۸/۸HFانتشار۵۴۴
روان شناسی صنعتی و مدیریتپروا، مهد‏ی ‏۹۱۳۷۴ر۳۸پ/۵۵۴۸/۸HFشرکت سهامی انتشار۱۰۷۵
روز از نو، روزی از نوفو، داریو، ۱۹۲۶‏-‏۹۱۳۷۹ر۲و/۴۸۳۷PQتجربه۱۳۳۴
روش المان های محدود: یک مقدمه اساسی۹۱۳۶۵ر/۶۴۶ TAجهاد دانشگاهی۲۲۲
روش ایجاد انگیزه در افراددل ،توویلا۸د۸الف/۵۵۴۹/۵HFبصیر۶۹۴
روش بکارگیری مهندسی ارزشای یر‏ Iyer , S.S‏۹ر ۹الف/۴۷/۳ HDفرات۹۷۳
روش تحقیقموزر، کلاوس آدولف ‏ Moser , Claus Adolf‏۹ر۸م/۲۹ HNکیهان۱۷۵
روش تحقیق در صنعتمجتمع صنایع لاستیک سیرجان .واحد تکنولوژ‏ی ‏۸۲ TSمجتمع صنایع لاستیک سیرجان ،واحد تکنولوژی۸۰۲
روش ساده ذخیره و بازیابی اطلاعات در مراکز اسنادآزادیان ،آنوش۱۳۶۶ ۹ر۴آ/۶۹۹ Zمرکز اسناد و مدارک علمی ایران۶۸۳
روش علمی بهینه سازی تصمیمات در پژوهشهای کاربردیایکاف ، راسل ال ‏.Ackoff Russell L‏۹ر۹الف/۵۷/۶Tآروین۱۱۲
روش عناصر محدود در طراحی تایر،اصول و مفاهیم اولیهمهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک ،شرکت۱۸۸۴TSشرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک۸۶۰
روش کار با دستگاه TEL TACKو نقطه ریزش روغنهای نفتی ۲۶۴۴‏-‏Fایران تایر،شرکت تولیدی .معاونت تحقیقات و توسعه۳۹۰۶TSشرکت تولیدی ایران تایر.معاونت تحقیقات و توسعه۸۹۶
روش کار با دستگاههای آزمایشگاهیایران تایر،شرکت تولیدی .معاونت تحقیقات و توسعه۳۹۰۷TSشرکت تولیدی ایران تایر.معاونت تحقیقات و توسعه۸۹۸
روش کاربردی برنامه ریزی پیشرفته کیفیت محصولمهربان ،رضا۹ر۹م/۱۷۶ TSپیکان۸
روش کار دستگاههای آزمایشگاهی صنعت لاستیک /کیان تایر،شرکت تولیدی .اداره فنی (تکنیکال )۱۳۴۸TSشرکت تولیدی کیان تایر.اداره فنی (تکنیکال )۸۸۵
روش گروهی حل مساله : گامی فراسوی بهبود بهره وریرابسن ، مایک ‏ Robson , Mike‏۹۱۳۷۴ر۲ر/۳۰/۲۹ HDبنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی۴۱۷
روشها و جداول نمونه برداری بازرسی بطریق خوب یا بد P‏-‏STD 105‏-‏MILرزاز زاده ،مصطفی۲۳۶۴TS[ بی نا ]۸۹۹
روشهای آزمایشگاهی METHODS‏-‏F/ایران تایر،شرکت تولیدی .اداره مهندسی و آزمایشگاه۳۹۰۸TSشرکت تولیدی ایران تایر.اداره مهندسی لاستیک و آمایشگاه۹۰۰
روشهای اندازه گیری خواص ترموفیزیکی و سینتیکی لاستیکهادانشگاه صنعتی امیرکبیر.دانشکده مهندسی شیمی۵۸۷۳TSوزارت صنایع ،دفتر پژوهشهای صنعتی۹۴۳
روشهای بهبود مستمر ( کایزن )ایمایی ، ماساکی۹ر۹الف/۷۰ HDسازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، موسسه مطالعات و برنامه ریزی آموزشی۴۶۵
روشهای بهگزینی Basicباندای ، بریان ‏ Bunday , Brian D‏۹۱۳۶۶ر۲ب/۴۰۲/۵ QAمیقات۶۶۹
روشهای پلیمریزاسیونحدادی اصل ، وحید، ۱۳۴۳‏-‏۴۱۳۸۰ح۸پ/۱۵۶ TPدانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )، مرکز نشر۱۰۶۹
روشهای پیشرفته تهیه آزمایشگاهی پلیمرهاساندلر، استنلی ، ۱۹۳۵‏-‏ م۹۱۳۸۱ر۲س/۳۸۱ QDدانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )، مرکز نشر۱۰۶۵
روشهای تجزیه وتحلیل عوامل شکست وآثارآن (اصل FMEA)مک درموت ،رابین ‏ McDermott,robin E‏۹۱۳۷۹ر۷م/۱۵۶/۶ TSشرکت طراحی مهندسی وتامین قطعات ایران خودرو،(ساپکو)واحدآموزش۶۴۹
روشهای تحقیق در علوم تربیتی و رفتاریبست ، جان ‏ . Best , John W‏۹ر۵ب/۱۰۲۸LBرشد۳۰۳
روشهای تحلیل تنش و تغییر شکل در تایرمجتمع صنایع لاستیک کرمان .واحد تکنولوژ‏ی ‏۵۹۱ TSمجتمع صنایع لاستیک کرمان .واحد تکنولوژی۸۴۸
روشهای تهیه مواد اولیه پایه برای چسبها، رزینها، رنگ ها، انواع مواد ۰۰۰سورنسون ، وین ریچارد، ۱۹۲۶‏‏-‏ Sorenson, Wayne Richard‏۹۱۳۷۶س۸پ/۲۸۱ QDدانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی۳۶۱
روشهای ساخت یافته تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمهای اطلاعاتیذاکری ، بتول گردآورنده و مترجم۹ر۲ذ/۳۸ HDسازمان مدیریت صنعتی۳۵۲
روشهای ساده برای شناسایی پلاستیکهابراون ، دیتریش ، ۱۹۳۰‏-‏‏ Braun ,Dietrich‏۹ر ۴ب/۱۱۴۰TPبهروزان : ماهنامه صنایع پلاستیک۹۷۱
روشهای علمی تحقیق همراه با نظریه ارزش یابیتاجداری ، پرویز، ۱۳۱۶‏-‏۱۸۷ت۲ف/۲۹/۵ HAاتا۳۰۲
روشهای عملی طراحی تسمه نقاله /صنایع لاستیکی سهند،شرکت .واحد تحقیقات و توسعه۳۵۶ TSشرکت صنایع لاستیکی سهند.واحد تحقیقات و توسعه۸۳۹
روشهای موثر در اداره جلساتهینز، ماریون ‏ Haynes , Marion E‏۹۱۳۷۲ر۹هـ/۳۰/۳ HDموسسه بانکداری ایران۷۰۹
روکش تایر TIRE RETREADINGکیان تایر،شرکت تولیدی .اداره فنی (تکنیکال )۲۳۷ TSشرکت تولیدی ایران تایر.اداره فنی (تکنیکال )۸۵۲
رویابینان بیدار: درباره ی عناصر داستان ، معنا، نماد و روانکاوی در سهاحمدی ، ویدا۳۱۳۸۵الف۴پ/۴۰۰۹PIRسنبله۱۳۸۶
رهبری ومدیریک دقیقه ای :ارتقاءاثربخشی به وسیله رهبری موقعیتیبلانچارد،کنت۹ر۸ب/۵۷/۷ HDاوحدی۴۸۹
ره عشق : نامه عرفانی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیهخمینی ، روح الله ، رهبرانقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، ۱۲۷۹‏-‏ ۱۳۶۸۹۱۳۷۸ر۴آ/۱۵۷۵DSRموسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س )۱۲۹۳
ریاضی ۲: خلاصه مطالب درسی ، مجموعه سولات چهارگزینه ای طبقه بندی شده کنکورنیکوکار، مسعود، ۱۳۳۳‏-‏۳۱۳۸۸م۹ن/۲۳۵۳LBآزاده۱۴۳۳
ریاضیات عالی مهندسیفرشاد مهدی ۱۳۲۰‏-‏۵۲۸ف/ ۳۳۰ TAبعثت۶۸۹
(ریدینگ ترو ریدینگ : جنرال اینگلیش فور یونیورسیتی استیودنتس ) Reading ^ورزگر، مینو، ۱۳۲۳‏-‏۹۱۳۸۲ر۴و/۱۱۲۲PEسازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی و دانشگاهها (سمت )۱۳۹۰
ریسندگی چرخانه ایبهزادان ، هوشمند، ۱۳۲۲‏-‏۹ر۹ب/۱۴۸۴TSمرکز نشر دانشگاهی۱۳۱
رین منفلیشر، لیونور۹۱۳۶۹ر۹ل/۳۵۶۵PSققنوس۱۲۰۴
زامبیاپاک آئین ، محسن۲ز۲پ/۳۰۴۲DTوزارت امور خارجه ، موسسه چاپ و انتشارات۳۸۵
زبان بیسیک و برنامه نویسی عملی با میکروکامپیوترگاسلینگ ، پیتر‏ Gosling , Peter E‏۲۱۳۷۰گ۹ب/۷۶/۷۳ QAپدیده۳۱۸
زبان و نگارش فارسی۲۱۳۶۷ز/۲۸۳۹PIRسازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )۶۷۰
زرنکار ZARNEGARشرکت نرم افزاری سینا۴ز۴ش/۱۶۲ PNنشر زمان۱۳۹
زرنگار، نسخه ZARNEGAR 75شرکت نرم افزاری سینا۴ز۴ش/۱۶۲ PNنشر زمان۱۳۹
زلاندنوزنگنه ، جمشید۸ز۹ز/۴۰۸ DUوزارت امور خارجه ، موسسه چاپ و انتشارات۳۹۹
زمان سنجی به روش Mostزندین۸ز۹ز/۶۰/۴Tموسسه علمی ‏-‏ فرهنگی نص۱۹۱
زمان سنجی درصنایعوفائی فر،لقمان۸ز۷و/۶۰/۲ Tانتشارات بحرالعلوم۴۵۱
زمینه روانشناسی (روانشناسی عمومی )پارسا، محمد، ۱۳۰۴‏-‏۲۱۳۷۴پ۲ف/۱۲۸ BFبعثت۱۲۱۸
زمینه های اجتماعی بهره وریباروتی ، فرهاد۸ز۲ب/۵۷ HDبحر العلوم۲۶۵
زیبایی های کربلامحمدیان ، محمد، ۱۳۳۶‏-‏۹۱۳۸۷ز۲۸م/۴۱/۵ BPدفتر نشر فرهنگ اسلامی۱۴۰۸
ژاپنواردی ، محمد۲ژ۲و/۸۰۶ DSوزارت امور خارجه ، موسسه چاپ و انتشارات۱۲
ژاپن و خاورمیانهخانی ، محمدحسن۲۱۳۷۲خ۲خ/۸۴۹ DSوزارت امور خارجه ، موسسه چاپ و انتشارات۱۰۹۴
ژئواستراتژیعزتی ، عزت الله۹۱۳۷۳ژ۴ع/۹۹۰ UAسازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )۱۱۰۴
ژئوپولتیکعزتی ، عزت الله۹۱۳۷۱ژ۴ع/۳۱۹ JCسازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )۱۱۰۳
ژئوپولیتیکعزتی ، عزت الله۹۱۳۷۱ژ۴ع/۳۱۹ JCسازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )۱۱۰۳
ساختاراتکینز، پیتر ویلیام ، ۱۹۴۰‏-‏ م .۹۱۳۷۵ش۲الف/۴۵۳/۲ QDمرکز نشر دانشگاهی۱۰۷۷
ساختار تایر،اصول و مفاهیم اولیهکلهر مقدم ،معصومه۵۹۶ TSشرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک۸۵۷
ساختار شبکه پایه حمل و نقل جاده ای کشور و مشخصات آن :موضوع بخشی ازایران .وزارت برنامه و بودجه .طرح مطالعه جامع حمل و نقل کشور۱۳۶۶ ۲س۹الف/۳۱۱ HEوزارت برنامه و بودجه۷۷۱
ساختار نظام تحقیقاتی کشور۲۱۳۷۱س/۱۷۷ Tشورای پژوهشهای علمی کشور۸۳
ساختاروسازماندهی واحد(امور کیفیت )گاستر ، د‏ی Gaster.D‏۲س۲گ/۶۲/۱۵ HDموسسه مطالعات و برنامه ریزی آموزشی۵۶۲
ساخت قالب تایربه روش سگمنتال دراندازه ۱۵در ۸/۱۵کیان تایر،شرکت تولید‏ی ‏۴۱۷۸TSکارفرما وزارت صنایع . دفتر تحقیقات صنعتی۹۱۳
سازمان تندآموزگانز ، باب ‏Guns, Bob‏۲س۲گ/۵۸/۸۲ HDشرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات خودرو داخلی (ساپکو)، واحد آموزش۴۴۴
سازمان تندآموز (حفظ و تداوم مزیت رقابتی )گانز ، باب ‏Guns, Bob‏۲س۲گ/۵۸/۸۲ HDشرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات خودرو داخلی (ساپکو)، واحد آموزش۴۴۴
سازماندهی : پنج الگوی کارسازمینتزبرگ ، هنر‏ی Mintzberg , Henry‏۲۱۳۷۴س۹۶م/۳۱ HDمرکز آموزش مدیریت دولتی۴۰۴
سازماندهی فعالیتهای بهبود بهره وری :راهنمای مقدماتی برای کمیته هایاوجاقی ،میرداود۲س۹الف/۵۶ HDبصیر۷۲۳
سازمان :ساختار ، فرایند و ره آوردهاهال ، ریچارد .اچ ‏Hall, Richad. H‏۲۱۳۷۶س۲هـ/۳۱ HDدفتر پژوهشهای فرهنگی۴۹۱
سازمان و مدیریت آموزش و پرورشعسکریان ، مصطفی ، ۱۳۱۸‏-‏۲۱۳۶۶س۵ع/۳۰۱۱LBامیرکبیر۵۹۵
سازمان ومدیریت در قرن بیست و یکمهندی ، چارلز‏ . Handy , Charles B‏۶۱۳۷۴ع۹هـ/۵۸/۸ HDطرح نو: نامگان۴۰۲
سال بلوامعروفی ، عباس ، ۱۳۳۶‏-‏۲۱۳۷۲س۴۵ع/۸۲۱۱PIRگردون۱۲۱۴
سالنامه آمار بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی ایران ‏-‏۲س/۳۷۷۰/۲HDگمرک جمهوری اسلامی ایران۷۱۴
سالنامه آمار بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی ایران سال ۱۳۷۸صادرات و واردات۱۳۷۸ ۲س/۳۷۷۰HDگمرک جمهوری اسلامی ایران۹۳۶
سالنامه آماری کشور ، ۱۳۴۵‏-‏مرکزآمارایران۴۳م۲آ/۴۵۷۰/۲HAمرکزآمارایران۵۳۱
سالنامه آماری کشور ۱۳۷۹مرکز آمارایران۴۳۱۳۷۹م ۲آ/۴۵۷۰/۲HAمرکزآمارایران۹۶۹
ساماندهیهیرانو ، هیریوکی۲۱۳۸۴ک۹۴هـ/۱۵۵ TSسازوکار۱۰۴۵
ساماندهی محیط کار ( بهره وری اداری ) : راهنمای بهره وری شخصیپلار، ادیت۴۸۷پ ۸ز/ ۶۹ HDسازمان بهره وری ملی ایران۷۰۲
سایش و خستگی در آمیزه های لاستیکی۶۵۷۸TS[ بی نا ]۱۱۵۶
(ساینتفیک اینگلیش فور کمیستری استیودنتس ) Scientific English for ^مقیمی ، ابوالقاسم ، ۱۳۳۷‏-‏۷۱۳۸۳م۵ش/۱۱۲۷PEدانشگاه امام حسین (ع )، موسسه چاپ و انتشارات۱۰۶۰
سخن عشقمزارعی ، زهرا، گردآورنده۳۱۳۷۴س۴م/۴۰۳۱PIRنوید شیراز۱۲۱۰
سدهای لاستیکینجمائی ، محمد، ۱۳۲۱‏-‏۳۱۳۸۰ن۹الف/۵۵۸ TCکمیته ملی سدهای بزرگ ایران۱۴۲۴
سرای بیم و امیدبحرینی ، مجتبی ، ۱۳۲۸‏-‏۴۱۳۸۵س۳ب/۲۵۸/۸ BPمرکز فرهنگی انتشاراتی منیر۱۲۸۰
سرپرستی و مدیریت کارکوانگ هو،تان ‏Kwanghow,Tan‏۷۶۱ک/ ۵۵۴۹HFبنیادجانبازان اسلامی۶۵۸
سرپرستی و مدیریت نیروی کارکوانگ هو،تان ‏Kwanghow,Tan‏۷۶۱ک/ ۵۵۴۹HFبنیادجانبازان اسلامی۶۵۸
سرعنوانهای موضوعی فارسیسلطانی ، پوری ،۱۳۱۰‏-‏۴۱۳۸۱س۸ی/۶۹۵ Zکتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران۱۰۳۲
سرعنوانهای موضوعی فارسی ویراست سوم . پیوست یکسلطانی ، پوری ، ۱۳۱۰‏-‏۴۲۱۳۸۲س۸ی/۶۹۵ Zسازمان اسناد وکتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران۱۰۳۳
سفر تنهاییغلام دوست ، هادی ، ۱۳۴۰‏-‏۷۱۳۸۶س۲۱ل/۸۱۵۲PIRنگاه۱۴۰۱
سلمونی [داستان ]لاردنر، رینگ ، ۱۸۸۵‏-‏ ۱۹۳۳۸۱۳۸۱س۳۵الف/۳۵۳۵PSنیلا۱۳۱۸
سلوک دانشجوییمحدثی ، جواد، ۱۳۳۲‏-‏۸۱۳۸۵س۳م/۳۶۰۶LBنهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، دفتر نشر معارف۱۳۵۱
سمپوزیوم بین المللی رنگ و رزینسمپوزیوم بین المللی رنگ و رزین (۱۳۷۱)۹۱۳۷۱الف۴آ/۹۳۵ TPوزارت صنایع ، اداره کل صنایع شیمیایی و سلولوزی۱۰۸۹
سمینار:آشنایی با طراحی تایر ریکلیم و قرارداد انتقال تکنولوژیسازمان صنایع ملی ایران ،مرکز پژوهش و مهندسی۵۳۸۶TSمرکز پژوهش و مهندسی سازمان صنایع ملی ایران۹۲۶
سمینار آنالیز تایرهای سیمی رادیال در شرایط سرویس دهی با استفاده ازتحقیقات و مهندسی صنایع لاستیک ، شرکت۶۵۴۶TSشرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک۱۱۶۱
سمینار بررسی بهره وری و ارتقاء آن در صنعت ۲۸و۲۹آبانماه ۱۳۷۴سمینار بررسی بهره وری و ارتقاء آن در صنعت۱۳۷۴ ۹۱۳ک/۵۶ HDمعاونت آموزش و تحقیق وزارت صنایع۷۳۰
سمینار بهداشت و ایمنی محیط کار در صنایع شیمیایی۶۵۰۲PAMسازمان صنایع ملی ایران ، گروه صنایع شیمیایی۱۱۳۴
سمینار شناخت زمینه های فرهنگی سیستم کنترل کیفیت فراگیر(تقریرات آقایکلهرمقدم ،م۱۲۸۵TSشرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک۸۶۱
سمینار علوم و تکنولوژی پلیمرهاسمینار علوم و تکنولوژی پلیمرها(۱۳۶۵:تهران )۴۲م/۱۵۶ TP[بی نا]۳۷۷
سمینار کاربرد پی وی سی در پروفیل درب و پنجره ۱۶و ۱۷آبان ۱۳۶۳۸س۹و/۱۱۸۰TPسازمان صنایع ملی ایران ، گروه شیمیایی۱۱۴۹
سنتز پلیمرهارمپ ، پل۸۱۳۷۸ر۸پ/۲۸۱ QDدانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )، مرکز نشر۱۲۳۰
سنجش و بهبود محیط کسب و کارمیدری ، احمد، ۱۳۴۲‏-‏۹۱۳۸۷م۲ف/۳۸۵۶HDسازمان انتشارات جهاد دانشگاهی ، واحد تهران۱۲۶۲
سنگفرش هر خیابان از طلاستکیم ،وو‏-‏ چونگ ۱۹۳۶‏‏-‏ jung‏-‏Kim , U‏۹۱۳۷۳س۹۲ک/۵۳۸۶HFسیمین۳۸۶
سنگفرش هر خیابان از طلاست : راهی بسوی موفقیت واقعیکیم ، وو ‏-‏ چونگ ، ۱۹۳۶‏-‏ م۹۱۳۸۶س۹۲ک/۵۳۸۶HFمعیار علم۱۳۸۲
سوال پس از سوالمیلر، جان ، ۱۹۵۸‏-‏ م۹۱۳۸۵س۹م/۶۱۱ BFلیوسا۱۳۲۸
سودبری از ضایعات : راهنمای تقلیل ضایعات۹۱۳۷۶س/۷۹۳ TDبصیر۵۷۲
سوئدامیدبخش ، اسفندیار۹س۸الف/۳۷۱ HCموسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی۳۷
سوئیسموسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی۹س۸م/۳۹۷ HCموسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی۴۰
سیاست گذاری و برنامه ریزی تکنولوژی درمنطقه آسیاواقیانوسیه۹س/۱۷۴/۳ Tسازمان برنامه و بودجه۳۴۵
سیر تفکر معاصرمددپور، محمد، ۱۳۳۴‏-‏۱۳۸۴۴۱۳۸۶م۳ت/۶۵ DSRشرکت انتشارات سوره مهر۱۳۰۱
سیر دنیای نانو با استفاده از قطعات لگوآگند، فریما،گرداورنده و مترجم۹۱۳۸۴س۷آ/۱۷۴/۷ Tآیه۱۰۴۹
سیستم پیش ساخته برنامه ریزی و کنترل پروژهنادری پور، محمود۶م۲ن/۵۶/۸ Tوزارت برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی اجتماعی و انتشارات۳۰۷
سیستم عامل یونیکسمهدیزاده ، امیرحسین۸۷م۹۴س/۷۶/۷۶ QAانستیتو ایزایران۳۳۶
سیستم عملیاتی فرمهاجابراقدم ،عبدالرضا۹س۲ج/۳۸/۱۵ HDطلایه۵۵۵
سیستم کیفیت ابزار پزشکی EN46001۹س/۸۵۶/۶ Rپیشبران کیفیت سامانه۹۸۸
سیستم مدیریت کیفیت جامع :ساختار اجرایی و استقرار طراحی مدل های اجرائی T.Q.Mحاجی شریف ، محمود۹س۲ح/۶۲/۱۵ HDرامین۲۶۱
سیستم های اطلاعات مدیریت “MIS”بهشتیان ، مهد‏ی ‏۸ن۹ب/۵۸/۶Tبنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی (معاونت اقتصادی و برنامه ریزی )۱۸۰
سیستمهای اطلاعاتی استراتژیک در ژاپن : ایجاد مزیتهای رقابتیوان ، سویی لون ‏ Lun‏-‏Wan , Sui‏۹۱۳۷۳س۲و/۳۰/۲۱۳ HDسازمان ملی بهره وری ایران۱۷۸
سیستم های اطلاعاتی مدیریتبانرجی ، اوتپال کومار ، ۱۹۳۵‏-‏‏ Banerjee, Utpal Kumar‏۹س۲ب/۵۸/۶Tآذرخش۲۹۴
سیستمهای اطلاعاتی مدیریت [ M. I. Sام . ای . اس ]مومنی ، هوشنگ۹س۹م/۵۸/۶ Tنشر اتحاد۱۷۹
سیستم های تدارک و موجودیبنکس ، جر‏ی Banks , Jerry‏۹۱۳۷۴س۹ب/۱۶۰ TSدانشگاه علم و صنعت ایران۴۲۱
سیستمهای خرید وانبارداریانواری رستمی ، علی اصغر۹س۹الف/ ۵۴۸۵HFطراحان نشر۶۲۱
سیستمهای زمان سنجیمرعشی ، سید نصرالله۹س۴م/۶۰/۴Tبصیر۱۹۸
سیستم های سینتیکی : شرح ریاضی سینتک های شیمیائی در محلولکاپه لس ، کریستوس۹۱۳۶۵س۲ک/۵۰۲ QDدانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ۱۱۸۹
سیستمهای کاهش هزینهموندن ،یاسو هیرو،۱۹۴۰‏-‏۹۱۳۷۹س۸م/۴۷/۳ HDشرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو(ساپکو)،واحد آموزش۸۹۱
سیستمهای کنترل تولید جامعبدورث ، دیوید‏ . Bedworth , David D‏۹۱۳۷۴س۴ب/۱۵۷ TSمرکز نشر دانشگاهی۱۱۸
سیستم های مدیریت کیفیت ‏-‏ الزاماتموسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران۹۵۱۳۸۰س۸م/۱۵۶/۶ TSانجمن مدیریت کیفیت ایران۱۰۰۳
سیستم های مدیریت کیفیت ‏-‏ مبانی و واژگانموسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران۹۱۳۸۰س ۸م/۱۵۶/۶ TSانجمن مدیریت کیفیت ایران۱۰۰۴
سیمای کارگزاران فرهنگ و سیاست۹ن/۸۴ DSRکیهان۱۳۵۰
سیمای نوآوریها:مجموعه طرحهای تاییدی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران۱۳۷۹ ۹س۹ن/۷۹ HCسازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران۶۹۳
سیم کشی ساختمان ( درجه ۳)۹۱۳۶۳س/۳۲۸۵TKمرکز تربیت و پژوهشهای فنی و حرفه ای۲۴۹
شاخص شناسی درتوسعه پایدار:توسعه اقتصادی وحسابهای ملی دربسترسبزکهن ،گوئل۲۱۳۷۶ش۹ک/۷۵/۶ HDشرکت چاپ ونشربازرگانی۵۰۹
شالوده صنعت شیشهتولی ، فی وانیسل ، ۱۹۰۸‏ ‏-‏ Tooley , Fay Vanisle‏۲۱۳۷۲ش۹ت/۸۴۶ TPشرکت سهامی شیشه قزوین۵۱
شب نیست ، من تاریکمدهرویه ، علیرضا۲۱۳۸۰ش۶۵هـ/۸۰۵۵PIRنشر قو۱۳۶۵
شبیه سازی سیستم ها بوسیله کامپیوترهای رقمیصالحی فتح آبادی ، حسن۲ش۲ص/۷۶/۴ QAجهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی )، بخش فرهنگی ، واحد فوق برنامه۳۳۴
شبیه سازی سیستم ها: کامپیوترهای رقمیصالحی فتح آبادی ، حسن۲ش۲ص/۷۶/۴ QAجهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی )، بخش فرهنگی ، واحد فوق برنامه۳۳۴
شرح اجمالی مواد مصرفی در صنعت لاستیککتباب ،اصغر۲۵۹ TSدانشگاه صنعتی امیرکبیر.دانشکده پلیمر۸۳۵
شرکتهاودانشکده های ارائه دهنده خدمات مشاوره صنعتی دربیش ازچهل ودو زمینه تخصصیایران .وزارت صنایع .امور مشاورین ‏-‏ صنایع کوچک۴۱۳۷۳ش۹الف/۱۲ TAسروش۴۵۴
شرکتهاودانشکده های ارائه دهنده خدمات مهندسی ومشاورتهای صنعتیایران .وزارت صنایع .امور مشاورین ‏-‏ صنایع کوچک۴۱۳۷۳ش۹الف/۱۲ TAسروش۴۵۴
شریانهای صنعتقشلاقی ،محمد۵۴۸۷TS[ بی نا ]۹۳۲
شکوه شقایق (نقد و بررسی شعرهای دفاع مقدس )ترابی ، ضیاءالدین ، ۱۳۲۲‏-‏۴۱۳۸۴ت۹ج/۴۱۹۱PIRسماء قلم۱۲۹۲
شناخت تسمه نقاله /صنایع لاستیکی سهند،شرکت .واحد تحقیقات و توسعه۵۴۷ TSشرکت صنایع لاستیکی سهند.واحد تحقیقات و توسعه۸۵۳
شناخت قالبگیری تزریقی مواد پلیمری۶۵۶۷TSشرکت صنایع لاستیکی سهند، واحد تحقیقات و توسعه۱۱۵۲
شناخت محیط ملی : اولویت های توسعه بخش ها در مناطق مختلف ایرانمبینی دهکردی ، علی ، ۱۳۳۴‏-‏۹۱۳۸۶ش۲م/۴۷۵ HCوزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : سازمان چاپ و انتشارات۱۲۹۴
شناخت مدیریت کنترل و مدیریت ضایعاتاحمدی ، علی۶۵۴۵TSشرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک۱۱۵۱
شناخت وضعیت موجود صنایع شیمیائی و سلولزی کشور۹ش/۱۴۵ TPوزارت صنایع ، معاونت صنعتی و بهره برداری۱۱۴۷
شناسایی اسان پلاستیک ها و لاستیک هاورلی ،گورئه نائل ا.ال .۹۱۳۸۹ش۴و/۱۱۴۰PTدانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران شمال۱۴۶۳
شناسایی مسائل و مشکلات حمل و نقل جاده ایایران .وزارت برنامه وبودجه .طرح مطالعه جامع حمل ونقل کشور۱۳۶۸ ۹ش۹الف/۳۱۱ HEوزارت برنامه وبودجه۷۸۳
شناسائی منابع مطالعاتی آستر لاستیکی Rubber Lining Bibliography/صنایع لاستیکی سهند،شرکت .واحد تحقیقات و توسعه۱۲۵ TSشرکت صنایع لاستیکی سهند،واحد تحقیقات و توسعه۸۱۲
شناسایی منابع مطالعاتی پروژه بررسی ساختار تسمه نقاله /صنایع لاستیکی سهند،شرکت .واحد تحقیقات و توسعه۲۳۹۶TSشرکت صنایع لاستیکی سهند،واحد تحقیقات و توسعه۸۷۰
شناسائی و طراحی موادکیان تایر،شرکت تولیدی .اداره فنی (تکنیکال )۹۲ TSشرکت تولیدی کیان تایر.اداره فنی (تکنیکال )۸۱۶
شناسایی و طراحی مواد(گزارش دوره کارآموزی از ۶۱/۱۰/۱تا ۶۲/۴/۱)روشندل کاهو،منوچهر۴۵۲ TSشرکت تولیدی کیان تایر.اداره فنی (تکنیکال )۸۵۰
شناسایی و کنترل نیروی کار غیر مستقیمپاتون ، جون .ا.۹ش۲پ/۶۰/۲Tبصیر۱۹۵
شیمی آلیموریسون ، رابرت تورنتون ، ۱۹۱۸‏-‏۹۱۳۸۳ش۸م/۲۵۱/۲ QDنشر علوم دانشگاهی۱۰۵۹
شیمی آلیموریسون ، رابرت تورنتون ، ۱۹۱۸‏-‏۹۱۳۷۱ش۸۲م/۲۵۱/۲ QDدانشگاه آزاد اسلامی ، مرکز انتشارات علمی۱۱۹۴
شیمی آلیموریسون ، رابرت تورنتون ، ۱۹۱۸‏-‏۹۱۳۸۳ش۸۲۱م/۲۵۱/۲ QDنشر مشهد۱۲۵۵
شیمی آلی ( ۱و ۲)، جداسازی و شناسایی مواد آلی ، پلی مرها۴آ/۴۵ QDنشر علوم دانشگاهی۱۱۷۶
شیمی آلی : ترکیبات آلی اکسیژن دار، گوگرددار و هتروسیکلهافروغی فر، ناصر۹ش۴ف/۲۵۱/۲ QDکالج۱۱۹۷
شیمی آلی نوروبرتس ، جان د‏ی ‏۹ر/۲۵۳ QDدانشگاه تهران۳۹۲
شیمی پلی مر عملی : روشهای تهیه مواد اولیه پایه برای چسبها، رزینها،سورنسون ، وین ریچارد، ۱۹۲۶‏‏-‏ Sorenson, Wayne Richard‏۹۱۳۷۶س۸پ/۲۸۱ QDدانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی۳۶۱
شیمی تجربی رنگمومن هروی ، احمد،گردآورنده و مترجم۹ش۸م/۹۳۵ TPامیرکبیر۴۹
شیمی تجزیه ( ۱)، شیمی تجزیه کمی ، شیمی تجزیه کیفی ، شیمی آب۴آ/۴۵ QDنشر علوم دانشگاهی۱۱۷۸
شیمی تجزیه ؛ اصول مقدماتیپریمن ، علی اکبر ۱۲۸۹‏-‏۱۳۴۷ ۴۳۱پ/ ۷۵ QDدانشگاه تهران۷۱۱
شیمی تجزیه دستگاهیاسکوگ ، داگلاس آروید، ۱۹۱۸‏-‏ م .۵الف۵د/۷۹ QDمرکز نشر دانشگاهی۱۱۳۲
شیمی چوبشوستروم ، ارو‏ Sjostrom, Eero‏۱۳۷۱ ۲م ۹ش/۴۲۲ TAمرکز نشر دانشگاهی۱۶۵
شیمی عمومیمورتیمر، چارلز۹۱۳۸۴ش۹م/۳۱/۲ QDنشر علوم دانشگاهی۱۰۶۲
شیمی عمومیمورتیمر، چارلز‏ .Mortimer, Charles E‏۹۱۳۷۷ش۹۲م/۳۱/۲ QDمرکز نشر دانشگاهی۱۲۵۶
شیمی فیزیکاتکینز، پیتر ویلیام ، ۱۹۴۰‏-‏ م .۹۱۳۷۵ش۲الف/۴۵۳/۲ QDمرکز نشر دانشگاهی۱۰۷۷
شیمی فیزیکلوین ، آیرا، ۱۹۳۷‏-‏ م .۹۱۳۸۵ش۹ل/۴۵۳/۲ QDفاطمی۱۰۷۸
شیمی فیزیکآلبرتی ، رابرت۹۱۳۸۴ش۷آ/۴۵۳/۲ QDمرکز نشر دانشگاهی۱۰۷۹
شیمی فیزیکبارو، گوردون ،۱۹۲۳‏-‏ م .۹۱۳۶۹ش۲ب/۴۵۳/۲ QDمرکز نشر دانشگاهی۱۰۸۰
شیمی فیزیک پلی مرهاتاگر، آنا‏ Tager , Anna‏۹۱۳۷۱ش۲ت/۳۸۱ QDدانشگاه مازندران۲۴۸
شیمی کوانتومیآلبرتی ، رابرت۹۱۳۸۴ش۷آ/۴۵۳/۲ QDمرکز نشر دانشگاهی۱۰۷۹
شیمی معدنیکاتن ، فرانک آلبرت ، ۱۹۳۰‏-‏۹۱۳۶۸ش۲ک/۱۵۱/۲ QDدانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ۱۱۸۵
شیمی معدنی ( ۱و ۲)، شیمی رنگ ، کارگاه شیشه گری۴آ/۴۵ QDنشر علوم دانشگاهی۱۱۷۷
شیمی و تکنولوژی پلاستیکهادرایور، والتر‏ Driver , Walter E‏۹۱۳۷۰ش۴د/۱۱۲۰TPمرکز نشر دانشگاهی۵۲
شیمی وتکنولوژی چسب چوبپی زی ، آنتونیو، ۱۹۴۶‏‏-‏ .Pizzi, Antonio‏۹ش ۹پ/۹۶۸ TPمرکزنشردانشگاهی۴۴
شیمی و تکنولوژی کائوچوهای مصنوعیگودرزیان ،نورالدین۹ش۹گ/۱۹۲۵TSمهکامه۱۴۵۶
شیوا دهقانیاستراس،هوارد‏۱۳۹۳‏۸ج۵‏الف/‏۵۱ ‏ QDانتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران۱۴۶۹
شیوه نامه نقد ادبیمشرف ، مریم ، ۱۳۴۹‏-‏۹۱۳۸۷ش۵م/۸۱ PNسخن۱۳۷۲
شیوه های ایجاد انگیزه در افراددل ، تایلا۸۱۳۸۰د۸الف/۵۵۴۹/۵HFشرکت چاپ و نشر بازرگانی۱۰۷۱
صنعت لاستیکولادوست تبریزی ، وحید۶۷۲۷TSجهاد دانشگاهی صنعتی شریف۱۲۴۶
صنعت و دانشگاه۵۱۳۸۶الف۱آ/۱۸۰ Qانجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن۱۲۴۰
صورت گردش وجوه نقدعالی ور، عزیز۲ع/۵۶۸۱HFسازمان حسابرسی ، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی۷۲۹
ضایعات کمتر، بهره وری بیشتر۲ض/۶۲ HDسازمان بهره وری ملی ایران۶۸۷
ضایعات کمتر، بهره وری بیشتر۲۱۳۷۲ض/۵۷ HDوزارت صنایع سنگین ، تشکیلات بهره وری ملی ایران۱۱۱۳
ضداکسیداسیونهاوضدازونانت های مورداستفاده درصنایع لاستیک سازی۴ض/۱۸۹۰TSسمر۲۲
ضمیمه مجموعه قوانین و مقررات صادرات کالاهای غیرنفتی ۱۳۷۳‏-‏ ۱۳۶۹ایران . قوانین و احکام۸۱۳۷۳ض۹الف/ KMHموسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی۵۸۴
طبع تبریز: مجموعه شعر از شاعران معاصر آذربایجان۲ط/۸۴۸۴PIRفروغ آزادی : اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان شرقی۱۲۰۱
طبقه بندی و تحلیل هزینه های کیفیت در واحدهای صنعتیجوران ، جوزف .ام .۱۹۰۴‏.Juran,Joseph M‏۲ط۹ج/۱۵۶ TSانتشارات فنی ایران۴۳۰
طبقه بندی و کدگذاری کالا:ابزار بهبود سیستم اطلاعات مدیریت لجستیکغلام زاده ،احمد۲ط۸غ/۱۰۴۱HFدانشگاه امام حسین (ع )، موسسه چاپ و انتشارات۴۷۶
طراحی انبار ( استقرار تجهیزات ، کالا، وسائل حمل و نقل …)۴۲ط/۵۴۸۵HFجهاد دانشگاهی صنعتی شریف۴۷۳
طراحی بلادر پخت تایرمجتمع صنایع لاستیک سیرجان .واحد تکنولوژ‏ی ‏۸۶ TSمجتمع صنایع لاستیک سیرجان .واحد تکنولوژی۸۰۳
طراحی سازمانهای پیچیدهآذرهوش ، فریدون۶۵۱۵PAMسازمان مدیریت صنعتی۱۱۳۹
طراحی سیستم اطلاعاتی انبار ( در واحدهای صنعتی )دانشگاه صنعتی شریف ، جهاد دانشگاهی ، گروه مهندسی صنایع۴ط۲د/۱۶۰ TSدانشگاه صنعتی شریف ، جهاد دانشگاهی۶۸۰
طراحی سیستم حمل و نقل مواد جلد اول :بررسی جریان مواد/مجتمع صنایع لاستیک سیرجان .واحد مهندسی صنایع۲۶۷ TSمجتمع صنایع لاستیک سیرجان .واحد مهندسی صنایع۸۳۴
طراحی سیستم کیفیت فراگیر TQMحاجی شریف ، محمود۴ط۲ح/۶۲/۱۵ HDمرکزآموزش مجتمع صنعتی سیمان آبیک۴۹۶
طراحی صفحات وب۴۱۳۷۹ط/۵۱۰۵/۸۸۸TKموسسه فرهنگی و هنری دیباگران تهران۹۴۴
طراحی کارخانه و حمل و نقل موادسازمان بهره وری آسیایی ‏ Asian Productivity Organization‏۷۱۳۶۸م۲س/۴۵۱۱THجهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی شریف )۵۴۲
طراحی کامپیوتری با اتوکد ۱۲، ۱۳مدل سازی پیشرفته سه بعدی و ابزارهای پیشرفتهکازرونی ، افشین۴۲ط۲ک/۳۸۵ Tموسسه نشر جهاد وابسته به جهاد دانشگاهی۲۰۳
طراحی مبادله کنهای گرمافراس ،آرتور‏.Fraas,Arthur P‏۴۱۳۷۷ط۴ف/۲۶۳ TJمرکز نشر دانشگاهی۳۹۵
طراحی و تولید بکمک کامپیوتر CAD/CAM[کد/ کم ]عجمی ، مهرداد۵آ۳ع/۳۸۵ Tمهرداد عجمی۱۱۵
طراحی و ساخت آمیزههای جدید تیوب سواری و باریلاستیک دنا،شرکت تولیدی .واحد تحقیقات و توسعه۴۱۷۷TSشرکت تولیدی لاستیک دنا.واحد تحقیقات و طرحهای توسعه۹۰۵
طراحی و ساخت دستگاه آزمایش دینامیکی تسمه نقاله /صنایع لاستیکی سهند،شرکت .واحد تحقیقات و توسعه۲۳۹۷TSشرکت صنایع لاستیکی سهند.واحد تحقیقات و توسعه۸۸۰
طراحی و ساخت قالب تایرکیان تایر،شرکت تولیدی .واحد تحقیقات و رشد تکنولوژ‏ی ‏۲۵۵ TSشرکت تولیدی کیان تایر.واحد تحقیقات و رشد تکنولوژی۸۳۳
طراحی و ساخت کامپاند بلادر بمنظور بهبود و افزایش کیفیتلاستیک دنا،شرکت تولیدی .اداره تکنیکال۴۹۲۹TSشرکت تولیدی لاستیک دنا،اداره تکنیکال۹۲۷
طراحی و فرآیند تولید تیوبمجتمع صنایع لاستیک کرمان .واحد تکنولوژ‏ی ‏۸۷ TSمجتمع صنایع لاستیک کرمان ،واحد تکنولوژی۸۰۶
طراحی و محاسبه انواع قالبهای فلزیاردلان ، غلامحسین ، گردآورنده و مترجم۴۱۳۷۱ط۴الف/۲۵۳ TSقائم۱۲۹
طراحی و نقشه کشی به کمک کامپیوتر: راهنمای برنامه کامپیوتری Autocadنفیسی ، شهاب ، گردآورنده و مترجم۴ط۷ن/۳۸۵ Tجهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد)۲۰۲
طرح آمارگیری ۱۳۷۲مرکز آمار ایران۳۷۱۳۷۲م۹الف/۲۳۵۶HDمرکز آمار ایران۴۲۶
طرح احداث کارخانه تولید تایر و تیوب مجتمع لاستیک کرمانمجتمع صنایع لاستیک کرمان۴۹۹۸TSمجتمع صنایع لاستیک کرمان۹۲۴
طرح تجاری Business Planخوش دهان ،علی۴ط ۹خ/۱۵۶/۶ TSمولف۹۸۳
طرح تحقیقاتی آمیزه سازی الاستومرهای ویژهایران یاسا تایر و رابر،شرکت .واحد تحقیقات۴۴۴۰TSوزارت صنایع ،دفترتحقیقات صنعتی۹۱۴
طرح تحقیقاتی افزایش کیفیت وبهبودمشخصات مکانیکی زیرساز و روسازانواع تایرهاکیان تایر،شرکت تولید‏ی ‏۵۳۸۵TSکارفرما:وزارت صنایع ،دفتر تحقیقات صنعتی۹۲۵
طرح تحقیقاتی بررسی فرمولاسیون PVCسخت وکاربرد آن در صنایع به روش اکستروژنمروی ،علی۴۹۲۷TSوزارت صنایع ،دفتر تحقیقات صنعتی۸۹۲
طرح تحقیقاتی بررسی فرمولاسیون PVCسخت و کاربردآن درصنایع به روش اکستروژنوزارت صنایع ،دفتر تحقیقات صنعتی۴۹۲۸TSوزارت صنایع ،دفتر تحقیقات صنعتی۸۹۳
طرح تحقیقاتی بهبود اکستروژن در اکسترودرهای تغذیه سردلاستیک پارس ،شرکت .واحد تحقیقات۵۸۶۹TSوزارت صنایع ،اداره کل صنایع استان مرکزی۹۳۹
طرح تحقیقاتی پروژه بررسی و مطالعه تکنولوژی ساختمانی تایرهای موتوریایران یاسا تایر و رابر،شرکت .واحد تحقیقات۴۱۸۳TSکارفرما وزارت صنایع .دفتر تحقیقات صنعتی۹۰۴
طرح تحقیقاتی پوشش لاستیکی تانکهای فلزی مقاوم به اسد و باز ( گزارش پروژهصنایع لاستیکی سهند ، شرکت . واحد تحقیقات و توسعه۴۱۸۱TSشرکت صنایع لاستیکی سهند.واحد تحقیقات و توسعه۹۱۷
طرح تحقیقاتی پوشش لاستیکی تانکهای فلزی مقاوم به اسید و باز ( گزارش پروژهصنایع لاستیکی سهند ، شرکت . واحد تحقیقات و توسعه۴۱۷۹TSشرکت صنایع لاستیکی سهند،واحد تحقیقات و توسعه۹۱۵
طرح تحقیقاتی پوشش لاستیکی تانکهای فلزی مقاوم به اسید وباز ( گزارش پروژهصنایع لاستیکی سهند،شرکت . واحد تحقیقات و توسعه۴۱۸۰TSشرکت صنایع لاستیکی سهند.واحد تحقیقات و توسعه۹۱۶
طرح تحقیقاتی :تغیر ساختارتایرهای مختلف در جهت بهبود کیفیت /ایران تایر،شرکت تولید‏ی ‏۴۱۸۵TSکارفرماوزارت صنایع .دفتر تحقیقات صنعتی۹۱۲
طرح تحقیقاتی تغییر ساختار تایرهای مختلف در جهت بهبود کیفیتایران تایر،شرکت تولیدی .معاونت تحقیقات و توسعه۵۸۷۰TSوزارت صنایع ،دفتر تحقیقات صنعتی۹۴۰
طرح تحقیقاتی طراحی آمیزه لاتکسهای نیتریلی وکلروپرنی جهت تولیددستکشهای صنعتی ضد…ایران یاسا تایر و رابر،شرکت .واحد تحقیقات۴۴۴۱TSوزارت صنایع ،دفتر تحقیقات صنعتی۸۹۵
طرح تحقیقاتی طراحی و ساخت آمیزه های جدید تیوب سواری و باری /لاستیک دنا،شرکت تولیدی .واحد تحقیقات و توسعه۴۱۷۷TSشرکت تولیدی لاستیک دنا.واحد تحقیقات و طرحهای توسعه۹۰۵
طرح تحقیقاتی طراحی و ساخت کامپاند بلادر بمنظور بهبود و افزایش کیفیت /لاستیک دنا،شرکت تولیدی .اداره تکنیکال۴۹۲۹TSشرکت تولیدی لاستیک دنا،اداره تکنیکال۹۲۷
طرح توجیهی تولید پروفیل ،واشر،اورینگ و سایر قطعات لاستیکی /۴۲۳۳TS[ بی نا ]۸۹۴
طرح توجیهی فنی ‏-‏ اقتصادی انواع چسب واحد تربت حیدریه /وزارت صنایع .اداره کل صنایع استان خراسان۴۲۳۲TSوزارت صنایع .اداره کل صنایع استان خراسان۹۲۲
طرح توجیهی مالی ‏-‏فنی تولید تایر و تیوب کشاورزی۶۴۹۱TSمجتمع صنایع لاستیک سیرجان ، گروه شیمیایی۱۱۲۲
طرح ریزی واحدهای صنعتیاپل ، جیمز مک گرگور، ۱۹۱۵‏ ‏-‏ Apple , James Mac Gregor‏۴ط۲الف/۱۷۸ TSنشر تندر۱۱۶
طرح فنی ‏-‏ اقتصادی ساخت قطعات صنعتی لاستیکی ((۱/وزارت صنایع ، دفتر تحقیقات صنعتی۴۲۳۱TSوزارت صنایع ، دفتر تحقیقات صنعتی۹۲۱
طرح مجتمع صنایع لاستیک کرمانمجتمع صنایع لاستیک کرمان۵۰۰۰TSمجتمع صنایع لاستیک کرمان۹۲۸
طرح مجتمع صنایع لاستیک کرمانمجتمع صنایع لاستیک کرمان۴۹۹۴TSمجتمع صنایع لاستیک کرمان۹۲۹
طرح مطالعاتی بررسی امکان استفاده صنعتی از مشتقات صمغ درخت بنه۶۵۷۵TSشرکت فکر و صنعت۱۱۶۹
طرح مطالعاتی : تشکیل و سازماندهی شرکتهای خدمات مهندسی (ش خ م ) و بررسی نقش۶۵۶۶TSشرکت خدمات علمی صنعتی استان تهران۱۱۶۸
طرح مطلوب و استراتژی آن (در مهندسی شیمی )پیترز، ماکس استون ، ۱۹۲۰‏-‏ م .۶۵۰۸PAMواحد تحقیقات شرکت تولیدی و صنعتی درخشان۱۱۴۴
طرح مقدماتی سیستم آموزشمجتمع صنایع لاستیک یزد و سیرجان۷ TS[مرکز تربیت مربی و پژوهشهای فنی و حرفه ای ]۸۰۰
طرح مقدماتی و مطالعات اولیه فنی ‏-‏ اقتصادی روکش تایر:” فاز اول “۶۴۹۲TSکیان تایر، واحد طرح و توسعه۱۱۲۳
طرح میان مدت افزایش تولید(چهار گروه کردن تولید)پدیدار، فرهاد۶۵۷۴TSشرکت تولیدی ایران تایر۱۱۷۰
طرحهای نمونه گیری پذیرشی مبتنی بر AQLاسکندری ، علیرضا ، ۱۳۴۵‏-‏۴ط۵الف/۱۵۶/۴ TSشرکت انتشارات فنی ایران۵۹۸
طرحی نودرمدیریت مهندسی دوباره شرکتها:منشورانقلاب سازمانیهمر ،مایکل ‏ Hammer,Michael‏۹م۸هـ /۵۸/۸ HDرسا۵۵۶
طرز نوشتن مقاله های پژوهشی ، علمی و ادبیطوسی ، بهرام ، ۱۳۱۴‏-‏۹۱۳۸۳هـ۹ط/۲۸۳۹PIRنشر تابران۱۰۵۷
طلسم سنگ (مجموعه نثرهای عاشورایی )حسینی ، حسن ، ۱۳۳۵‏-‏ ۱۳۸۳۵۱۳۸۶ح۲ع/۴۰۰۹PIRشرکت انتشارات سوره مهر۱۳۷۴
ظهور پداگوژی های جدید در هزاره سومشهرکی پور، حسن ، ۱۳۴۴‏-‏۹۱۳۸۲ظ۹ش/۱۰۲۵/۳LBفراشناختی اندیشه۱۲۲۴
عادی شدن فره ، بحثی در مبانی مشروعیت و قدرت در جمهوری اسلامی ایرانزارع ، عباس ،۱۳۴۳‏-‏۲۱۳۸۱م۲ز/۱۵۷۰PIRانتشارات آفتاب سبا۱۲۴۹
عربستانموسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی۴ع۸م/۴۱۵/۳۳ HCموسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی۵۷۰
عشق به تولیدداچ ،ریچارد‏Dauch,Richard E‏۵۱۳۷۹ع۲د/۲۷۸ TLشرکت طراحی مهندسی وتامین قطعات خودروداخلی (ساپکو)،واحد آموزش۶۲۴
عصر تضاد و تناقضهندی ، چارلز‏ Handy , Charles B‏۵۶۱۳۷۵ع۹هـ/۵۸/۸HDخدمات فرهنگی رسا۴۱۴
عصر سنت گریزی : سازمان و مدیریت در قرن بیست و یکمهندی ، چارلز‏ . Handy , Charles B‏۶۱۳۷۴ع۹هـ/۵۸/۸ HDطرح نو: نامگان۴۰۲
علی علیه السلام و شهر بی آرمانرحیم پور ازغدی ، حسن۸۳۱۳۸۶ع۳۴ر/۳۷/۳۵ BPدفتر نشر فرهنگ اسلامی۱۳۵۴
عملیات روی پلاستیک ها ( پلاستورژی ) …روله ، ژاک ‏Rollet , Jacques E‏۸۱۳۶۷ع۹ر/۱۱۳۰TPوزارت آموزش و پرورش ، معاونت آموزش فنی و حرفه ای۱۶۴
عیب یابی قطعات تزریقی پلاستیک ( راهنمای تصویری / تشریحی )ساعت نیا،احمدعلی ، ۱۳۳۱‏-‏ ،گردآورنده ومترجم۹ع۲س/۱۱۵۰TPبهروزان۹۹۱
عیوب تایر و راههای پیشگیری آن /کیان تایر،شرکت تولیدی .واحد آموزش۲۵۴ TSشرکت تولیدی کیان تایر.واحدآموزش۸۳۰
غدیر، عید دعا و محبتنیشابوری ، عبدالحسین ، ۱۳۴۲‏-‏۴۱۳۸۵غ۹ن/۲۲۳/۵۴ BPدلیل ما۱۳۵۸
غربت آفتاببنی هاشم ، محمد، ۱۳۳۹‏-‏۷۰۱۱۱۳۸۶آ۹ب/۲۲۴/۴ BPحمزه۱۳۳۶
غلط ننویسیم : فرهنگ دشواریهای زبان فارسینجفی ، ابوالحسن۷۱۳۷۰غ۳ن/۲۸۷۳PIRمرکز نشر دانشگاهی۶۵۷
فارس نیمی از بهشترفیعی ، حسن رضا، ۱۳۴۰‏-‏۷۱۳۸۴ر۴الف/۲۰۴۳DSRتخت جمشید۱۳۶۰
فاز مطالعاتی پدیده حرارت در تایردانشگاه صنعتی امیرکبیر.دانشکده مهندسی شیمی۵۸۷۲TSوزارت صنایع ،دفتر پژوهشهای صنعتی۹۴۲
فازمطالعاتی (خلاصه مقالات HEAT TRANSFER,HEAT BUILD UP,MICROWAVE HEATING)دانشگاه صنعتی امیرکبیر.دانشکده مهندسی شیمی۵۸۷۱TSوزارت صنایع ،دفتر پژوهشهای صنعتی۹۴۱
فازهای توسعه کشورهای در حال توسعه و تجربه ژاپناوکاوا، کازوشی ‏ Ohkawa, Kazushi‏۱۳۷۲ ۲ف ۸الف/۱۷۴ Tشرکت تحقیقاتی صنایع الکترونیک خانگی۴۶۳
فاصلهکارور، ریموند، ۱۹۳۸‏-‏۲۱۳۸۰ف۳۷الف/۳۵۶۶PSتجربه۱۴۱۱
فراتراز ایزو ۹۰۰۰از مطابقت تا بهبود عملکردهرینگتن ، جیمز‏ .Harrington,H.James‏۴ف۴هـ /۱۵۶ TSدانشکار۹۵۱
فراگردتنظیم تاکنترل بودجهفرج وند،اسفندیار۴ف۴ف/۲۰۰۵HJانتشارات احرارتبریز۵۳۴
فرانسهمنافی ، کامیاب۴ف۸م/۳۶۱ DCوزارت امور خارجه ، موسسه چاپ و انتشارات۱۴
فراورش لاستیکجانسون، پیتراس‏۷۱۳۹۰‏م۲ج/‏۱۸۹۰‏ TSانتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر۱۴۷۲
فرایند پخت لاستیک و تایرچمری ،محمد حسین۶۱۶۳TSشرکت تولیدی ایران تایر۱۰۲۰
فرایند ولکانیزاسیون تایر،گفتاراولمجتمع صنایع لاستیک سیرجان .واحد تکنولوژ‏ی ‏۸۳ TSمجتمع صنایع لاستیک سیرجان .واحد تکنولوژی۸۰۴
فرایند ولکانیزاسیون تایر،گفتار دوممجتمع صنایع لاستیک کرمان .واحد تکنولوژ‏ی ‏۸۴ TSمجتمع صنایع لاستیک کرمان۸۰۵
فردای جهان سومهریسون ، پل ‏ Harrison , Paul‏۴۱۳۷۵ف۴هـ/۵۹/۷ HCخدمات فرهنگی رسا۴۷۲
فرمانهای داس (DOS)لورتون ،ون ‏ Wolverton,Van‏۹و۹س/۷۶/۷۶ QAفرانشر۷۱۶
فرمهای بازرگانی و راهنمای تکمیل آنهازینال زاده ، ایرج۹ز/۳۷۷۰/۲HFموسسه مطالعات وپژوهشهای بارزگانی۳۴
فرهنگ اصطلاحات تایرکیان تایر، شرکت تولیدی . واحد فنی۴۵ف/۱۸۷۵TSشرکت تولیدی کیان تایر۱۱۶۲
فرهنگ اصطلاحات تلکستایلر،گوری آر۴ف۲ت/۵۵۴۳TKمروی۶۳۵
فرهنگ اصطلاحات شیمی و کاربرد مواد در صنعتبوسیف .ای .آ‏ Busev,A.I‏۴ف۹ب/۵ QDجاودان خرد۳۶۸
فرهنگ اصطلاحات صنعتی و فنی انگلیسی ‏-‏ فارسیارگانی عبدالله ، ۱۳۰۲‏-‏۴ف ۴ الف/۱۰ Tامیرکبیر۱۶۸
فرهنگ اصطلاحات کامپیوتری ( [ ) Websterوبستر] : شامل شرح ۴۵۰۰اصطلاححسنوی ، رضا، گردآورنده و مترجم۴۱۳۷۱ف۵ح/۷۶/۱۵ QAرایزن۳۱۹
فرهنگ اصطلاحات مهندسی شیمی۴ف/۹ TPجهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی شریف )۲۴۶
فرهنگ اعلام تاریخ اسلامتهامی ، غلامرضا، ۱۳۱۰‏-‏۴۱۳۸۶ف۹۳ت/۲۱ BPشرکت سهامی انتشار۱۳۹۵
فرهنگ اقتصادوبازرگانی ( انگلیسی به فارسی ‏-‏ فارسی به انگلیسی )قره باغیان ،مرتضی۵۹۳ق/ ۶۱ HBموسسه خدمات فرهنگی رسا۶۴۱
فرهنگ “انگلیسی ‏-‏ فارسی ” مدیریت (اداری ،بازرگانی ،صنعتی )صائمیان ، صدیقه۴ف۲ص/۳۰/۱۵ HDموسسه فرهنگی انتشاراتی وثقی۴۰۹
فرهنگ بزرگ انگلیسی ‏-‏ فارسی : دارای هشتاد هزار لغت و …حییم ،سلیمان ، ‏-‏ ۱۳۴۸۹۱۳۶۷ح۲ف/۱۶۴۵PEفرهنگ معاصر۶۶۷
فرهنگ بزرگ علوم اقتصادی :انگلیسی ‏-‏ فارسیفرهنگ ،منوچهر۳۸۱۳۷۱ف۴ف/۶۱ HBنشرالبرز۶۴۸
فرهنگ بزرگ فارسی ‏-‏ انگلیسی حییمحییم ، سلیمان ، ‏-‏ ۱۳۴۸۹۵۱۳۷۳ح۲ف/۱۶۴۵PEفرهنگ معاصر۶۱۳
فرهنگ بزرگ محیط آلمانی بفارسیسپهبدی ، موسی۲۳۱۳۴۲س۲ف/۳۶۴۵PFمروج (محیط)۶۱۷
فرهنگ پنج زبانه بازرگانی ،مالیصفری ،محمدرضا، مترجم۴ف۷ص/۱۰۰۲HFنشرقانون۵۲۴
فرهنگ تشریحی اصطلاحات شبکه های کامپیوتری و اینترنتدایسون ،پیترجان ‏ Dyson,Peter John‏۴۱۳۷۷ف۲د/۵۱۰۵/۵TKاسحاق۹۵۶
فرهنگ تشریحی اصطلاحات شبکه های کامپیوتری واینترنت : مرجع استانداردبرای استفاده .دایسون ،پیترجان ‏ Dyson,Peter John‏۴۱۳۷۷ف۲د/۵۱۰۵/۵TKاسحاق۹۵۶
فرهنگ تشریحی اصطلاحات کامپیوتری میکروسافت۴۵۱۳۷۸ف/۷۶/۱۵ QAناقوس۹۵۷
فرهنگ تشریحی اصطلاحات کامپیوتری میکروسافت :مرجع استاندارد برای استفاده …۴۵۱۳۷۸ف/۷۶/۱۵ QAناقوس۹۵۷
فرهنگ توصیفی تکنولوژی ، شامل اصطلاحات رایج درادبیات علوم ، تحقیقات ، تکنولوژیمهدوی ، محمد نقی ، ۱۳۳۱‏-‏۴ف ۹م/۱۰ Tچاپار۹۶۵
فرهنگ توصیفی شیمی : انگلیسی ‏-‏ فارسیبالازاده ، پرویز، ۱۳۱۸‏-‏۴۱۳۸۳ف۲ب/۷ QDفرهنگ معاصر۱۰۷۰
فرهنگ جامع فارسی ‏-‏ آلمانییونکر، هاینریش ، ۱۸۸۹‏ ‏-‏ . Junker , Heinrich F. J‏۹۱۳۷۱ی۲ف/۳۶۴۵PFکمانگیر۶۱۸
فرهنگ جامع فارسی انگلیسی : دارای متجاوز از پنجاه هزار لغت مفرد و مرکب وحییم ، سلیمان ، ‏-‏ ۱۳۴۸۹۵۱۳۷۳ح۲ف/۱۶۴۵PEفرهنگ معاصر۶۱۳
فرهنگ جامع واژه های علمی و فنی : شامل واژه های بیش از ۷۲رشته علمی و فنی۴ف/۱۲۳ Qنشر آزمون۲۷۶
فرهنگ دانشگاهی انگلیسی ‏-‏ فارسی ؛ فرهنگ جدید شامل ۲۰۰۰۰۰واژه و توضیحاتآریانپور کاشانی ، عباس ، ۱۲۸۵‏-‏۳۹آ۲ف/۱۶۴۵PEسپهر۶۱۴
فرهنگ دانش مدیریت پروژه ( تخصصی ‏-‏ کاربردی )آلادپوش ‏-‏ حمید،۱۳۴۶۷آ۴م/۶۹ HDمرکز فرهنگی انتشاراتی حامی پروژه۲۵۶
فرهنگ زبان فارسی :الفبایی ‏-‏قیاسیمشیری ،مهشید،۱۳۳۰‏-‏۴ف۵م/۲۹۵۴PIRسروش (انتشارات صدا و سیما)۶۲۰
فرهنگ ژاپنی به فارسیاوکادا، امیکو‏ okada , Emico‏۴۱۳۷۰ف۸الف/۶۷۵ PLمطبوع۶۷۱
فرهنگ ژاپنی ‏-‏‏-‏ فارسیاوکادا، امیکو‏ okada , Emico‏۴۱۳۷۰ف۸الف/۶۷۵ PLمطبوع۶۷۱
فرهنگ شیمیشارپ ،دیوید ویلیام آرتور‏Sharp,David William Arthur‏۴ف۲ش/۵ QDفاطمی۵۵۰
فرهنگ صنعت لاستیک :تشریحی ‏-‏ مصور۴ف۹م/۱۸۷۵TSسمر۱۸
فرهنگ طیفی طبقه بندی لغات واصطلاحات فارسی شامل طیف لغات در۹۹۰مقوله باعطف به مقولاتفراروی ، جمشید۴ف ۴ف/۲۹۵۴PIRمولف۹۶۰
فرهنگ علوم مهندسی ، انگلیسی ‏-‏ فارسی : شامل ۸۳۷، ۵۵مدخل انگلیسی وفلاحی مقیمی ، محمد۴۵ف ۸ف/۱۰ Tدانشگاه علم و صنعت۶۰۲
فرهنگ علوم و تکنولوژی : انگلیسی ‏-‏ فارسیبالازاده ، پرویز۴ف۲ب/۱۲۳ Qموسسه نشر کلمه۲۴۱
فرهنگ فارسی (متوسط): شامل یک مقدمه و سه بخش : لغات ، ترکیبات خارجی ، اعلاممعین ، محمد، ۱۲۹۱‏-‏ ۱۳۵۰۴ف۶م/۲۹۵۴PIRامیرکبیر۶۱۹
فرهنگ فرانسه ‏-‏ فارسی : دارای تمام لغات و کلمات محاوره ای و …نفیسی ، سعید، ۱۲۷۴‏-‏ ۱۳۴۵۷۱۳۶۷ن۲ف/۲۶۴۵PCصفی علیشاه۶۱۶
فرهنگ فرانسه ‏-‏ فارسی سعید نفیسینفیسی ، سعید، ۱۲۷۴‏-‏ ۱۳۴۵۷۱۳۶۷ن۲ف/۲۶۴۵PCصفی علیشاه۶۱۶
فرهنگ فشرده انگلیسی ‏-‏ انگلیسی ، انگلیسی فارسیجعفری ،محمدرضا۴۶۲ج/۱۶۴۵PEفاخته۶۶۴
فرهنگ فشرده انگلیسی بفارسی یکجلدیآریانپورکاشانی ،عباس ،۱۲۸۵‏-‏۴۲۱۳۶۷آ۲ف/۱۶۴۵PEامیرکبیر۶۶۲
فرهنگ فشرده فارسی به انگلیسی یکجلدیآریانپور کاشانی ، عباس ، ۱۲۸۵‏-‏۴۳۱۳۷۱آ۲ف/۱۶۴۵PEامیرکبیر۶۶۳
فرهنگ فنی دانشگاهی ، انگلیسی ‏-‏ فارسی ، برای رشته های برق ، مکانیک ، ساختمانگلستانی داریانی ، نادر۴۲۱۳۶۸ف۸گ/۱۰ Tمحمدعلی علمی۶۶۶
فرهنگ فنی دانشگاهی فرانسه ‏-‏ فارسی : برای رشته های برق ، مکانیک ، ساختمان ،گلستانی داریانی ، نادر۴۵۱۳۶۷ف۸گ/۱۰ Tمحمدعلی علمی۶۶۵
فرهنگ کاربران کامپیوترشرکت کیو‏ Que Corporation‏۴۱۳۷۲ف۴ش/۷۶/۱۵ QAکانون نشر علوم۳۲۰
فرهنگ کامپیوتر: انگلیسی ‏-‏ فارسی = Top pocket dictionary of computersسیبل ، چارلز‏ . Sippl , Charles J‏۴۱۳۶۸ف۹س/۷۶/۱۵ QAهیرمند۳۲۱
فرهنگ کامل جدید انگلیسی فارسیآریانپور کاشانی ، عباس ، ۱۲۸۵‏-‏۴۱۳۶۳آ۲ف/۱۶۴۵PEامیرکبیر۶۱۵
فرهنگ لغات مهندسی مکانیک مصور ‏-‏ پنج زبانه : انگلیسی ، آلمانی ، فرانسه ،۴۱۳۷۶ف/۹ TJتلاش۲۳۴
فرهنگ مدیریت (اداری ، بازرگانی ، صنعتی ، مالی )انگلیسی ‏-‏ فارسیصائمیان ، صدیقه۴ف۲ص/۳۰/۱۵ HDموسسه فرهنگی انتشاراتی وثقی۴۰۹
فرهنگ مدیریت وبازرگانی :انگلیسی ‏-‏ فارسیراسترو ، محمد۴ف۲ر/۱۰۰۲HFموسسه خدمات فرهنگی رسا۴۸۵
فرهنگ مصور اصطلاحات تایر Tire Terminology۴ف/۱۸۷۵TS[ بی نا ]۵۶۱
فرهنگ مصور لغات فنیگلوانی ، فخرالدین ،گردآورنده۴ف۸گ/۹ TJمحمد جعفری۲۸۵
فرهنگ مصورلغات فنی برای حرفه های مکانیک ورشته های وابسته ،انگلیسی ‏-‏فارسیگلوانی ، فخرالدین ،گردآورنده۴ف۸گ/۹ TJمحمد جعفری۲۸۵
فرهنگ معاصرفرانسه ‏-‏ فارسیپارسایار،محمدرضا۲پ۲ف/۲۶۴۵PCفرهنگ معاصر۱۱
فرهنگ موادبرادی ، جورج استیورات ، ۱۸۸۷‏ ‏-‏ Brady , George Stuart‏۴۱۳۶۸ف۴ب/۴۰۲ TAجامعه ریخته گران ایران۳۰۶
فرهنگ مواد اولیه صنعت لاستیکتقوایی گنجعلی ، سعید، ۱۳۵۰‏-‏۴۱۳۸۷ف۷ت/۱۸۹۰TSنشر جان و جهان۱۲۶۵
فرهنگ مهندسی مکانیک و ماشین آلات صنعتی : انگلیسی ‏-‏ فارسیزاهدی ، حسین۴ف۲ز/۹ TJاطلس۳۵۶
فرهنگ نشرنو:فرهنگ فشرده انگلیسی ‏-‏انگلیسی ،انگلیسی ‏-‏ فارسیجعفری ،محمدرضا۴۶۲ج/۱۶۴۵PEفاخته۶۶۴
فرهنگ واژه های مصوب فرهنگستان ۱۳۷۶تا ۱۳۸۲گروه واژه گزینی۴ف۴ف/۲۹۶۴PIRفرهنگستان زبان وادب فارسی۱۰۳۶
فرهنگ واژه های مصوب فرهنگستان .دفتر پنجمفرهنگستان زبان و ادب فارسی۴۲۱۳۸۷ف۴ف/۲۹۶۴PIRفرهنگستان زبان و ادب فارسی .گروه نشراثار۱۴۶۱
فرهنگ واژه های مصوب فرهنگستان ،دفتر ششمفرهنگستان زبان وادب فارسی ،گروه واژه گزینی۴۵۴۱۳۸۸ف۴ف/۲۹۶۴PIRفرهنگستان زبان وادبیات فارسی۱۴۶۲
فرهنگ واژه های مصوب فرهنگستان .دفتر هشتمفرهنگستان زبان وادب فارسی .گروه واژه گزینی۱۳۹۰ف۴ف/۴۵۴۵PIRفرهنگستان زبان وادب فارسی۱۴۶۰
فرهنگ واژه های مصوب فرهنگستان .دفتر هفتمفرهنگستان زبان وادب فارسی . گروه واژه گزینی۴۵۵۱۳۸۹ف۴ف/۲۹۶۴PIRفرهنکستان زبان وادب فارسی۱۴۵۹
فرهنگ و تعهد (پژوهش درباره شکاف نسل ها)مید، مارگارت ، ۱۹۰۱‏-‏ ۱۹۷۸م۴۱۳۸۵ف۹م/۶۲۱ HMنوید شیراز۱۳۹۸
فصلی پیرامون بازیافت : با نگاهی به کارکرد آن در شهر تهران۶۵۱۱PAMمرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی۱۱۱۸
فلسفه ی ارسطوهریسون ‏-‏ باربت ، آنتونی۸۱۳۸۵ف۴هـ/۴۸۵ Bرسش۱۲۷۷
فن رهبری کنفرانس و اداره جلساتماحوزی ، مهد‏ی ‏۱۳۷۱ ۹ف۲م/۶ ASاساطیر۷۰۸
فنلاندروستایی خشکبیجاری ، همایون۹ف۹ر/۱۰۳۲DLوزارت امور خارجه ، موسسه چاپ و انتشارات۱۵
فنون تحقیق عملیات۹ف۲الف/۵۷/۶Tموسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران۱۸۲
فنون مذاکرات تجاری (راهنمای کاربردی )هریس ،چارلزادیسن ‏ Harris,Charles Edison‏۹ف۴هـ/۵۸/۶ HDشرکت چاپ ونشربازرگانی۵۲۰
فوریت های اینترنت :راهنمای جامع برای دانشجویان ،معلمان ،کتابداران وهمه علاقه مندانجعفربیگلو،موسی ، ۱۳۴۸‏-‏۹ف۷ج/۵۱۰۵/۸۷۵TKانتشارات دبیزش۵۱۱
فهرست استانداردهای ملی ایرانموسسه استانداردوتحقیقات صنعتی ایران۱۳۷۱ ۹ف۸م/۶۲ HDموسسه استانداردوتحقیقات صنعتی ایران۷۹۰
فهرست الفبائی توصیفگرهای پذیرفته شده در مرکز اسناد و مدارک علمیایران .وزارت فرهنگ و آموزش عالی ،مرکز اسناد و مدارک علمی۱۳۶۵ ۹ف۹الف/۶۹۵ Zمرکز اسناد و مدارک علمی۷۴۶
فهرست انتشارات سازمانهای دولتی ایران موجود در مرکز اسناد و مدارک علمیایران . وزارت فرهنگ و آموزش عالی . مرکز اسناد و مدارک علمی۹ف۹الف/۳۳۶۷Zمرکزاسنادومدارک علمی۷۸۶
فهرست بهای واحد کارهای ساختمانیایران . وزارت برنامه و بودجه . دفتر فنی۹۱۳۶۴ف۲س/۴۳۵ THوزارت برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی ‏-‏ اجتماعی و انتشارات۲۳۵
فهرست پایان نامه های فارغ التحصیلان ایرانی خارج از کشور ۱۲۹۲‏-‏ ،:انگلیسی ،ایران .وزارت فرهنگ و آموزش عالی .مرکز اسناد و مدارک علمی۱۳۶۲ ۹ف۹الف/۵۰۵۳Zمرکز اسناد و مدارک علمی۷۷۹
فهرست تغییرات سود بازرگانی و شرایط ورود تعرفه های ۶۲۳قلم کالای …ظهراب پور،فاضل ،۱۳۴۳‏-‏۱۳۷۹ ۹ف۹ظ/۴۷۳ HCموسسه انتشارات توسعه روابط تجاری۸۰۹
فهرست تغییرات سود بازرگانی و شرایط ورود تعرفه های ۶۲۳قلم کالای وارداتیظهراب پور،فاضل ،۱۳۴۳‏-‏۱۳۷۹ ۹ف۹ظ/۴۷۳ HCموسسه انتشارات توسعه روابط تجاری۸۰۹
فهرست کالاهای وارداتی و صادراتی مشمول استاندارد اجباریظهراب پور،فاضل ،۱۳۴۳‏-‏۱۳۷۹ ۹ف۹ظ/۱۰۴۱HFموسسه انتشارات توسعه روابط تجاری۸۰۸
فهرستنویسی کامپیوتریهانتر،اریک۱۳۷۲ ۹ف ۲هـ /۶۹۳ Zمرکزاطلاعات مدارک علمی ایران۷۵۴
فیزیکرسنیک ، رابرت ، ۱۹۲۳‏-‏ م .۸۷۱۳۸۳ف۲هـ/۲۱/۲ QCمرکز نشر دانشگاهی۱۲۵۷
فیزیک برای رشته های فنیبوش ، فردریک ، ۱۹۲۳‏‏-‏ Bueche , frederick‏۹۱۳۷۰ف۹ب/۲۳ QCمرکز نشر دانشگاهی۳۵۹
فیه ما فیهمولوی ، جلال الدین محمدبن محمد، ۶۰۴‏-‏ ۶۷۲ق۹۱۳۸۶ف۸م/۲۸۵ BPنشر نامک۱۳۷۸
قالبهای تزریق پلاستیک ” ۱۰۸مثال آزمایش شده “گسترو، هانس۲۱۳۸۱ق۵گ/۱۱۵۰TPنشر طراح۱۱۷۴
قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ،ایران .قوانین و احکام .Kسازمان برنامه و بودجه ،مرکز مدارک اقتصادی ‏-‏ اجتماعی و انتشارات۷۲۰
قانون صدور چک با آخرین اصلاحات : به انضمام آیین نامه و آرای وحدت رویهایران . قوانین و احکامKMHشرکت چاپ و نشر بازرگانی۱۰۶۴
قانون کاروقانون بیمه بیکاریایران ، قوانین واحکام۲ق۹الف/۱۲۶۴KMHنشر ترمه : نشر آژنگ۵۰۴
قانون مقررات صادرات و واردات ( مصوب ۱۳۷۲/۷/۴) مجلس شورای اسلامی وآیین نامهایران ،قوانین و احکام۲۱۳۸۰ق ۹الف/ KMHشرکت چاپ و نشر بازرگانی۹۵۲
قانون مقررات صادرات و واردات ( مصوب ۱۳۷۲/۷/۴) و آئین نامه اجرائی آن (ایران . قوانین و احکام۲۱۳۷۵ق۹الف/ KMHشرکت چاپ و نشر بازرگانی۵۸۰
قانون مقررات صادرات و واردات ( مصوب ۱۳۷۲/۷/۴) و آئین نامه اجرائی آن (ایران . قوانین و احکام۲۱۳۷۳ق۹الف/ KMHموسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی۵۸۱
قانون مقررات صادرات و واردات ( مصوب ۱۳۷۲/۷/۴) و آئین نامه اجرائی آن (ایران . قوانین و احکام۱۳۷۶ ۲ق۹الف KMHشرکت چاپ و نشر بازرگانی۵۸۳
قانون مقررات صادرات و واردات وآئین نامه اجرائی آنایران . قوانین و احکام۲۱۳۶۷ق۹الف/ KMHوزارت بازرگانی۵۸۲
قانون مقررات صادرات و واردات وجداول آنایران .قوانین واحکام۲۱۳۷۲ق۹الف/ KMHموسسه مطالعات وپژوهشهای بازرگانی۵۸۷
قبرسقاسمی ، صابر۲ق۲ق/۵۴/۵ DSوزارت امور خارجه ، موسسه چاپ و انتشارات۳۸۱
قدرت مدیریت اخلاقی و مدیر یک دقیقه ایبلانچارد،کنت۴ق۸ب/۱۷۲۵BJاوحدی۶۹۹
قدم به قدم با سیستمهای تضمین کیفیت ( مستند سازی ، پیاده سازی و اجرا )پور حسینی ، مجید۴۵ق۹پ/۱۵۶/۶ TSپورحسین۹۵۴
قدم به قدم باسیستم های تضمین کیفیت ویژه سرپرستان وتکنسینهاپورحسینی ،مجید۴ق۹پ/۱۵۶/۶ TSمولف۹
کاخ ابداع : اندیشه های گوناگون حافظدشتی ، علی ، ۱۲۷۲؟‏-‏ ۱۳۶۰۲۱۳۸۵ک۵۴د/۵۴۳۵PIRزوار۱۳۴۸
کارآفرین : (مدیریت ‏-‏ صنایع )گرامی نژاد، ابوالقاسم۲۱۳۸۵ک۴گ/۶۱۵ HBاتحاد۱۳۹۲
کارآفرینی : تعاریف ، نظریات ، الگوهااحمدپور داریانی ، محمود ، ۱۳۳۵‏-‏۲ک۳الف/۶۱۵ HBمحمود احمدپور داریانی ، شرکت پردیس ۵۷۵۱۴
کارآفرینی : تعاریف ، نظریات ، الگوهااحمدپور، محمود، ۱۳۳۵‏-‏۲۱۳۸۱ک۳الف/۶۱۵ HBمحمود احمدپور داریانی : شرکت پردیس ۵۷۱۳۹۱
کارآفرینی : مفاهیم ، نظریه ها، فرآیند و رویکردها۲۱۳۸۶ک/۶۱۵ HBانجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن۱۲۳۶
کارآفرینی (مفاهیم ، ویژگیها و مهارتها )محبی ، عظیم ، ۱۳۴۴‏-‏۲۱۳۸۶ک۲۶م/۶۱۵ HBآزمون نوین۱۲۵۲
کاربرد پلیمرها در صنعت خودروسازی : با توجه به مسائل زیست محیطینوری خراسانی ، سعید، ۱۳۳۸۲۱۳۸۶ک۹ن/۱۵۴ TLسمر۱۲۵۱
کاربرد روش المانهای محدود در طراحی تایرمهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک ،شرکت۴۱۵۶TSشرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک۸۸۴
کاربرد ریاضیات برای مدیریت و تصمیم گیریکریمی زند، مهد‏ی ‏۴۱۳۷۴ک۲ف/۵۶۹۳HFمهدی کریمی زند۳۲۹
کاربرد کامپیوتر در ترمودینامیک و انتقال گرمابیکن ، دنیس هنر‏ی Bacon , Dennis Henry‏۲۱۳۷۰ک۹ب/۲۶۵ TJارکان۳۶۵
کاربرد کامپیوتر در طراحی های مهندسیجلینی ، رحمان ، گردآورنده و مترجم۲ک۸ج/۱۷۴ TAجاودان خرد۲۰۹
کاربرد واکنشهای کلاسیک در سنتز آلیهسنر، آلفرد، ۱۹۳۰‏-‏۲۱۳۸۰ک۵هـ/۲۶۲ QDدانشگاه گیلان۱۴۳۲
کاربردهای کامپیوتر در شیمیابرت ، کلاوس هاینویش ، ۱۹۲۸‏ ‏-‏ Ebert , Klaus Henrich‏۲۱۳۷۵الف۲د/۳۹/۳ QDمرکز نشر دانشگاهی۲۶۹
کاربردی کردن نظام هفت سین صنعتی (۵S) پنج اسهیرانو ، هیریوکی۲۱۳۸۴ک۹۴هـ/۱۵۵ TSسازوکار۱۰۴۵
کار سنجی و روش سنجیطاهری ، شهنام۲ک۲ط/۶۰/۲Tآروین۱۹۶
کارشناسان و خبرگان صنعتی ایران در بیش از هشتاد زمینه تخصصی مورد نیاز۲ک/۱۲ TAسروش (انتشارات صدا و سیما)۵۷
کارگروهی مفاهیم و روشها، مزیتها و آسیب شناسی۲۱۳۸۶ک/۶۶ HDانجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن۱۲۳۹
کارنامه پژوهشی صنعت سنگینایران . وزارت صنایع۲۱۳۷۳ک۹الف/۱۷۷ Tوزارت صنایع۳۱۶
کالیبراسیون ابزارهای اندازه گیری و استقرار نظام تایید اندازه شناسی۶۵۴۷TSخط رمز۱۱۵۵
کامپوزیتهااندرسون ،ا‏ی Anderson , E‏۸۱۳۷۳الف۹چ/۴۱۸/۹ TAمرکز نشر دانشگاهی۲۱۲
کامپوزیت هابهشتی ، محمد حسین ، ۱۳۴۳‏-‏۹۱۳۸۴ب۸پ/۴۵۵ TAپژوهشگاه پلیمروپتروشیمی ایران۱۰۴۷
کامپیوتری کردن کتابخانهلاوسی ،یان ‏ Lovecy Ian‏۱۳۷۴ ۲ک۲ل/۶۷۸/۹ Zدانشگاه علامه طباطبائی۷۴۱
کاناداعرب مازار یزدی ، محمد۲۱۳۷۲ک۴ع/۱۰۲۶Fموسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی۴۱۶
کاهش زمان آماده سازیکلانچ ، جری ، ۱۹۴۷‏ ‏-‏ Claunch ,Jerry‏۲ک۸ک/۱۶۷ TSدانشکار۹۵۰
کاهش هزینه ها:راهنمای مدیرانسازمان بهره وری هند۲ک۲س/۴۷/۳ HDبصیر۷۲۴
کایزن : کلید موفقیت رقابتی ژاپنایمائی ، ماساآکی ، ۱۹۳۰‏‏-‏ Imai , Masaaki‏۹۱۳۷۲الف۲ژ/۷۰ HDدانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )۴۰۶
کائوچو و لاستیک .فهیمی فر، جمشید۹۱۳۷۰ف/۹۱۶۱HDموسسه مطالعات وپژوهشهای بازرگانی۶۷۷
کائوچوهای مصنوعی ،فرمولاسیون ،خواص وکاربردها۲ک/۱۹۲۵TSسمر۱۹
کائوچوی طبیعیبخشنده ، غلامرضا، ۱۳۳۰‏-‏۸پ۳ب/۱۹۳۰TSانجمن پلیمر ایران۱۰۴۶
کائوچوی طبیعی ،ساختمان ،خواص وکاربردها۲ک/۱۹۳۰TSسمر۲۰
کتاب آموزشی [ Dos 6.22‏-‏MSام . اس . داس ۶/۲۲]نورتون ، پیتر، ۱۹۴۳‏ ‏-‏ Norton , Peter‏۹۲۱۳۷۴ن۹۴س/۷۶/۷۶ QAچرتکه۳۳۷
کتاب آموزشی Dos 6.2‏-‏ MS[ام . اس . داس ۶/۲]نورتون ، پیتر، ۱۹۴۳‏ ‏-‏ Norton , Peter‏۹۲۱۳۷۴ن۹۴س/۷۶/۷۶ QAچرتکه۳۳۷
کتاب آموزشی SQL SERVER 7[ اس کیوال سرور ۷]شپکر ، متیو۲۱۳۷۹ش ۵الف/۷۶/۹ QAنشر علوم روز۹۵۳
کتاب آموزشی Windows 2000 Professional[ویندوز دوهزار پروفشنال ]گوکین ،دن ،۱۹۶۰‏-‏‏ Gookin,Dane‏۹۵۱۳۷۹گ۹۴س/۷۶/۷۶ QAکانون نشرعلوم۸۷۶
کتاب آموزشی آنالیز آماری داده ها با Spss 8.0نوروسیس ،ماریا‏ .Norosis,Maria J‏۲۱۳۷۸ک۹ن/۲۷۶/۴ QAآذرباد۸۷۵
کتاب اول : بانک اطلاعات شهری۱۴۱۳۸۷ک۸۳هـ/۲۰۷۹DSRکتاب اول۱۲۶۸
کتاب اول :بانک اطلاعاتی شهری ۸۰‏-‏۱۳۷۹۱۴۱۳۷۹ک۸۳هـ/۲۰۷۹DSRشرکت کتاب اول۴۵۰
کتاب جامع برنامه نویسی BASICگوتفرت ، بایرون ‏ . Gottfried , Byron S‏۹۱۳۶۷گ۹ب/۷۶/۷۳ QAمیقات۶۶۸
کتاب جامع برنامه نویسی [ Cسی ]گاتفرید ، بایرون ، ۱۹۳۴‏ ‏-‏ .Gottfried , Byron S‏۹۱۳۷۰گ۹س/۷۶/۷۳ QAجهاد دانشگاهی (دانشگاه تهران )، واحد انتشارات۳۲۴
کتاب جامع برنامه نویسی بیسیکگوتفرت ، بایرون ‏ . Gottfried , Byron S‏۹۱۳۶۷گ۹ب/۷۶/۷۳ QAمیقات۶۶۸
کتاب جامع صنعت و مدیران ( بخش اول ) /۲ک۹الف/۲۳۵۶HDانجمن مدیران صنایع۲۳۳
کتاب جشنواره ششم مطبوعات۲۱۳۷۸ک۵ف/۶۰۷۱PNاداره کل تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی۷۳۳
کتابخانه های دیجیتالی (مجموعه مقالات )کاردان نشاطی ، محمد۲ک۲ک/۴۰۸۰ZAچاپار۱۰۲۵
کتاب سبز: راهنمای تلفنی تهران ، بانضمام نصایح پزشکی و کلیه شماره تلفن۲۲ک/ ۳۸۳۳HF[ بی نا ]۷۲۶
کتابشناسی اصطلاحنامه هافولادی ،اشرف السادات۱۳۷۲ ۲ک۵الف/۱۰۱۱Zمرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران۷۶۱
کتابشناسی تکنولوژی سنتی ایرانبهاور، شهلا، ۱۳۳۱‏-‏، گردآورنده۹ب۹ص/۳۳۶۹Zوزارت فرهنگ و آموزش عالی ، مرکز اسناد و مدارک علمی۷۵۶
کتابشناسی توصیفی لغت نامه های تخصصی انگلیسی ‏-‏ فارسی و فارسی ‏-‏ انگلیسیبیگدلی ،زاهد۱۳۷۲ ۲ک۹ب/۱۰۱۱Zمرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران۷۶۲
کتابشناسی جهانی شدننهاوندیان ، محمد۹۱۳۸۵ن۹ج/۶۴۶۴Zمرکز ملی مطالعات جهانی شدن۱۲۶۰
کتابشناسی سازمان جهانی تجارتنهاوندیان ، محمد۹۱۳۸۵ن۳۱ت/۷۱۶۴Zمرکز ملی مطالعات جهانی شدن۱۲۵۹
کتابشناسی فرهنگهای دو زبانه و چند زبانه فارسیرحمت اللهی ،مصطفی۱۳۶۶ ۳ر۵و/۷۰۰۴Zوزارت فرهنگ و آموزش عالی ،مرکز اسناد و مدارک علمی ایران۷۴۸
کتابشناسی نجومعصاره ،فریده۱۳۶۷ ۲ک۶ع/۵۱۵۱/۲Zوزارت فرهنگ و آموزش عالی ،مرکز اسناد و مدارک علمی ایران۷۵۲
کتاب ویژه بیستمین نمایشگاه بین المللی بازرگانی تهران ۱۰‏-‏ ۱۷مهرماه ۱۳۷۳۲۱۳۷۳ک۹الف/۳۹۵/۵ Tسروش۳۰۹
کتاب ویژه بیست وچهارمین نمایشگاه بین المللی بازرگانی تهران ۹تا ۱۷مهرماه۲۱۳۷۷ک۹الف/۳۹۵/۵ Tموسسه فرهنگی ، مطبوعاتی ایران۷
کتاب ویژه دومین نمایشگاه تخصصی صادراتی قطعات پلاستیک ۱۲تا ۱۴مرداد۱۳۷۲ ۹الف ۲الف/۱۱۰۷TPروابط عمومی مرکز توسعه صادرات ایران با همکاری صنایع پلاستیک۷۱۵
کتاب ویژه سومین نمایشگاه بین المللی برق ،الکترونیک ،کامپیوتروارتباطات تهران۱۳۷۳ ۹الف ۲الف/۶ TKشرکت سی گل۶۲۷
کردستان ،توسعه صنعتی ،دیدگاهها و الگوهااداره کل صنایع کردستان۴الف۹ت/۷۹ HCاداره کل صنایع استان کردستان۹۰۹
کره جنوبیموسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی۴۱۳۷۲ک۸م/۳۸۳۰/۵HFموسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی۵۶۹
کشپارها و مواد آمیزه کاری لاستیکفرانتا، ایوان ، ۱۹۰۴‏-‏ ۱۹۷۵م .۵۱۳۸۳ک۴ف/۱۹۲۵TSمرکز نشر دانشگاهی۱۴۳۸
کشورهای درحال توسعه وسازمان جهانی تجارت (گات ):فرصتهاوچالشها۵۹۱۳۷۶ک/۴۰۵۵HFموسسه مطالعات وپژوهشهای بازرگانی۵۱۷
کلندرینگایران تایر،شرکت تولید‏ی ‏۱۳۰ TSشرکت تولیدی ایران تایر۸۲۴
کلندرینگ و اکستروژن ،دستگاهها و فرایندهای مربوطهایران تایر،شرکت تولیدی .معاونت تحقیقات و توسعه۱۰۸۱TSشرکت تولیدی ایران تایر.معاونت تحقیقات و توسعه۸۴۷
کلیات . برگزیدهعبید زاکانی ، عبیدالله ، ‏-‏ ۷۷۲ق۱۶۱۳۴۳آ/۵۵۲۱PIRزوار۱۲۱۲
کلیات عبید زاکانی : شامل قصاید، غزلیات ، قطعات … مقابله با نسخه …عبید زاکانی ، عبیدالله ، ‏-‏ ۷۷۲ق۱۶۱۳۴۳آ/۵۵۲۱PIRزوار۱۲۱۲
کنت دراکولا و داستان های دیگرآلن ، وودی ، ۱۹۳۵‏-‏۹۱۳۸۲ک۹ل/۳۵۵۱PSنیلا۱۳۲۹
کنترل آماری فرایندمهربان ، رضا۹ک۹م/۱۵۶/۸ TSالبرز۳۸۹
کنترل آماری فرایند : کارگاه آموزشیمنصوری ، مسعود۹ک۸م/۱۵۶/۸ TSآموزه۲۵۴
کنترل آماری فرایند،مفاهیم و روش پیاده سازی۷م/۱۵۶/۸ TSشرکت طراحی مهندسی وتامین قطعات ایران خودروداخلی (ساپکو)واحدآموزش :صوفیان۱۰۱۳
کنترل از طریق مالیمسگریان حقیقی ، داود۶۵۱۴PAMسازمان مدیریت صنعتی۱۱۳۸
کنترل پروژه مایکروسافت ۲۰۰۰موسسه فرهنگی نرم افزاری سینا۸م۴م/۶۹ HDموسسه فرهنگی نرم افزاری سینا۹۵۸
کنترل تولید عملیلاکی ایر، کیت والد‏ Lockyer , Keith‏۹۱۳۷۰ک۲ل/۱۵۷ TSروشنگران۱۵۴
کنترل کیفیتنقندریان ، کاظم گردآورنده و مترجم۹ک۷ن/۱۵۶ TSجهاد دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت۱۵۸
کنترل کیفیت آماریحسین زاده ، محمود، گردآورنده و مترجم۹ک۵ح/۱۵۶ TSمحمود حسین زاده۱۵۲
کنترل کیفیت آماریفاطمی قمی ، محمدتقی۹ک۲ف/۱۵۶ TSدانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )۱۵۹
کنترل کیفیت آماریمونتگمری ، داگلاس سی ‏Montgomery & Dovglas C‏۹ک۸م/۱۵۶ TSدانشگاه علم و صنعت ایران۳۷۲
کنترل کیفیت آماری با کامپیوترزرگر، محمود، گردآورنده و مترجم۹ک۴ز/۱۵۶ TSپرهام۱۵۷
کنترل کیفیت آماری با نرم افزار MINITABکرباسیان ، مهد‏ی ‏۹ک۴ک/۱۵۶ TSارکان۹۵۵
کنترل کیفیت : سیستم ، سازماندهی ، روشهای آماری۹۵ک/۱۵۶ TSجهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی شریف )۱۵۶
کنترل کیفیت علمی ( ۱) پروژه کارخانه نیسان ژاپن۹۱۳۶۷ک/۱۵۶ TSخاتون۱۱۹
کنترل کیفیت :” علوم اطمینان “۹ک/۱۵۶/۶ TSموسسه انتشارات وچاپ دانشگاه تهران۱۲۵
کنترل کیفیت عملی۹۱۳۶۷ک/۱۵۶ TSخاتون۱۱۹
کنترل کیفیت فراگیرشیوه ی ژاپنیایشیکاوا،کورو‏Ishikawa,Kaoru‏۹ک۹الف/۱۵۶ TSنشرمرکز،کتاب ماد۵۴۹
کنترل کیفیت : فرامین ، ساعت های اندازه گیری و تست های غیر مخربجهاد دانشگاهی ( دانشگاه صنعتی شریف . گروه مهندسی صنایع )۹ک۹ج/۱۵۶ TSجهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی شریف )۱۶۰
کنفرانس سازمان ملل متحددرباره ترافیک راهها:کنوانسیون راجع به عبور و مرور درسازمان ملل متحد.شورای اقتصادی واجتماعی۹۵ک۲س/۳۳۱ HEوزارت راه۶۳۱
کنفرانس سازمان ملل متحددرباره ترافیک راهها:کنوانسیون راجع به علائم راههاسازمان ملل متحد.شورای اقتصادی واجتماعی۹ک۲س/۳۳۱ HEوزارت راه۶۳۲
کنکور؟ … بسیار ساده است ؟پروا، فرزام۹ک۴پ/۱۰۴۹LBویستار۵۸۶
کنوانسیون راجع به علائم راههاسازمان ملل متحد.شورای اقتصادی واجتماعی۹ک۲س/۳۳۱ HEوزارت راه۶۳۲
کوچادامز، ریچارد۹۱۳۶۴ک۹ر/۳ PZآگاه۱۲۲۸
کوچک زیباست : اقتصاد با ابعاد انسانیشوماخر، ارنست فردریک ، ۱۹۱۱‏-‏ ۱۹۷۷‏ Schumacher , Ernst Friedrich‏۹۱۳۷۲ک۹ش/۱۷۱ HBسروش۲۵۹
کیواس QS 9000 9000برای همهامیران ،حیدر۹ک۸الف//۱۵۶۶ TSحیدرامیران۱۵۱
کیو اس ۹۰۰۰‏-‏ QSویرایش سوم VDA 6.1مدیریت کیفیت درصنایع خودروسازیممقانیان ، محمد۹ک۸م/۱۵۶/۶ TSموسسه مطالعات وبرنامه ریزی منابع انسانی۱۴۹
کیو .اف .دی QFDرویکردی مشتری مدار به طرح ریزی و بهبود کیفیت محصولرضایی ،کامران۹۱۳۸۰ک ۶ر/۱۵۶ TSآتنا۹۷۹
گات ونظریه های جدیدتجارت بین الملل۲۳۱۳۷۵گ/۱۳۷۹HFموسسه مطالعات وپژوهشهای بازرگانی۵۱۶
گامی برای همسازی هدف های فردی و سازمانیماتسوشیتا، کونوسوکی ، ۱۸۹۴‏-‏ ۱۹۸۹۲۱۳۷۸م۲ژ/۳۷ HDسازمان مدیریت صنعتی۱۴۶
گراف و کاربردهای آناور، اویستاین ، ۱۸۹۹‏-‏ ۱۹۶۸‏Ore , Oystein‏۴۱۳۷۴گ۸الف/۱۶۶/۱۵ QAمرکز نشر دانشگاهی۳۳۳
گروههای کنترل کیفیت۴گ/۱۵۶ TSتشکیلات بهره وری ملی ایران ‏-‏ وزارت صنایع سنگین۳۱۵
گروههای کیفیت و “بهره وری “رابسن ، مایک ، ۱۹۴۴‏-‏‏Robson, Mike‏۴گ۲ر/۶۶ HDدانشگاه گیلان۵۹۹
گریبایدف : شاعر سیاست پیشهکلی ، لارنس ، ۱۹۳۳‏-‏ م۷۶۱۳۸۶ی۴گ/۳۳۷۱PGنگاه معاصر۱۳۴۶
گزارس مرحله نهایی طرح تحقیقاتی آمیزه سازی الاستومرهای ویژهایران یاسا تایر و رابر،شرکت .واحد تحقیقات۴۴۴۰TSوزارت صنایع ،دفترتحقیقات صنعتی۹۱۴
گزارش امکان سنجی احداث کارخانه روکش تایر۶۴۹۴TSشرکت تولیدی لاستیک دنا۱۱۴۰
گزارش اولیه مطالعات توجیهی و خدمات جانبی طرح کارخانه کربنات سدیم ایران۶۵۰۰PAMشرکت مهندسین مشاور نارگان۱۱۳۳
گزارش پروژه آسترلاستیکی /صنایع لاستیکی سهند،شرکت .واحد تحقیقات و توسعه۳۹۱ TSشرکت صنایع لاستیکی سهند.واحد تحقیقات و توسعه۸۴۰
گزارش تازه باشگاه رم : جهان در آستانه قرن بیست و یکم۹۱۳۶۷ج/۱۶۱ CBسازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی۱۰۹۳
گزارش تحقیقی چرخه توسعه :راهنمای رشدشتابان توسعه اقتصادی ‏-‏ صنعتی “کشورهای جنوبشریف النسبی ،مرتضی۴گ۹ش/۴۴۱ HCخدمات فرهنگی رسا۴۸۴
گزارش تحلیلی عملکرد سال ۱۳۶۸سازمان صنایع ملی ایران۴۱۳۶۸گ۲س/۴۲۸۵/۲HDسازمان صنایع ملی ایران۶۵۰
گزارش تحلیلی عملکردسال ۱۳۷۱سازمان صنایع ملی ایران۴۱۳۷۱گ۲س/۴۲۸۵/۲HDسازمان صنایع ملی ایران۶۵۱
گزارش توجیهی فنی ‏-‏ اقتصادی طرح تولید:قطعات صنعتی لاستیکی شهرستانوزارت صنایع ،اداره کل صنایع استان تهران۴۲۳۴TSوزارت صنایع .اداره کل صنایع استان تهران۹۰۲
گزارش توسعه انسانی ۱۹۹۶۶۵۶۲PAMمجلس شورای اسلامی ، مرکز پژوهشها۱۱۴۶
گزارش جامع طرح احداث کارخانه تولید تایر و تیوب مجتمع صنایع لاستیک کرمانمجتمع صنایع لاستیک کرمان۴۹۹۸TSمجتمع صنایع لاستیک کرمان۹۲۴
گزارش جامع طرح :مجتمع صنایع لاستیک کرمان /مجتمع صنایع لاستیک کرمان .واحد تکنولوژ‏ی ‏۴۹۹۷TSمجتمع صنایع لاستیک کرمان .واحد تکنولوژی۹۰۱
گزارش دستاوردهای تحقیق صنعتی۴۱۳۷۲گ۹الف/۱۷۷ Tدفتر تحقیقات صنعتی ، وزارت صنایع۲۳۱
گزارش دستاوردهای علمی کشور۴۱۳۸۶گ۹الف/۸۰ Qانجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن۱۲۴۲
گزارش سفر گروه اعزامی به کشورهای ایتالیا ‏-‏ دانمارک ‏-‏ آلمانشرقی ‏-‏کیان تایر،شرکت تولیدی .واحد تحقیقات و رشد تکنولوژ‏ی ‏۱۰۵۳TSشرکت تولیدی کیان تایر.واحد تحقیقات و رشد تکنولوژی۸۵۸
گزارش : صنعت روغنبهمنی بهمن بیگلو، تیمور۶۴۹۸PAM[ بی نا ]۱۱۳۷
گزارش طرح توجیهی واحد تولید نخهای صنعتی /ایران .وزارت صنایع۴۰۳ TSکمیته مشترک مطالعاتی وزارت صنایع و بانک صنعت و معدن۸۴۴
گزارش طرح مجتمع صنایع لاستیک کرمان /مجتمع صنایع لاستیک کرمان۵۰۰۰TSمجتمع صنایع لاستیک کرمان۹۲۸
گزارش عملکردسال ۱۳۷۸وزارت صنایعایران ‏-‏وزارت صنایع۴۱۳۷۸گ۹الف/۴۲۸۵/۲HDاداره کل روابط عمومی وزارت صنایع۶۵۲
گزارش عملیات آبکاری و شستشوی شیمیایی و ماشین آلات آبکاری برای تولیدجنرال تایر و رابر ایران ،شرکت .مهندسی لاستیک و آزمایشگاه۳۵۴ TSشرکت جنرال تایر و رابر ایران .مهندسی لاستیک و آزمایشگاه۸۳۷
گزارش فاز اول طرح :بررسی فرمولاسیون پی .وی .سی سخت و کاربرد آن در صنایع بهمروی ،علی۴۹۲۷TSوزارت صنایع ،دفتر تحقیقات صنعتی۸۹۲
گزارش فعالیت های تحقیقاتی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران۶۶۴۱PAMپژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران۱۱۸۱
گزارش کوتاه به مناسبت تشریف فرمایی مقام معظم ریاست جمهوری به شهر صنعتیلاستیک پارس ،شرکت۴۹۹۳TSشرکت لاستیک پارس۹۳۰
گزارش لحظه به لحظه از سرگذشت اولین کتاب اسلامانصاری ، محمدباقر، ۱۳۳۹‏-‏۲۰۸۲۱۳۸۶ک۸س/۲۳۹ BPدلیل ما۱۲۹۱
گزارش مرحله اول و دوم طرح تحقیقاتی ساخت قالب تایر به روش سگمنتال درکیان تایر،شرکت تولید‏ی ‏۴۱۷۸TSکارفرما وزارت صنایع . دفتر تحقیقات صنعتی۹۱۳
گزارش مرحله نهایی طرح تحقیقاتی طراحی آمیزه لاتکسهای نیتریلی و کلروپرنیایران یاسا تایر و رابر،شرکت .واحد تحقیقات۴۴۴۱TSوزارت صنایع ،دفتر تحقیقات صنعتی۸۹۵
گزارش مرحله نهایی (مرحله سوم ) طرح تحقیقاتی بررسی فرمولاسیون PVCسخت بهوزارت صنایع ،دفتر تحقیقات صنعتی۴۹۲۸TSوزارت صنایع ،دفتر تحقیقات صنعتی۸۹۳
گزارش نخستین هم اندیشی فرهنگ وصنعتکنفرانس فرهنگ و صنعت ( نخستین : تهران : ۱۳۸۱)۹۱۳۸۱ک/۶۹۵۹HDوزارت صنایع و معادن ، دبیرخانه شورای فرهنگ و صنعت۱۰۴۴
گزارش نهایی پروژه بکارگیری الیاف کوتاه در فاز پیوسته لاستیکیایران تایر،شرکت تولیدی .واحد تحقیقات۴۱۸۴TSکارفرما وزارت صنایع .دفتر تحقیقات صنعتی۹۰۳
گزارش نهایی طرح تحقیقاتی استفاده از نخ نایلون ۶و کاربرد آن در ساختکیان تایر،شرکت تولیدی .واحد تحقیقات و رشد تکنولوژ‏ی ‏۱۴۷۴TSشرکت تولیدی کیان تایر.واحد تحقیقات و رشد تکنولوژی۸۹۰
گزارش نهایی طرح تحقیقاتی افزایش کیفیت و بهبود مشخصات مکانیکی زیرساز وکیان تایر،شرکت تولید‏ی ‏۵۳۸۵TSکارفرما:وزارت صنایع ،دفتر تحقیقات صنعتی۹۲۵
گزیده ای از کارآفرینان صنعت ایران۱۳۷۶ ۹ش۲۶ک/ ۲۳۵۶HDوزارت صنایع ‏-‏ امور مشاورین۷۱۰
گزیده ای از مجموعه گفتگو های تخصصی فرهنگ و صنعت۴۱۳۸۴گ/۶۹۵۹HDوزارت صنایع و معادن ، دبیرخانه شورای فرهنگ و صنعت۱۰۴۳
گزیده ای از مجموعه مقالات تخصصی فرهنگ و صنعت۴۱۳۸۴گ/۶۹۵۹HDوزارت صنایع و معادن ، دبیرخانه شورای فرهنگ و صنعت۱۰۴۳
گزیده متون ادب فارسی و آیین نگارشبهزادی اندوهجردی ، حسین۴۳۱۳۸۳گ۹ب/۴۰۰۳PIRدانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی۱۳۸۸
گزیده مقالات ایفلا(چین :۲۵‏-‏ ۳۱اوت ۱۹۹۶)اجلاس سالانه ایفلا(شصت ودومین :۱۹۹۶:پکن )۳۱۳۷۶ الف/۶۷۲/۵ Zکتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران۷۴
گزیده مقالات چهارمین کنفرانس جهانی مشاوران مدیریت یوکوهاما‏-‏ ژاپن ‏-‏سپتامبر ۱۹۹۶کنفرانس جهانی مشاوران مدیریت (چهارمین :یوکوهاما:۱۹۹۶)۴۱۳۷۶م۹ک/۳۰/۲۷ HDسازمان مدیریت صنعتی۴۸۱
گسترش عملکردکیفیتبرادران کاظم زاده ،رضا،۱۳۳۷‏-‏۵۱۳۸۰گ ۳۶ب/۱۵۶ TSکیفیت ایران۹۸۹
گستره محبتقدیری ، نسرین (کافی ) ، ۱۳۳۱‏-‏۵۱۳۸۰گ۸د/۸۱۷۴PIRنشر پیکان۱۲۱۶
گفتارهایی در باب جهانی شدننهاوندیان ، محمد۷۱۳۸۵گ۹ن/۱۳۱۸JZمرکز ملی مطالعات جهانی شدن۱۲۵۸
گفتارهایی درهزینه یابی وقیمت گذاری صادراتیمرکزتجارت بین الملل .انکتاد/گات۷گ۴م/۵۴۱۶/۵HFموسسه بین المللی توسعه روابط تجاری۹۹۸
گمباکایزن :نگرشی مبتنی برعقل سلیم وکم هزینه درمدیریت نوینایمایی ،ماساکی ‏Imai Masaaki‏۸گ۹الف/۳۱ HDدانشکار۹۸۷
گنگ خوابدیدهمخملباف ، محسن ، ۱۳۳۶‏-‏۲۱۳۷۴آ۳۸خ/۸۲۰۳PIRنشر نی۱۱۹۹
گیاهان مولد کائوچوفاکرباهر، زهرا۲۱۳۷۳ف۹گ/۱۸۹۰TSوزارت جهاد سازندگی ، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع۱۱۸۰
لاستیک ریکلیمهرندی ،جلیل۷۹ TS[ بی نا ]۷۹۹
لاستیکهای کیان تایر۶۵۱۶PAMشرکت تولیدی کیان تایر۱۱۲۵
لحظات درخشان تاریخ : گریز به جاودانگیتسوایک ، اشتفان ، ۱۸۸۱‏-‏ ۱۹۴۲۳۱۳۸۵ل۵ت/۱۵۴ CTنشر و پژوهش فرزان روز۱۳۷۰
لغت نامهدهخدا، علی اکبر، ۱۲۵۸؟ ‏-‏ ۱۳۳۴۷ل۹د/۲۹۵۴PIRدانشگاه تهران ، موسسه لغت نامه دهخدا۶۰۰
لغزش روی آب۶۵۱۶PAMشرکت تولیدی کیان تایر۱۱۲۵
لوله های پلیمری۹۱۳۸۴ل۹ل/۱۱۸۵TPمرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ، وزارت مسکن و شهرسازی۱۲۶۷
ماشینهای تزریقی پلاستیک۸ت/۱۱۵۰TPصندوق کارآموزی وزارت کارواموراجتماعی۳۴۶
مالزیمسائلی ، محمود، ۱۳۳۲‏-‏ ، گردآورنده۲م۵م/۵۹۲ DSوزارت امور خارجه ، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی۳۷۹
مبانی آمیزه کاری و فراورش لاستیکلانگ ، هر‏ی Long , Harry‏۱۳۷۵ ۲م۲ل/۱۸۹۰TSمرکز نشر دانشگاهی۲۳
مبانی برنامه نویسی بزبان [ Cسی ]کهن ، استیون ‏ . Kochan , Stephen G‏۹۱۳۷۰ک۹س/۷۶/۷۳ QAهومن۳۲۲
مبانی تخریب و پایدارسازی پلیمرآلن ، نورمن۸۱۳۸۲آ۴ف/۳۸۱/۹ QDدانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )، مرکز نشر۱۰۶۷
مبانی تضمین کیفیت : کاربرد استاندارد ایزو ۹۰۰۰اس .جی .اس . ایران ‏ SGS‏۲م۵الف/۱۵۶/۶ TSاس .جی . اس . ایران۱۰۲
مبانی تئوری الاستیستهسعادت پور،محمدمهد‏ی ‏۲م۷س/۹۳۱ QAدانشگاه صنعتی اصفهان۳۶۹
مبانی شیمی پلیمرقائمی ، موسی ، ۱۳۲۹‏-‏، گردآورنده و مترجم۲م۲ق/۳۸۱ QDدانشگاه مازندران۱۲۳۱
مبانی شیمی و تکنولوژی یورتان الاستومرهاگرجی ،ح۱۵۶۹TSشرکت تولیدی ایران تایر.اداره آموزش۸۶۹
مبانی طراحی تایرهای کامیونیفورد، توماس ال .۲۱۳۸۷م۹ف/۱۹۱۲TSکوه نور۱۲۶۴
مبانی طراحی تایرهای کامیونیال. فورد، توماس‏۱۳۸۷‏۲م/‏۲۷ ‏ TLانتشارات کوه نور۱۴۷۳
مبانی طیف سنجی مولکولیبنول۹۱۳۶۷ب۹۶ط/۹۶ QDآستان قدس رضوی ، موسسه چاپ و انتشارات۱۱۸۶
مبانی کارآفرینیاحمدپور،محمود،۱۳۳۵‏-‏۲۱۳۸۷م۳الف/۶۱۵ HBفراندیش۱۴۵۰
مبانی مدیریت اسناد:تنظیم پروژه های اداری ،فنی ،آموزشی وپزشکیامیرشاهی ، منوچهر۲م۸الف/۵۷۳۶HFمرکز آموزش مدیریت دولتی۵۴۳
مبانی مدیریت خدمات فناوری اطلاعات بر مبنای itil v3جمشیدی، محمدرضا‏۱۳۹۰‏۳۰/م۲۳‏۲/ ‏ HDآریانا قلم۱۴۷۷
مبانی مهندسی پلیمریزاسیونحدادی اصل ، وحید، ۱۳۴۳‏-‏۴۱۳۸۰ح۸پ/۱۵۶ TPدانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )، مرکز نشر۱۰۶۹
مبانی نظامها و خدمات اطلاعاتیآترتون ، پاولین ، ۱۹۲۹‏‏-‏ Atherton, Pauline‏۱۳۷۳ ۲م ۲ آ/۶۷۴/۴ Zوزارت فرهنگ و آموزش عالی ، مرکز اسناد و مدارک علمی۱۴۲
مبانی و کاربردهای شیمی چوبشوستروم ، ارو‏ Sjostrom, Eero‏۱۳۷۱ ۲م ۹ش/۴۲۲ TAمرکز نشر دانشگاهی۱۶۵
متدولوژی تفسیر سیاسیجهان بزرگی ، احمد، ۱۳۳۴‏-‏۹۱۳۸۶ج۷ت/۴۷۸۴PNکانون اندیشه جوان۱۲۸۸
متدولوژی توسعه سیستم های اطلاعاتی۲۱۳۷۵م/۴۰۲ QAسازمان مدیریت صنعتی۳۵۱
متن شناسی ساخت یافته :فن آوری بزرگراه های اطلاعاتی درزبان فارسیابطحی ،سیدابراهیم۲الف ۹الف/۵۱۰۵/۸۷۵TKوزارت کشاورزی ، اداره کل آمارواطلاعات۶۰۹
متن کامل استاندارد ISO 9001 : 2000( فارسی / انگلیسی )۲م/۱۵۶/۶ TSمشاورین کیفیت گرا۹۸۵
متن کامل بخشنامه جدید بانک مرکزی در خصوص ارائه تسهیلات جدید صادراتبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران۱۳۷۹ ۲م۲ب/۳۷۷۰/۲HFموسسه انتشارات توسعه روابط تجاری۸۱۰
مثنوی بچه خوبآذریزدی ، مهدی ، ۱۳۰۱‏-‏۲۱۳۸۵م۷۴ذ/۷۹۲۹PIRاندیشمندان یزد۱۳۷۹
مجموعه ۲۲۲۲تست مدیریتعزیزی ،علیرضا۳م۴ع/۳۰/۲۹ HDموسسه فرهنگی وانتشاراتی حیان۴۹۳
مجموعه ISO 9000ایزو ۹۰۰۰امیران ، حیدر۳م۸الف/۱۵۶/۶ TSنشر روح۱۰۴
مجموعه ای از: اصطلاحات مهندسی شیمیحاجعلی گل ، محمد۳م۲ح/ ۱۲ TPجهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان۲۵۱
مجموعه بخشنامه ها و دستورالعملهادر امور : قیممتهای پایه ،سازمان برنامه و بودجه ۰معاونت فنی۱۵۸س/ ۳۸۵۸HDسازمان برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی ‏-‏ اجتماعی و انتشارات۶۷۹
مجموعه برنامه آموزشی سال ۱۳۷۴هواپیمائی ملی ایران۹۱۳۷۴هـ۹الف/۹۷۶۴/۷۶HE[ بی نا ]۷۸۷
مجموعه پیش نویس استانداردهای : ایران ‏-‏ایزو ۸۴۰۲، ایران ‏-‏ ایزو ۹۰۰۱،ایران ‏-‏موسسه استانداردو تحقیقات صنعتی ایران۳۱۳۷۱م۸م/۱۵۶/۶ TSموسسه استاندارد و تحقیقات صنتی ایران۱۷۱
مجموعه چکیده مقالات ارائه شده در یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران ۷کنگره ملی مهندسی شیمی ایران (یازدهمین : ۱۳۸۵: تهران )۸۷۱۳۸۵ک/۱۵۵ TPمهربرنا۱۱۳۱
مجموعه خلاصه جامع مقالات اولین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران ‏-‏ ۷۳، دانشگاهکنگره ملی مهندسی شیمی ایران ( اولین : ۱۳۷۳: تهران )۷۵۱۱۳۷۳ک/۵ TPدانشگاه تربیت مدرس۶۱۱
مجموعه راهنماهای صنایع ،تجارت و خدماتموسسه بین المللی کیهان رابط۱۳۷۴ ۳م۸م/۱۲ TPموسسه بین المللی کیهان رابط۷۸۸
مجموعه روش های بهسازی مستمرموسسه مطالعات و برنامه ریزی آموزشی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران۳م۸م/۱۵۶ TSواحد کیفیت و بهره وری۱۷۲
مجموعه سازی در کتابخانه هاسینائی ،علی۳م۹س/۶۸۹ Zسازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت )۷۴۳
مجموعه سخنرانیهای دومین سمینار ملی بهره وری ۷و ۸خردادماه ۱۳۷۶سازمان بهره وری ملی ایران۱۳۷۶ ۸س/ ۵۶ HDسازمان بهره وری ملی ایران۶۴۵
مجموعه شناخت مواد پلاستیکحامد موسویان ، حمید۳م۲ح/۱۱۲۰TPمجله صنایع پلاستیک۳۶۳
مجموعه ضوابط راجع به انعقاد قراردادهای انتقال فن شناسی ( تکنولوژی )شورای هماهنگی و نظارت بر همکاریهای اقتصادی و مالی بین المللی۳م۹ش/۱۷۴/۳ Tسازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران۶۰۱
مجموعه قوانین سال ۱۳۳۷ایران .قوانین و احکام۱۳۳۷ Kوزارت دادگستری۷۳۱
مجموعه قوانین سال ۱۳۵۴ایران . قوانین و احکام۱۳۵۴ Kوزارت دادگستری۷۳۲
مجموعه قوانین مالیاتهای مستقیم :(مشتمل بر آخرین اصلاحات اسفندماه ۱۳۷۶وایران . قوانین و احکام۳۱۳۷۷م۹الف/ KMHکیومرث۵۹۱
مجموعه قوانین مالیاتهای مستقیم : (مشتمل بر آخرین اصلاحات ) مورخ ۱۳۷۱/۲/۷ایران . قوانین و احکام۳۱۳۷۲م۹الف/ KMHآزاده۵۹۶
مجموعه قوانین مالیاتهای مستقیم (و سایر قوانین موضوعه مشتمل برآخرینایران مجموعه قوانین واحکام۲۸۱۳۸۴آ/۳۵۷۳KMHکیومرث۱۰۴۱
مجموعه قوانین مالیاتیایران .قوانین واحکام۲۸/۱۳۷۹ آ/۳۶۶۰KMHفرهنگ نوین۱۰۰۰
مجموعه قوانین مالیاتی : شامل کلیه قوانین و مقررات مالیاتی مستقیم و غیرایران . قوانین و احکام۳۱۳۶۸م۹الف/ KMHگنج دانش۵۷۹
مجموعه قوانین و مقررات حفاظت محیط زیستایران . قوانین و احکام۳۱۳۷۶م۹الف/ KMHسازمان حفاظت محیط زیست۱۸۸
مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعیایران .قوانین واحکام۳۱۳۷۱م۹الف/ KMHموسسه کار و تامین اجتماعی۵۹۴
مجموعه قوانین ومقررات کار و تامین اجتماعی : شامل پرسش وپاسخهای قانونایران قوانین واحکام۳۱۳۸۴م۹الف/۱۲۶۴KMHکیومرث۱۰۴۲
مجموعه کامل قوانین و مقررات تجاری شامل کلیه قوانین و مقررات تجاری وایران . قوانین و احکام۳۱۳۶۷م۹الف/ KMHفردوسی۵۹۳
مجموعه مقالات ارائه شده در سمینارهای علمی داخلی سال ۱۳۶۶شرکت ایران۶۴۹۳TSایران تایر۱۱۲۴
مجموعه مقالات اولین سمینار بین المللی جنگل و صنعت ۸‏-‏ ۱۰آبانماه ۱۳۷۳سمینار بین المللی جنگل و صنعت (اولین :تهران :۱۳۷۳)۱۳۷۳ ۳م/۱۸۱ SDدبیرخانه شرکت مهندسی و تحقیقات منابع و صنایع سلولوزی ایران۷۵۱
مجموعه مقالات اولین سمینار جنگل و صنعتسیمنار جنگل و صنعت ( اولین : تهران : ۱۳۶۸)۱۳۶۸ ۷۵۳س/ ۸۲۰ TSوزارت صنایع۷۴۵
مجموعه مقالات اولین سمینار ملی لاستیک ایران ۱۳و ۱۴اسفند ۱۳۷۶سمینار ملی لاستیک ایران ( اولین : ۱۳۷۶: کرمان )۸۱۳۷۶س/۱۸۷۱TS[ بی نا ]۱۳۴
مجموعه مقالات اولین کنفرانس خودرو ومحیط زیست ( ۱۴و ۱۵شهریور ۱۳۷۴)۳۱۳۷۴م/۸۸۶/۵ TDموسسه مطالعات وبرنامه ریزی آموزشی۶۸
مجموعه مقالات اولین کنگره ملی مهندسی صنایع وبهره وری ۲۰‏-‏۲۱خرداد۱۳۷۱کنگره ملی مهندسی صنایع وبهره وری (اولین :۱۳۷۱:تهران )۷۵۱۱۳۷۱ک/۵۸/۸ Tمرکز تحقیقات مهندسی صنایع بهره وری۶۴۲
مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی لاستیک مشهد ۷و ۸اسفند ۱۳۸۰سمینار ملی لاستیک ( پنجمین : ۱۳۸۰: مشهد )۸۱۳۸۰س/۱۸۷۱TSشرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک۹۶۸
مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی لاستیک ایران یزد ۲و۳اسفند ۱۳۷۹سمینارملی لاستیک (چهارمین :۱۳۷۹:یزد)۱۳۷۹ ۸س/۱۸۷۱TSشرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک۹۰۷
مجموعه مقالات دومین سمینار علم ، تکنولوزی و توسعهسمینارعلم ، تکنولوژی و توسعه ( دومین : تهران )۱۳۷۲ ۷۵۳س/ ۶ Tدانشگاه صنعتی امیرکبیر۶۰۴
مجموعه مقالات دومین سمینار ملی لاستیک ایران تهران ۱۸و ۱۹اسفند ۱۳۷۷سمینار ملی لاستیک ایران ( دومین :۱۳۷۷:تهران )۸۱۳۷۷س/۱۸۷۱TSشرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک۶۵
مجموعه مقالات دومین همایش ملی انرژی ، اردیبهشت ۱۳۷۸/همایش ملی انرژی ایران ( دومین :تهران : ۱۳۷۸)۳۱۳۷۸م۸هـ /۹۵۰۲HDفرازانرژی پایدار۹۹۶
مجموعه مقالات سمینار اهمیت پژوهش در صنعت ۲۶و ۲۷آبان ماه ۱۳۶۵۳م/۱۷۵ Tسازمان صنایع ملی ایران ، معاونت طرح و برنامه ریزی۱۱۴۸
مجموعه مقالات سمینار تحقیق و توسعه در واحدهای صنعتی ، ۶و ۷آذرماه ۱۳۷۵سمینار تحقیق و توسعه در واحدهای صنعتی ( تهران : ۱۳۷۵)۸س۹الف/ ۱۷۷ Tموسسه مطالعات و برنامه ریزی آموزشی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران۲۲۶
مجموعه مقالات سمینار تکنولوژی و نوسازی صنایعسمینار تکنولوژی و نوسازی صنایع ( ۱۳۷۸: تهران )۸۱۳۷۸س/۶ Tسازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، مرکز تحقیقات و خدمات خودکفایی ایران۱۱۱۱
مجموعه مقالات سمینار توسعه ، تکنولوژی و نقش تحقیقاتسمینار توسعه ، تکنولوژی و نقش تحقیقات (۱۳۷۰: تهران )۸۱۳۷۰س۹الف/۲۳۵۶HDشرکت تحقیقاتی صنایع الکترونیک خانگی۱۰۹۰
مجموعه مقالات سمینار نقش نیروی انسانی در توسعه صنعت ۲۸و ۲۹بهمن ماه ۱۳۷۵سمینار نقش نیروی انسانی در توسعه صنعت (اولین :تهران :۱۳۷۵)۱۳۷۵ ۸۵س۹الف/۱۷۷ Tموسسه مطالعات و برنامه ریزی آموزشی۷۳۶
مجموعه مقالات سومین همایش بین المللی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادنهمایش بین المللی مراکز تحقیق و توسعه ( سومین : تهران : ۱۳۸۰)۹۱۳۸۰هـ ۹ت/۷۹ HCآتنا۹۷۰
مجموعه مقالات سومین همایش ملی لاستیک ایران شیراز ۳و ۴اسفند ۱۳۷۸سمینارملی لاستیک ( سومین : ۱۳۷۸: شیراز )۸۱۳۷۸س/۱۸۷۱TSمهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک۴۲۹
مجموعه مقالات سومین همایش ملی مدیریت پسماند و جایگاه آن در برنامه ریزیهمایش ملی مدیریت پسماند و جایگاه آن در برنامه ریزی شهری ( سومین :تهران :۱۳۸۵)۳۱۳۸۵م۹ش/۸۹۹ TDسازمان بازیافت و تبدیل مواد۱۲۲۷
مجموعه مقالات ششمین همایش ملی لاستیک اصفهان ۶و ۷اسفند ۱۳۸۱سمینار ملی لاستیک ( ششمین : ۱۳۸۱:اصفهان )۸۱۳۸۱س/۱۸۷۱TSشرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک۱۰۰۵
مجموعه مقالات کاملیس ۴:تهران ۲۹‏-‏ ۳۱خرداد۱۳۷۴اجلاس کاملیس (چهارمین :۱۳۷۴:تهران )۳۵۱۳۷۴الف/۶۷۲/۵ Zکتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران۷۱
مجموعه مقالات ( مباحثی در مهندسی اجتماع )صادقپور، ابوالفضل ، ۱۳۱۶‏-‏۳م۲ص/۷۳ HMمرکز آموزش مدیریت دولتی۷۲۸
مجموعه مقالات نهمین همایش ملی لاستیک ایران ،کیش ۲۸‏-‏ ۲۹آبان ماه ۱۳۸۷سمینار ملی لاستیک (نهمین : ۱۳۸۷: جزیره کیش )۸۱۳۸۷س/۱۸۷۱TSشرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک۱۲۶۶
مجموعه مقالات و سخنرانیهای ارائه شده در سمینار علوم و تکنولژی پلیمرهاسمینار علوم و تکنولوژی پلیمرها(۱۳۶۵:تهران )۴۲م/۱۵۶ TP[بی نا]۳۷۷
مجموعه مقالات و سخنرانیهای اولین کنگره ملی بهره وری ایران : اشاعه نگرشکنگره ملی بهره وری ایران ( نخستین : ۱۳۷۳: تهران )۹۱۳۷۳ک/۵۶ HDسازمان بهره وری ملی ایران۴۰۳
مجموعه مقالات هشتمین همایش ملی لاستیک ایران ، شیراز ۲۳‏-‏ ۲۴آبان ماه ۱۳۸۵سمینار ملی لاستیک ( هشتمین : ۱۳۸۵: شیراز)۸۱۳۸۵س/۱۸۷۱TSسمر۱۱۱۴
مجموعه مقالات هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایرانکنگره ملی مهندسی شیمی ایران (هفتمین :۱۳۷۸۱:تهران )۸۷۱۳۸۱ک/۱۵۵ TPدانشگاه امام حسین (ع )،موسسه چاپ وانتشارات۹۹۷
مجموعه مقالات هفتمین همایش ملی لاستیک کرمان ۳و ۴آذر۱۳۸۳سمینار ملی لاستیک ( هفتمتین :۱۳۸۳:کرمان )۸۱۳۸۳س/۱۸۷۱TSشرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک۱۰۳۴
مجموعه مقالات همایش سراسری مراکز تحقیق وتوسعه صنایع کشورهمایش سراسری مراکز تحقیق وتوسعه صنایع کشور(نخستین :۱۳۷۸:تهران )۸۱۳۷۸هـ۱آ/۱۸۰ Qانتشارات مرکز آموزش وتحقیقات صنعتی ایران۱۴۴۸
مجموعه مقالات همایش صنعت خودروایران و اقتصاد جهانیهمایش صنعت خودرو ایران و اقتصاد جهانی (۱۹و ۲۰اردیبهشت ۱۳۸۰: تهران )۸۱۳۸۰هـ/۶ TLنشریه پیام ایران خودرو۱۰۷۳
مجموعه مقالات همایش صنعت خودروسازی ، سرمایه گذاری و توسعه ،با همکاری دانشگاههمایش صنعت خودروسازی ،سرمایه گذاری و توسعه (اولین :تهران :۱۳۷۸)۹الف ۴الف/۹۷۱۰HDنشریه پیام ایران خودرو۴۴۹
مجموعه مقالاتی پیرامون فرهنگ عمومی کشور۱۳۷۵ ۲۴س/۲۹۰ GRسازمان مدیریت صنعتی۷۴۴
مجموعه مقاله های اولین سمینار و کارگاه لیزر و کاربرهای آن در پلیمرها،سمینار لیزر و کاربردهای آن در پلیمرها (اولین : ۱۳۷۶: تهران )۱۳۷۶ ۳م ۸س/۱۱۴۰TP[بی نا]۳۶۲
مجموعه مقاله های نخستین سمینارملی مهندسی ارزشسمینار ملی مهندسی ارزش ( نخستین : تهران : ۱۳۸۰)۸۱۳۸۰س/۱۶۸ TSپژوهه۹۸۶
مجوعه قوانین مالیات های مستقیم (مشتمل برآخرین اصلاحات بهمن ماه ۱۳۸۰ومفاد مالیاتیایران .قوانین واحکام۲۸/۱۳۸۱ آ/۳۵۷۳KMHکیومرث۹۹۹
محاسبه انرژی لازم جهت پخت لاستیکدانشگاه صنعتی شریف .دانشکده مهندسی شیمی۱۹۶ TSدانشگاه صنعتی شریف .دانشکده مهندسی شیمی۸۲۵
محصولات لاستیکی برای مصارف تجاریایران تایر،شرکت تولیدی .معاونت تحقیقات و توسعه۱۰۷۹TSشرکت تولیدی ایران تایر.معاونت تحقیقات و توسعه۸۶۶
محمد مهدی ابراهیمی، محمود حبیب نیاال. فورد، توماس‏۱۳۸۷‏۲م/‏۲۷ ‏ TLانتشارات کوه نور۱۴۷۳
مخفف ها در شیمی شامل مخفف مواد شیمیایی ، مخفف مفهومها و مخفف نام مجلات علمیخرم آبادی زاد، احمد۳۱۳۸۴م۴خ/۷ QDدانشگاه بوعلی سینا۱۴۴۲
مدل اجرایی استقرار نظام مدیریت کیفیت براساس استانداردهای ISO 9000آلبرشت ، او‏. Albrecht U‏۴م۷آ/۱۵۶/۶ TSموسسه مطالعات و برنامه ریزی آموزشی سازمان گسترش۱۰۵
مدل اجرایی مدیریت کیفیت جامعرازانی ، عبدالمحمد۴م۲ر/۱۵۶ TSموسسه مطالعات و برنامه ریزی آموزشی ، سازمان گسترش و نوسازی۱۹۷
مدل سازی تایر با استفاده از تئوری پوسته های نازکقریشی ،میر حمیدرضا۵۹۵ TSشرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک۸۵۶
مدل سازی و شبیه سازی واکنش های پلیمر شدنجباری ، اسماعیل ، ۱۳۴۰‏-‏۴۱۳۸۲م۲ج/۳۸۱ QDدانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )۱۰۶۸
مدی تیشن (طریقت باطنی )هامفری ، نائومی۲۱۳۶۸هـ۴م/۶۳۷ BFنشر ویس۱۲۱۱
مدیریت آرشیوهای دیداری ‏-‏شنیداریمرادی ،نورالله ، ۱۳۲۱‏-‏۴م۴م/۹۷۳/۲CDنشر کتابدار۱۰۰۶
مدیریت آینده : دهه ۱۹۹۰و پس از آن …دراکر، پیترفردینالد، ۱۹۰۹‏ ‏-‏Drucker , Peter ferdinand‏۴۱۳۷۵م۴د/۳۱ HDخدمات فرهنگی رسا۴۰۸
مدیریت اجرایی بعد از چهل سالگیماینر، چارلز۴۱۳۷۳م۲م/۶۲۷۹HDمحمدرضا رضاپور: کوشش۵۹۷
مدیریت استراتژیکهریسون ، جفر‏ی .Harison, Jeffrey S‏۴۱۳۷۸م۴هـ/۳۰/۲۸ HDنشر آبتین۴۴۷
مدیریت استراتژیکدیوید ،فرد‏ David,Fred R‏۴م۹د/۳۰/۲۸ HDدفترپژوهشهای فرهنگی۵۰۳
مدیریت استرات‍ژیک بازارآکر، دیوید‏۴۱۳۸۹‏م۷آ/‏۱۳/‏۵۴۱۵‏ HFانتشارات آریانا قلم۱۴۷۸
مدیریت استراتژیک (راهبردی )حسینی ،محمود۴م۵ح/۳۰/۲۸ HDموسسه کاروتامین اجتماعی۵۳۷
مدیریت استرس :مدیریک دقیقه ای به مقابله بااسترس می رودبلانچارد،کنت۸ب۵ف//۵۷۵BFاوحدی۶۲۸
مدیریت اطلاعاتمهدوی ، محمدنقی۱۳۶۸ ۴م۹م/۳۰۳۵HDوزارت فرهنگ و آموزش عالی ، مرکز اسناد و مدارک علمی ایران۷۵۷
مدیریت انباروعملیات مرتبط باسیستمهای انبارداریعلیمی ،حسینعلی ، ۱۳۲۹‏-‏۴م۸ع/۵۴۸۵HFسازمان مدیریت صنعتی۴۸۰
مدیریت انتقال تکنولوژی و توسعهشریف ، نواز‏Sharif , M. Nawaz‏۴۱۳۶۷م۴ش/۱۷۴/۳ Tوزارت برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی ‏-‏ اجتماعی و انتشارات۲۸۱
مدیریت بانکهای اطلاعاتیگیداش ، الگزاندر.۱۹۴۱‏-‏‏ Gaydasch , Alexander‏۹گ۲پ/۷۶/۹ QAسروش ( انتشارات صدا و سیما )۲۵۸
مدیریت بهره وریبلچر، جان ‏ . Belcher , John G‏۲۱۳۷۴ر۸ب/۵۶ HDبنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی۳۹۷
مدیریت بهره وری از زماناوهایزر،رابرت۸الف۸ز/۶۹ HDاوحدی۶۹۶
مدیریت بهره وری از زمانمکنزی ، الک۴م۷م/ ۶۹ HDمترجم۷۰۱
مدیریت بهره وری در سطح موسسات “طرح ایمپروشر”فاین ، میچل۴م۲ف/۵۶ HDبنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی۴۷۱
مدیریت بهره وری فراگیرطاهری ، شهنام ، ۱۳۸۸‏-‏۹ب۲ط/۵۷ HDنشرهستان۲۶۴
مدیریت بهره وری و شیوه های بهبود آنپوتی ، جوزف ‏ . Putti , Joseph M‏۴۱۳۷۱م۹پ/۵۷ HDعین الله علا۴۲۴
مدیریت تحقیق و توسعهشبلی ، خالد۴م۲ش/۱۷۷ Tسازمان مدیریت صنعتی۲۸۳
مدیریت تحقیق و توسعه در آغاز هزاره سوممنشوری یگانه ، امیرمسعود ،گردآورنده و مترجم۴م ۸م/۱۷۵ Tآتنا۹۶۳
مدیریت تدارکاتکاظمی ، بابک۴م ۲ک/۳۹/۵HDدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ،معاونت پژوهشی۱۰۹
مدیریت تولیدالوانی ، مهدی ، ۱۳۲۳‏-‏۴م۷الف/۱۵۵ TSآستان قدس رضوی ، معاونت فرهنگی۵۹
مدیریت تولید Production managementداودپور، حمید۴م۲د/۱۵۵ TSیاسمن۹۱
مدیریت تولید: محصول تولیدیهری ، میشل جان اسپرمن ‏ Harry , Michael John Spearman‏۴۱۳۶۹م۴هـ/۱۵۵ TSجهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی شریف )۵۴۱
مدیریت تولید و عملیات ( کاربردی )طاهری ، شهنام۴م۲ط/۱۵۵ TSدانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب تهران۹۴
مدیریت ثبت وتحلیل حوادث کار:راهنمای مدیران ،مهندسان ودانشجویان ایمنی صنعتیبختیار،مصطفی ،۱۳۵۰‏-‏۴م۳ب/۷۲۶۲HDعالم ( موسسه فرهنگی عالم )۳۹۳
مدیریت جهانگردی : مبانی ، راهبردها و آثارداس ول ، راجر۲۱۳۷۹د۱آ/۱۵۵ Gدفتر پژوهشهای فرهنگی۱۴۰۵
مدیریت خرید: راهنمای خرید خارجی و سیستم های خریدزینال زاده ، ایرج ، ۱۳۲۵‏-‏۴۱۳۸۴م۹ز/۱۴۱۹HFموسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ، شرکت چاپ و نشر بازرگانی۱۰۵۴
مدیریت خصوصی سازی :تجاربی ازبخش های صنعتی وخدماتیپروکوپنکو،جوزف ‏Prokopenko ,Joseph‏۴ پ/ ۳۸۵۰HDآتنا۹۸۲
مدیریت در ژاپنتاکوچی ، هیروتاکا‏ Takeuchi , Hirotaka‏۲۱۳۷۱ت۹ب/۴۶۵ HCموسسه انتشارات جهاد دانشگاهی (ماجد)۹۶
مدیریت راهبردیحسینی ،محمود۴م۵ح/۳۰/۲۸ HDموسسه کاروتامین اجتماعی۵۳۷
مدیریت رفتار سازمانی : استفاده از منابع انسانیهرسی ،پال ‏ Hersey , Paul‏۴۱۳۷۱م۴هـ/۵۸/۷ HDجهاد دانشگاهی (ماجد)۴۰۵
مدیریت زمانسی ورت ، لوتار۹۹۲س ۸ز/ ۶۹ HDسازمان بهره وری ‏-‏ بصیر۶۸۴
مدیریت زماننیلی پور، مهدی ، ۱۳۴۱‏-‏۹۶۱۳۸۶ن۷و/۶۹ HDسلسبیل۱۳۲۷
مدیریت ژاپنیماتسوموتو، کوجی ، ۱۹۴۴‏ ‏-‏Matsumoto , Koji‏۲۱۳۷۱م۲ژ/۷۰ HDخدمات فرهنگی رسا۹۵
مدیریت ژاپنی :پیشرفت مستمر دوایرکنترل کیفیت درصنایع ژاپنلیلرانک ، پل۴م۹ل ۱۵۵ TSفکر روز۸۷
مدیریت شبکه های کامپیوتریشرکت نرم افزاری سینا۳۷ش۲پ/۷۶/۹ QAمرکز نشر سمر۲۴۲
مدیریت عمومیالوانی ،مهدی ،۱۳۲۳‏-‏۷۵۱۳۶۹الف۲ف/۳۷ HDنشر نی۵۷۷
مدیریت فروش درصادراتگوهریان ،محمد ابراهیم ، ۱۳۳۱‏-‏۴م۹گ/۱۴۱۶HFنشر ترمه۵۲۲
مدیریت کاربردیافشین منش ، حسین۲د۷الف/۵۷ HDسازوکار۹۳۳
مدیریت کارخانهسید حسینی ، سید محمد۴م۹س/۱۵۵ TSسازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاها (سمت )۹۲
مدیریت کیفیت جامع Total Quality Management: روش اجرایی پیاده سازی مدیریتمهربان ، رضا۴م۹م/۶۲/۱۵ HDالبرز۴۹۷
مدیریت کیفیت فراگیرTQM، سه قدم تابهبوددائمیتنر،ارتور ار‏.Tenner, Arthur R‏۴م۹ت/۶۲/۱۵ HDنشر ارکان۴۹۵
مدیریت کیفی فراگیر در صنایع غذاییگولد، ویلبر، ۱۹۲۰‏ ‏-‏ . Gould , Wilbur A‏۴م۹گ/۳۷۲/۵ TPبارثاوا۴۲۲
مدیریت مالیشباهنگ ، رضا۲۵ش۲ف/۵۶۵۵HFسازمان حسابرسی ، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی۷۰۷
مدیریت مدرن در شرکتهای کوچکاگاوا، ایجی ، ۱۹۳۱‏ ‏-‏ Ogawa , Eiji‏۴۱۳۷۴م۷الف/۶۲/۷ HDسازمان بهره وری ملی ایران : نشر بصیر۴۰۱
مدیریت مشارکتی از طریق گروههای کنترل کیفیامیران ، حیدر۴م۸الف/۱۵۶ TSامین آذین۱۵۳
مدیریت منابع انسانی در تعاونی ها: نظریه ، فرایند و اجرا۳۸۱۳۸۵م/۲۹۶۳HDپایگان۱۲۵۰
مدیریت منابع انسانی و روابط کار: نگرشی راهبردی ( استراتژیک )میرسپاسی ، ناصر۹۱۳۷۵م۹ن/۵۵۴۹/۵HFشروین۴۷۸
مدیریت مواد زائد جامد”اصول مهندسی ومباحث مدیریتی “چوبانوگلوس ، جرج۴م۹چ/۷۸۸ TDسازمان بازیافت وتبدیل موادشهرداری۶۰۶
مدیریت واحدهای تحقیق و توسعه۴۱۳۸۵م۴م/۱۸۰/۵۵ Qانجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن۱۲۳۵
مدیریت و سازمان ( از دیوانسالاری تا ویژه سالاری ) : تحلیلی بر الگوهایپسران قادر، مجید۵۱۳۷۴پ۲ف/۳۷ HDارغنون۴۱۹
مدیریت و کنترل پروژه : کاربرد روشهای Cpm Pert Pn Gertحاج شیرمحمدی ، علی۴۱۳۶۷م۲ح/۶۹ HDجهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی اصفهان )۲۵۵
مدیریت و کنترل پروژه : کاربرد روشهای سی پی ام ، پرت ، پی ان و گرتحاج شیرمحمدی ، علی۴۱۳۷۸م۲ح/۶۹ HDمرکز انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان۲۶۶
مدیریت و کنترل پروژه : کاربرد روشهای سی پی ام پرت گرت پی انحاج شیرمحمدی ، علی۴۱۳۶۷م۲ح/۶۹ HDجهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی اصفهان )۲۵۵
مدیریت ومشاوره مدیریت درآستانه قرن بیست ویکم :گزیده مقالات چهارمین کنفرانس جهانیکنفرانس جهانی مشاوران مدیریت (چهارمین :یوکوهاما:۱۹۹۶)۴۱۳۷۶م۹ک/۳۰/۲۷ HDسازمان مدیریت صنعتی۴۸۱
مراتب ظهور فلسفه سیاست در تمدن اسلامی [طبقه بندی متون و فلسفه تاریخنجفی ، موسی ، ۱۳۴۱‏-‏۴۱۳۸۶م۳ن/۲۳۱ BPدانش و اندیشه معاصر۱۳۴۴
مراکز تحقیقات صنعتیایران . وزارت صنایع۳۱۳۷۵ت۹الف/۱۷۷ Tاداره کل تحقیق وبررسی۳۱۴
مراکز تحقیق و توسعه در واحدهای صنعتی R&Dایران . وزارت صنایع۴۱۳۷۵م۹الف/۱۷۷ Tوزارت صنایع۳۱۳
مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادنانجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن۴م۹الف/۵۳۸۲/۵HFسبزان۱۲۲۶
مرجع کاربران Dos‏-‏MSبه ضمیمه راهنمای کاربران۴م۹س/۷۶/۷۶ QAجهاد دانشگاهی ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی۳۴۴
مرجع کامل [ Auto CAD 11اتو کد]۴۱۳۷۲م/۳۸۵ Tمرکز فرهنگی نشر گستر۲۱۸
مرجع کامل برنامه نویسی به زبان Cجباری ، فرهاد۲ج۹س/۷۶/۷۳ QAموسسه فرهنگی انتشارالست۳۲۳
مرجع کامل و راهنمای طراحی با Auto CAD 10جانسون ، نلسون ‏ Johnson , Nelson‏۴۱۳۶۹م۲ج/۳۸۵ Tجهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیر کبیر)۲۰۴
مردی با جرعه ای آب در مشت : بر اساس زندگی شهید محسن علیان نجف آبادیمزینانی ، محمدکاظم ، ۱۳۴۲‏-‏۶ق/۱۶۲۵DSRکنگره بزرگداشت سرداران شهیدوبیست وسه هزارشهیداستانهای خراسان ،انتشارات ستاره ها۱۴۱۷
مروری بر آخرین وصیت امیرالمومنین علیه السلامخامنه ای ، علی ، رهبر جمهوری اسلامی ایران ، ۱۳۱۸‏-‏۲۱۳۸۵خ۶و/۳۹/۵ BPدفتر نشر فرهنگ اسلامی۱۳۳۲
مروری بر اهداف ،سیاستها و برنامه های دولت در بخش حمل و نقل از سالایران .وزارت برنامه و بودجه .طرح مطالعه جامع حمل ونقل کشور۱۳۶۷ ۴م۹الف/۳۱۱ HEوزارت برنامه و بودجه۷۶۸
مروری بر لعاب در الیاف مصنوعیسمنارشاد، علی اکبر۴م۸س/۱۵۱۰TSالهام۱۱۹۰
مستندسازی چیستایران خودرو.گروه پژوهش پروژه ایزو۹۰۰۰۱۳۷۶ ۵م۹الف/۱۵۶/۶ TSروابط عمومی شرکت ایران خودرو۷۹۵
مستند سازی روشهای اجرایامیران ، حیدر۳م۸الف/۱۵۶/۶ TSنشر روح۱۰۴
مستند سازی و نظام نامه کیفیتامیران ، حیدر۳م۸الف/۱۵۶/۶ TSنشر روح۱۰۴
مشخصات استاندارد تسمه نقاله لاستیکی و روشهای آزمایش آنها/صنایع لاستیکی سهند،شرکت .واحد تحقیقات و توسعه۷۷۳ TSشرکت صنایع لاستیکی سهند.واحد تحقیقات و توسعه۸۵۴
مشوق های صنعتی درسال ۱۳۷۹/ایران .وزارت صنایع۵۱۳۷۹م۹الف/۴۲۸۵/۲HDوزارت صنایع۶۵۳
مصاحبه در بخش مرجع کتابخانهجنریش ،الاین زارمبا۱۳۷۳ ۶م۹ج/۷۱۱ Zدانشگاه شهید چمران۷۴۲
مطالعه بهبود سیستم پخت در پرسهای B.O.M(پروژه شماره (۹/کیان تایر،شرکت تولیدی .واحد فنی ترکیبات مواد۱۷۵ TSشرکت تولیدی کیان تایر.واحد فنی ترکیبات مواد۸۲۶
مطالعه تاثیر پارامترهای کامپاند و سیستم پخت بر رفتار ویسکوالاستیک شبکهمجتمع صنایع لاستیک کرمان ،واحد تحقیق و توسعه۵۸۶۸TSوزارت صنایع ،دفتر تحقیقات صنعتی۹۳۸
مطالعه تئوری طراحی تسمه نقاله /صنایع لاستیکی سهند،شرکت .واحد تحقیقات و توسعه۴۵۴ TSشرکت صنایع لاستیکی سهند.واحد تحقیقات و توسعه۸۵۵
مطالعه و کاربرد نخ نایلون ۶در تایر/کیان تایر،شرکت تولیدی .اداره فنی (تکنیکال )۴۱۸۲TSکارفرما وزارت صنایع .دفتر تحقیقات صنعتی۹۰۶
معادلات دیفرانسیلنیکوکار، مسعود، ۱۳۳۲‏-‏۶۱۳۸۸م۹ن/۳۷۲ QAآزاده۱۴۲۳
معارف اسلامی (۱)سعیدی مهر، محمد، ۱۳۴۲‏-‏۶۱۳۸۰م۷س/۷/۷ BPنهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، دفتر نشر معارف۱۳۸۹
معاهدات بین المللی در حوزه مالکیت فکری با تاکید بر معاهده PCTو موافقتنا۷۱۳۸۵م۳ح/۳۰۷ Tانجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن۱۲۴۱
معجزه باورها (بنویسیم و باور کنیم )غلامرضایی ، حمیدرضا، ۱۳۴۹‏-‏۸۱۳۷۸غ۳ت/۶۳۷ BFنوبهار: موسسه فرهنگی علمی “پدیده فکر”۱۲۲۲
معرفی امکانات و کاربردهای سیستم پیش ساخته برنامه ریزی و کنترل پروژه ( )نادری پور، محمود۶م۲ن/۵۶/۸ Tوزارت برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی اجتماعی و انتشارات۳۰۷
معرفی تکنولوژی تایر رادیالکیان تایر،شرکت تولیدی .اداره فنی (تکنیکال )۲۳۸ TSدفتر مشترک مطالعات طرح رادیال۸۲۹
معرفی ویندوز Microsoft Windows 95 95باامکانات فارسی۶م۹و/۷۶/۷۶ QAنیستان۱۳۶
معماهای ورود و خروج الکترون در اتم سیری در شیمی پیشرفته به زبان سادهخلخالی ، مرتضی ، ۱۳۰۸‏-‏۶م۸خ/۴۶۲ QDموسسه نشر کلمه۱۱۸۸
مفاهیم اساسی بهره وری = Productivity concepts : a primer۷۱۳۷۴م/۵۷ HDبنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی۴۱۸
مفاهیم بنیادین درایزو ۹۰۰۰ظهوریان ، حسین۹ظ۱الف/۱۵۶ TSرسا۹۷
مفاهیم و روشهای آماریباتاچاریا، گوری ، ۱۹۴۰‏-‏ م۷۱۳۸۵م۲ب/۲۹ HAمرکز نشر دانشگاهی۱۲۲۰
مفاهیم و کلیات دانش مدیریت پروژه۷م۴م/۶۹ HDمرکز فرهنگی ‏-‏ انتشاراتی حامی۱۱۰
مفهوم عدالت در اندیشه جان استوارت میلتاجیک نشاطیه ، نرگس۲۱۳۸۵ت۴ع/۱۶۰۸Bموسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی۱۳۴۷
مقالات آستر لاستیکی Rubber Lining Articles/صنایع لاستیکی سهند،شرکت .واحد تحقیقات و توسعه۱۲۶ TSشرکت صنایع لاستیکی سهند.واحد تحقیقات و توسعه۸۱۳
مقالات ارائه شده در اولین کنگره پژوهشی نفت ، گاز و پتروشیمی : مرکز پژوهش وکنگره پژوهشی نفت ، گاز و پتروشیمی ( نخستین : ۱۳۶۷: تهران )۹۱۳۶۷ک۹الف/۹۵۷۶HDانجمن نفت ایران ، کمیته انتشارات۵۵
مقالات پروژه بررسی ساختار تسمه نقاله جلد اول /صنایع لاستیکی سهند،شرکت .واحد تحقیقات و توسعه۱۸۸۳TSشرکت صنایع لاستیکی سهند.واحد تحقیقات و توسعه۸۷۱
مقالات پروژه بررسی ساختار تسمه نقاله جلد دوم /صنایع لاستیکی سهند،شرکت .واحد تحقیقات و توسعه۱۹۸۹TSشرکت صنایع لاستیکی سهند.واحد تحقیقات و توسعه۸۷۲
مقالات رسیده برای ارائه به بیست وششمین اجلاس مدیران صنایع استانها وایران . وزارت صنایع۴۹۹۵TSوزارت صنایع .دفتر امور مجلس و استان ها۹۱۸
مقالاتی پیرامون مهندسی تایرکیان تایر،شرکت تولیدی .اداره فنی (تکنیکال )۱۲۹ TSشرکت تولیدی کیان تایر.اداره فنی (تکنیکال )۸۲۲
مقاومت مصالحشاکری ، محمود۷م۲ش/۴۰۵ TAجهاد دانشگاهی۲۱۹
مقاومت مصالحبیر، فردیناند پیر، ۱۹۱۵‏-‏ م .۷۱۳۸۵م۹ب/۴۰۵ TAدانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی۱۲۵۴
مقایسه تطبیقی شاخص های حمل و نقل ایران و چند کشور جهانایران .وزارت برنامه و بودجه .طرح مطالعه جامع حمل ونقل کشور۱۳۶۸ ۷م۹الف/۳۱۱ HEوزارت برنامه و بودجه۷۸۰
مقایسه سیستمهای تضمین کیفیت QS 9000‏-‏ ISO 9000‏-‏ SAPCO 79 &ISO / TS 16949مه پیکر،محمد رضا ، ۱۳۳۵‏-‏۷م ۸۷م/۱۵۶ TSتیهو۱۰۰۱
مقایسه عملکرد کائوچوی SBRمحلولی با SBRامولسیونی در نزد تایرهایایران تایر،شرکت تولیدی .معاونت تحقیقات و توسعه۲۳۴ TSشرکت تولیدی ایران تایر.معاونت تحقیقات و توسعه۸۳۶
مقدماتی از پلاستیسیتهاسپنسر، جفری کرزن ‏ Spencer , Geoffrey Curzon‏۷م۵الف/۴۱۸/۱۴ TAامیرکبیر۳۶۴
مقدمه ای بر آمارگیری نمونه ایتاجداری ، پرویز، ۱۳۱۶‏-‏۷۱۳۷۳م۲ت/۲۷۶/۶ QAاتا۳۳۵
مقدمه ای بر احتمالات و آمار کاربردیوالپول ، رونالد‏ . Walpole , Ronald E‏۷۱۳۷۴م۲و/۲۷۳/۲۵ QAجهد دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت ایران۲۱۱
مقدمه ای بر اصول مهندسی مواد در صنعت لاستیککیان تایر،شرکت تولیدی .اداره فنی (تکنیکال )۲۰۸ TSشرکت تولیدی کیان تایر.اداره فنی (تکنیکال )۸۲۰
مقدمه ای بر تئوری کنترل بهینهکرک ، دونالد، ۱۹۳۷‏ ‏-‏ . Kirk , Donald E‏۷۱۳۶۹م۴ک/۴۰۲/۳ QAدانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )۳۴۹
مقدمه ای بر دینامیک پلیمرهاژیل دو ژن ، پییر۷م۹ژ/۳۸۱/۸ QDپژوهشگاه پلیمر ایران۱۴۴۳
مقدمه ای بر روش اجزاء محدودافجه ای ،ابراهیم ، ۱۳۳۸‏-‏۵الف۹ر/۳۴۷ TAنوپردازان۵۱۳
مقدمه ای بر رویکرد جامع ارتقاء بهره وری بهپویی ( کایزن ) عملیسوزوکی ، هاجیم ‏ Suzuki , Hajime‏۸۱۳س/۳۸/۲ HDسازمان بهره وری ملی ایران۶۴۰
مقدمه ای بر طراحی کارخانه و حمل و نقل موادسازمان بهره وری آسیایی ‏ Asian Productivity Organization‏۷۱۳۶۸م۲س/۴۵۱۱THجهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی شریف )۵۴۲
مقدمه ای بر طراحی و ساخت تایرکیان تایر،شرکت تولیدی .اداره فنی (تکنیکال )۱۰۱ TSشرکت تولیدی کیان تایر.اداره فنی۸۱۴
مقدمه ای بر فراورش لاستیکجانسون، پیتر اس‏۱۳۹۰‏۷م۲ج/‏۱۸۹۰‏ TSانتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر۱۴۷۶
مقدمه ای بر کارآفرینیسالازر، ملیتو س .۷۱۳۷۶م۲س/۶۱۵ HDبصیر۴۱۳
مقدمه ای برمبانی آمیزه کاری وتکنولوژی لاستیک۷م۹م/۱۸۹۲TSسمر۲۱
مقدمه ای بر مبانی آمیزه کاری و تکنولوژی لاستیک۶۵۵۸TSشرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک۱۱۵۷
مقدمه ای بر مواد کامپوزیتتسوای ، استفن ۱۹۲۹‏-‏‏ Tsai,Stephen W‏۵ت۹م/۴۱۸/۹ TAدانشگاه امام حسین۶۰۵
مقدمه ای بر نظام تولید بموقعسلطانی ، منوچهر۷م۸س/۱۵۵ TSآستان قدس رضوی ،دانشگاه امام رضا (ع )۹۳
مقدمه ای بر ویسکو الاستیسیته پلیمرهااکلونیس ، جان ، ۱۹۴۰‏-‏ م۸۱۳۸۲الف۸۵پ/۴۵۵ TAدانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )، مرکز نشر۱۰۶۶
مقدمه ای بر هالیوود جدیدکینگ ، جف ، ۱۹۶۰‏-‏ م۹۱۳۸۶ک۸۸الف/۱۹۹۳/۵PNشهر کتاب : هرمس۱۴۲۱
مقدمه و مروری بر خواص لاستیک /ایران یاسا تایر و رابر،شرکت .واحد تحقیقات۴۵۱ TSشرکت ایران یاسا تایر و رابر۸۴۳
مقررات وآئین نامه های قانون کار.قانون بیمه بیکاریایران ، قوانین واحکام۲ق۹الف/۱۲۶۴KMHنشر ترمه : نشر آژنگ۵۰۴
مکانیزم عملکرد تایر در جاده و نحوه صحیح مصرف آنکریمی ، یداله۶۴۹۶TSایران تایر۱۱۴۱
مکانیزم واکنش های آلیاحمدی کاشانی ، احمد، ۱۳۱۴‏-‏۸ن۳الف/۵۰۱ QDدانشگاه ملی ایران۱۱۹۱
مکانیسم چسبندگی نخ به لاستیکافشار ایمانی ، کامران۶۵۷۳TSشرکت کیان تایر۱۱۵۰
مکانیک آماری و سینتیکآلبرتی ، رابرت۹۱۳۸۴ش۷آ/۴۵۳/۲ QDمرکز نشر دانشگاهی۱۰۷۹
مکانیک برداری برای مهندسانبیر،فردیناندپیر،۱۹۱۵‏-‏ م .۹۱۳۸۶د۹ب/۳۵۰ TAنشر علوم دانشگاهی۱۴۵۲
مکانیک تایرفراهانی ،محمدحسن ۱۳۳۱۴۱۳۸۹ف۲۳ت/۹۱۶۱/۵HDهنرابی۱۴۶۶
مکزیکرجبی یزدی ، غلامعلی۷م۳ر/۱۲۰۸Fوزارت امور خارجه ، موسسه چاپ و انتشارات۳۹۸
ممیزی کیفیت : دوره آموزشیی ممیزی BMIQAبی .ام .آی .کیو.ا به همراه تمرینهای۸م/۱۵۶/۶ TSسازمان مدیریت صنعتی۱۲۳
منابع انرژی تجدیدپذیرنوینکمیته ملی انرژی جمهوری اسلامی ایران۸م۸ک/۸۰۷ TJکمیته ملی انرژی ایران۹۹۴
منبع شناسی برنامه ریزی صنعتی و تکنولوژیکیایران . وزارت صنایع . معاونت توسعه صنعتی۸م۹الف/۵۷/۷Tوزارت صنایع۱۹۹
منسوجات مصرفی در تایرسازیعبدالهی ،جمشید۶۱۶۱TSشرکت تولیدی ایران تایر۱۰۱۸
منسوج تایر و رهیافت هایی در مورد تولید آن در کشور/مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک ،شرکت۷۶۳ TSشرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک۸۵۹
منشور سعادت : آموزه های پیامبر اعظم به ابوذررسولی محلاتی ، هاشم۸۱۳۸۵م ۵ر/۱۴۲/۵ BPدفتر نشر فرهنگ اسلامی۱۳۲۴
منظومه سینوهه (داستانی از مصر باستان )۸۱۳۸۶م/۱۹۴۵PJآوای کلار۱۳۶۷
من مرگ را او خطاب می کنم : شعرهای آزادشفیعی ، سیدضیاء الدین ، ۱۳۴۴‏-‏۸۱۳۸۶م۸۸ف/۸۱۲۳PIRهنر رسانه اردیبهشت۱۳۸۴
مواد، اعداد، اشکال : جدول های وسترمان ساختمانشتاوفنبیل ، گئورگ۴۱۳۶۳ج۲ش/۱۵۱ THدانش و فن۲۲۳
مواد، اعداد، فرم : تابلوهای وسترمان برای حرفه های فلزکارییوتس ، هرمان۸۱۳۶۳ف۹ی/۲۱۰ TSایران ارشاد۲۲۴
مواد، اعداد، هادیهای برقشیللو، آلویس ‏ Schillo , Aloys‏۹۱۳۶۶م۹۵ش/۱۴۵ TKامیرکبیر۲۲۱
مواد پلاستیکبرایدسون ‏ . Brydson , J. A‏۸۱۳۷۵م۴ب/۱۱۲۰TPمرکز نشر دانشگاهی۲۸۹
مواد خطرناک در آتش سوزیهاحاجی قاسمخان ،علیرضا۱۳۷۹ ۲ح۷۶م/۹۴۴۶THموسسه انتشارات ستایش۶۹۲
مواد زائد جامدعمرانی ،قاسمعلی۸م۸ع/۷۹۱ TDمرکزانتشارات علمی دانشگاه آزاداسلامی۶۱۰
مواد کامپوزیت با نگرشی بر روشهای نوین آنالیز حرارتیفیروزمنش ،محمدرضا، ۱۳۴۰‏-‏۹۱۳۷۹ف۹چ/۴۱۸/۹ TAموسسه نشر نگاه دانش۹۰۸
مواد و فرآیندهای تولیددگارمو، ای پال ، ۱۹۰۷‏ ‏-‏ De Garmo , Ernest Paul‏۸۱۳۶۱م۹د/۱۸۳ TSاترک۱۳۷
مواد و مهندسی پلیمرسمسارزاده ، محمد علی۶۵۷۷PAM[ بی نا ]۱۱۶۰
موتورهای کاوش اینترنت : درآمدی بربازیابی بهینه اطلاعاتمنتظر ، غلامعلی ، ۱۳۴۸۸م۷۷م/۴۲۰۱ZAکویر۹۹۳
مهندسی ارزش (مجموعه مقاله های نخستین سمینارملی مهندسی ارزش )سمینار ملی مهندسی ارزش ( نخستین : تهران : ۱۳۸۰)۸۱۳۸۰س/۱۶۸ TSپژوهه۹۸۶
مهندسی اقتصادی برای مدیران : یک نگرش متعارف نسبت به تصمیمهای تجاریسنجو، شیزوئو، ۱۹۲۳‏ ‏-‏Senju , Shizuo‏۹۱۳۷۴م۹س/۳۰/۲۳ HDسازمان بهره وری ملی ایران۴۲۵
مهندسی پلاستیککرافورد، رابرت جیمز۹م۴ک/۱۱۲۰TPدانشگاه تربیت مدرس ، مرکزنشرآثارعلمی۷۲
مهندسی ترافیکشاهی ، جلیل۹ش۴ت/۳۳۶ HEمرکز نشر دانشگاهی۵۷۶
مهندسی تعمیرات و نگهداریفقیه ، نظام الدین۹م۷ف/۱۹۲ TSنوید۱۲۸
مهندسی خوردگیفونتانا، مارسلیوگیدو، ۱۹۱۰‏ ‏-‏Fontana , Marselio Guido‏۹۱۳۶۵م۹ف/۴۱۸/۷۴ TAجهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی اصفهان )۲۱۳
مهندسی دوباره شرکتها:منشورانقلاب سازمانیهمر ،مایکل ‏ Hammer,Michael‏۹م۸هـ /۵۸/۸ HDرسا۵۵۶
مهندسی روشهاابطحی ، حسین ، ۱۳۲۲‏-‏۹م۲الف/۶۰/۶ Tقومس۲۱۵
مهندسی روشهابراون ، لستر راسل ، ۱۹۳۴‏‏-‏Brown , lester Russel‏۶۱۳۷۳و۳۸ب/۵۹ HCنشر قومس۲۱۶
مهندسی شیمیکولسون ، جان متکاف ‏ Coulson , John Metcalfe‏۸۵۲ک/ ۱۵۵ TPمرکز نشر دانشگاهی۷۲۷
مهندسی صنایع برای مروجان بهره وری۹ب/۵۸/۸Tبصیر۱۸۳
مهندسی صنایع برای مروجین بهره وری۹۱ب/۵۸/۸Tسازمان بهره وری ملی ایران۲۰۰
مهندسی صنایع و بهره وری۹م/۵۶ HDوزارت صنایع سنگین ، معاونت آموزش و تحقیق۱۰۸۷
مهندسی فاضلاب۹۱۳۷۴م/۶۴۵ TDشرکت مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب۲۳۸
مهندسی فاکتورهای انسانیممقانیان ، محمد۹م۷م ۱۶۶ TAموسسه مطالعات و برنامه ریزی آموزشی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران۲۰۷
مهندسی مجددومدیریت دگرگون سازی سازمانها: راهنمای عملی مدیران و مشاورانابلنسکی ، نیک ‏Obolensky, Nick‏۹م۲الف/۵۸/۸ HDآروین۴۸۶
میانمار ( برمه )مفضلی ، حسین۹م۷م/۵۲۷/۴ DSوزارت امور خارجه ، موسسه چاپ و انتشارات۳۸۰
میزان تولید،مصرف ،مازاد و کسری ۴۲کالای منتخب در مناطق ۵۴گانه حمل وایران .وزارت برنامه وبودجه .طرح مطالعه جامع حمل ونقل کشور۱۳۶۷ ۹م۹الف/۳۱۱ HEوزارت برنامه وبودجه۷۸۲
ناگفته های جنگ عراق۲۱۳۸۶ن/۷۹/۷ DSموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ، مرکز انتشارات۱۲۹۶
نامگذاری در شیمی آلی : قواعد تصویب شده ۱۹۷۹اتحادیه بین المللی شیمی محض وکاربرد‏ی ‏۲۱۳۷۳ن۲الف/۲۹۱ QDمرکز نشر دانشگاهی۱۰۳۹
نام گذاری در شیمی معدنی :قواعد تصویب شده ۱۹۷۰اتحادیه بین المللی شیمی محض و کاربرد‏ی ‏۲۱۳۷۳ن۲الف/۱۴۹ QDمرکز نشر دانشگاهی۱۰۴۰
نام و نشانی کارگاههای بزرگ صنعتی کشور ( ده نفر کارکن و بیشتر)مرکز آمار ایران۲۱۳۷۰ن۴م/۲۳۵۶HDمرکز آمار ایران۴۵۹
نامه های فهیمهبابائیان پور، فهیمه ، ۱۳۴۳‏-‏ ۱۳۶۷۱۳۸۶ ۷۵ی ۲۸۳الف/۷۹۶۳PIRسازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری ، دفتر ادبیات و هنر مقاومت۱۳۷۵
نانوتکنولوژی :آیینه تکنولوژی آفرینش۲ن/۱۷۴/۷ Tآتنا۹۸۱
نانوتکنولوژی ،انقلاب صنعتی آیندههمایش علمی ‏-‏ کاربردی نانوتکنولوژی ،انقلاب صنعتی آینده (۱۳۸۰:تهران )۸۱۳۸۰هـ/۱۷۴/۷ Tپژوهه۹۷۸
نانوساختارها و نانوکامپوزیت هادلشاد خطیبی ، پویا، ۱۳۶۱‏-‏۷۱۳۸۵د۲ن/۴۱۸/۹ TAدانش پویان جوان۱۴۳۹
ناوگان ترابری کشور:موضوع بخشی از فعالیت (آ/۲‏-‏۱)ایران .وزارت برنامه و بودجه .طرح مطالعه جامع حمل و نقل کشور۱۳۶۷ ۲ن۹الف/۳۱۱ HEوزارت برنامه و بودجه۷۷۲
نتایج آمارگیری حمل و نقل جاده ای کشور(جابجائی کالا)ایران .وزارت برنامه و بودجه .طرح مطالعه جامع حمل و نقل کشور۱۳۶۷ ۲۵ن۹الف/۳۱۱ HEوزارت برنامه و بودجه۷۷۶
نت خودکنترلی : اجرای گام به گام نگهداری و تعمیرات بهره ورفراگیر TPMداوری ، دردانه۲ن۲د/۱۹۲ TSکیوان۱۴۸
نخ تایر و تشکیل پیوند بین نخ و لاستیکمجتمع صنایع لاستیک سیرجان .واحد تکنولوژ‏ی ‏۸۹ TSمجتمع صنایع لاستیک سیرجان .واحد تکنولوژی۸۱۷
نخست انسان سپس کالا(عامل انسانی درکسب وکار)ماتسوشیتا،کونوسکه ۱۸۹۴‏‏-‏Matsushita,Konosuke‏۱۱۴م/ ۵۵۴۹HFانجمن مدیران صنایع۶۴۴
نخستین فرهنگ زبان فارسی الفبایی ‏-‏ قیاسیمشیری ،مهشید،۱۳۳۰‏-‏۴ف۵م/۲۹۵۴PIRسروش (انتشارات صدا و سیما)۶۲۰
نخستین هم اندیشی فرهنگ و صنعتکنفرانس فرهنگ و صنعت ( نخستین : تهران : ۱۳۸۱)۹۱۳۸۱ک/۶۹۵۹HDوزارت صنایع و معادن ، دبیرخانه شورای فرهنگ و صنعت۱۰۴۴
نخهای مورد مصرف در تایر (Tire Cord)مجتمع صنایع لاستیک سیرجان .واحد تکنولوژ‏ی ‏۸۰ TSواحد تکنولوژی مجتمع لاستیک سیرجان۷۹۸
نردبان موفقیت : روش های صحیح مطالعهحسامی ، اکبر، ۱۳۴۷‏-‏۴۱۳۸۶ن۵ح/۱۰۴۹LBجمال۱۳۸۱
نرم افزار برای مدیران و مهندسین صنایع ( کنترل کیفیت )وایت هاوس ، گاری ، ۱۹۳۸‏ ‏-‏ .Whitehouse , Gary E‏۴۱۳۷۰ن۲و/۵۷/۵ Tکاظم نقندریان۱۲۰
نروژجهادی طرقی ، معصومه۴ن۹ج/۴۰۹ DLوزارت امورخارجه ، موسسه چاپ و انتشارات۳۹
نزدیک به خطربلانچارد ، کنت ، ۱۹۳۹‏-‏‏ Blanchard Kenneth H‏۴ن۸ب/۵۸/۷HDشرکت چاپ و نشربازرگانی۱۱۱
نزدیک به خطر : جهانی شدن درفرصت باقیماندهبلانچارد ، کنت ، ۱۹۳۹‏-‏‏ Blanchard Kenneth H‏۴ن۸ب/۵۸/۷HDشرکت چاپ و نشربازرگانی۱۱۱
نسخه استاندارد و حرفه ای میکروسافت آفیس (Word,Excel)[ورد،اکسل ،…]هارلسون ،مایکل ،۱۹۶۳‏-‏‏ Halvorson,Michael‏۲۴۱۳۷۷هـ۷آ/۵۵۴۸/۴HKارس رایانه۸۷۷
نشاسته و کاربردهانمازی ، حسن ، ۱۳۳۵‏-‏۵۱۳۸۶ن۸ن/۴۱۵ TPانجمن پلیمر ایران۱۴۳۴
نشانه گذاری در نگارش (نقطه گذاری ) : چگونه نشانه ها و علامتهای قراردادیطوسی ، بهرام ، ۱۳۱۴‏-‏۵۱۳۸۴ن۹ط/۲۸۷۱PIRتابران۱۰۵۳
نشانه مولف برای استفاده در رده بندی کتابخانه کنگرهسلطانی ، پور‏ی ‏۱۳۶۳ ۵ن۸س/۶۹۸ Zکتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران۷۵۸
نشریه فنی مرکز مدارک علمی .ش .۱٫ مهر ۱۳۵۷‏-‏موسسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی . مرکز مدارک علمی۸م۱الف/۶۹۹ Zسازمان مدیریت صنعتی۱۴۵
نشست تخصصی کشف حجاب : مجموعه سخنرانی ها و ضمیمهنشست تخصصی کشف حجاب ؛ ( ۱۳۸۴: تهران )۵۱۳۸۵ن/۱۴۹۳/۳DSRموسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی۱۳۱۵
نظام تولید بموقعسلطانی ، منوچهر۷م۸س/۱۵۵ TSآستان قدس رضوی ،دانشگاه امام رضا (ع )۹۳
نظام تولید بهنگامچنگ ، ادوین ‏Cheng , T.C.Edwin‏۶۱۳۸۰ن ۹چ/۱۵۷/۴ TSسازمان مدیریت صنعتی۹۶۲
نظام روابط کارزاهدی ، شمس السادات ، ۱۳۲۳‏-‏۹۱۳۷۷ر۲ز/۶۹۷۱HDمرکز نشر دانشگاهی۲۷۹
نظام های اطلاعات مدیریت (ن .ا.م ):سازمان وفن آوریلاودن ،کنث سی۶ن۲ل/۵۸/۶Tرسا۷۶
نظری اجمالی بر روشهای تعیین حالت پخت آمیزههای لاستیکیایران تایر،شرکت تولیدی .معاونت تحقیقات و توسعه۱۰۷۸TSشرکت تولیدی ایران تایر.معاونت تحقیقات و توسعه۸۴۵
نظریه تعادلات سه جزئیقانع بصیری ، محسن ، ۱۳۲۸‏-‏۴الف۲ق/۳۶۰ Qشرکت ساختمانی نوساختمان۳۰۴
نظریه رویدادهای غیره منتظره همراه با برخی کاربردهای آن = Catastropheتاجداری ، پرویز، ۱۳۱۶‏-‏۶ن۲ت/۶۱۴/۵۸ QAاتا۳۴۸
نظریه های امروزی شناختپولاک ، جان۶۱۳۸۶ن۹پ/۱۶۱ BDموسسه بوستان کتاب۱۲۸۶
نقد و بررسی بیانیه وانکوور: بقاء در قرن بیست و یکمجعفری تبریزی ، محمدتقی ، ۱۳۰۲‏-‏۷ن۶ج/۵۱ GFکمیسیون ملی یونسکو در ایران۳۷۵
نقد وبررسی بیانیه وانکوور، بقادرقرن بیست ویکمجعفری ،محمد تقی۷ن۷ج/۹۲۳ BTزیر نظر یونسکو(سازمان تربیتی ،علمی ،فرهنگی ملل متحد)۲۶
نقش آب و کنترل خوردگی درصنایع ( با تحلیلی از نمونه های خوردگی )پیشنمازی ، احمد۷ن۹پ/۴۶۲ TAارکان۴۳۵
نقش جریان روشنفکری در سکولاریسم تربیتیعلم الهدا، جمیله۷۱۳۸۶ن۸ع/۲۷۴۷/۸BLکانون اندیشه جوان۱۲۹۸
نقش حمل و نقل در اقتصاد کشورایران .وزارت برنامه و بودجه .طرح مطالعه جامع حمل و نقل کشور۱۳۶۷ ۷ن۹الف/۳۱۱ HEوزارت برنامه و بودجه۷۷۴
نقش روشهای مهندسی صنایع در بهبود بهره وری۶۵۰۵PAMتشکیلات بهره وری ملی۱۱۲۰
نقش سرپرستان در اجرای دستورالعملهاایران خودرو.گروه پژوهش پروژه ایزو۹۰۰۰۱۳۷۶ ۷ن۹الف/۱۵۶/۶ TSروابط عمومی شرکت ایران خودرو۷۹۶
نقش صنعت در ایران۶۴۳۵PAMوزارت صنایع ، معاونت صنعت و بهره وری۱۱۱۶
نقش مدیریت در بهبود بهره وریرحمان سرشت ، حسین۶۵۰۴PAMتشکیلات بهره وری ملی۱۱۷۲
نقشه کشی صنعتیمرجانی ،محمود،۱۳۲۷‏-‏۷۱۳۸۶ن۴م/۳۵۳ Tانتشارات دانشگاه یزد۱۴۵۱
نقطه ریزش روغنهای نفتی (۲۶۴۴‏-‏F)ایران تایر،شرکت تولیدی .معاونت تحقیقات و توسعه۳۹۰۶TSشرکت تولیدی ایران تایر.معاونت تحقیقات و توسعه۸۹۶
نگاهی بر مکانیزم واکنش های آلیاحمدی کاشانی ، احمد، ۱۳۱۴‏-‏۸ن۳الف/۵۰۱ QDدانشگاه ملی ایران۱۱۹۱
نگاهی به آمیزه های کائوچوهای اتیلن پروپیلن EPDMعرب زاده ،احمد۱۱۴۳TSایران یاسا تایر و رابر،شرکت .واحد تحقیقات و نوآوری۸۶۷
نگاهی قرآنی به حیات معنویجمشیدی ، اسدالله ، ۱۳۴۲‏-‏۸۱۳۸۶ن۸ج/۲۲۵/۲ BPکانون اندیشه جوان۱۳۱۳
نگاهی نو به جهانی شدناستیگلیتز، جوزف۵۱۳۸۶ن۵۲الف/۱۳۵۹HFچشمه۱۲۴۳
نگرشی بر شرکت کیان تایربهشتی مال ، احمد۶۵۶۹PAMکیان تایر۱۱۷۳
نگرشی بر طراحی تایر و تیوب و تکنولوژی تایر رادیالکیان تایر،شرکت تولیدی .اداره فنی (تکنیکال )۲۳۹ TSشرکت تولیدی کیان تایر،اداره فنی (تکنیکال )۸۲۸
نگرشی بر فرآیند اختلاط و اکسترودینگ و کلندرینگ در صنعت لاستیکمجتمع صنایع لاستیک کرمان .واحد تکنولوژ‏ی ‏۱۴۲۳TSمجتمع صنایع لاستیک کرمان .واحد تکنولوژی۸۸۲
نگرشی بر فرآیندهای آمیزه کاری ،اکسترودینگ و کلندرینگ لاستیکمجتمع صنایع لاستیک کرمان .واحد تکنولوژ‏ی ‏۱۰۸۳TSمجتمع صنایع لاستیک کرمان .واحد تکنولوژی۸۶۸
نگرشی بر کامپوزیت ها و انواع آنمطیعی، فرشته، قاضی طباطبایی، زهره‏۱۳۹۱ ‏۶۳م ‏۹چ/۹/‏۴۱۸ ‏ TAانتشارات تراوش فکر۱۴۷۴
نگرشی جامع بر تئوری ، کاربرد و طراحی سیتم های اطلاعات مدیریت “” MISبهشتیان ، مهد‏ی ‏۸ن۹ب/۵۸/۶Tبنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی (معاونت اقتصادی و برنامه ریزی )۱۸۰
نگرشی جدید بر سیستم های اطلاعاتی مدیریتبانرجی ، اوتپال کومار ، ۱۹۳۵‏-‏‏ Banerjee, Utpal Kumar‏۹س۲ب/۵۸/۶Tآذرخش۲۹۴
نگرشی کوتاه بر خواص فیزیکی نخهای مصرفی در تایرکیان تایر،شرکت تولیدی .اداره فنی (تکنیکال )۱۰۰ TSشرکت تولیدی کیان تایر.اداره فنی (تکنیکال )۸۱۵
نگهداری بهره ور جامع۸۱۳۷۸ن/۱۹۲ TSسازمان مدیریت صنعتی۱۴۷
نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیرمحمدی جلالی ، ناصر، ۱۳۵۰‏-‏۸۱۳۸۸ن۳م/۱۹۲ TSره آورد گستره شرق۱۴۲۲
نگهداری و تعمیرات : سازماندهی ، برنامه ریزی و کنترلوایت ، ادوین نویل ‏ White , Edwin Neville‏۸۱۳۷۰ن۲و/۱۹۲ TSجهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی شریف )۱۲۷
نگهداری و تعمیرات (نت ) بهره ور فراگیر TPMموسسسه مهندسین نگهداری و تعمیرات ژاپن ‏ JIPM‏۸ن۸م/۱۹۲ TSارکان۱۱۳
نمایشگاه قطعات پلاستیک .۱۳۷۲ ۹الف ۲الف/۱۱۰۷TPروابط عمومی مرکز توسعه صادرات ایران با همکاری صنایع پلاستیک۷۱۵
نمایه سازی هماراآقابخشی ،علی۱۳۷۲ ۸ن۷آ/۶۹۵/۹ Zمرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران۷۶۰
نمودارهای کنترل و تحلیل قابلیت فرآیندخط رمز ، شرکت۸ن۶خ/۱۵۶ TSخط رمز ، موسسه استاندارد۲۲۸
نمونه طرحهای تحقیقاتی دانشگاه صنعتی امیرکبیر سال تحصیلی ۷۲‏-‏۷۱محبوبی ،عبدالله۱۳۷۲ ۸ن۳م/۱۸۰ Qمعاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر۷۹۱
نوآوری بستر پیروزی : راهنمای کاربردی در رهبری مدیریت دگرگونی و نوسازی سازمانیتاشمن ، مایکل ‏ Tushman, Michael L‏۹ن۲ت/۵۸/۸ HDرسا۲۶۲
نوآوری مفاهیم و روشها، فرآیند و مدلها۹۱۳۸۶ن/۴۰۸ BFانجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن۱۲۳۸
نور و آتش در مثنوی معنویصادق زاده ، آذر۹۱۳۸۶ن۲ص/۵۳۰۱PIRدفتر مشاوره ادبی پاژ۱۳۶۶
نه برای لقمه ای نان : آداب بازرگانی و اخلاق مدیریتماتسوشیتا، کونوسوکی ، ۱۸۹۴‏-‏ ۱۹۸۹‏ Matsushita , konosuke‏۹۱۳۷۲ن۲م/۵۳۸۶HFشباویز۴۷۵
نه ماه انتظار: آبستنی و مراقبت های قبل و بعد از زایمان ، مواظبت نوزادفروغی ، شعاع ، ۱۳۲۰‏-‏۹ن۴ف/۵۲۵ RGمولوی۱۲۱۳
نیجریهموسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی۹ن۷ی/۳۷۷۰/۲HFنظری اجمالی به کسشورها،موسسه مطالعات وپژوهشههای بازرگانی۵۷۵
نیکاراگوئه۹ن/۱۵۲۳Fموسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی۷۱۳
نیمه پنهان سیمای کارگزاران فرهنگ و سیاست۹ن/۸۴ DSRکیهان۱۳۵۰
واحد فنی ترکیبات مواد(کامپاندینگ )رضایی ، غلامرضا۶۵۶۰TSشرکت تولیدی کیان تایر، اداره فنی (تکنیکال )۱۱۵۸
واحد فنی ترکیبات مواد(کامپاندینگ )روشندل کاهو، منوچهر۶۵۵۹TSشرکت تولیدی کیان تایر، اداره فنی (تکنیکال )۱۱۵۹
واژگان اقتصاد: انگلیسی ‏-‏ فارسی ، فارسی ‏-‏ انگلیسیمستوفی زاده حقیقی ، اقبال ، ۱۳۲۴‏-‏۲و۵م/۶۱ HBمرکز نشر دانشگاهی۲۷۳
واژگان شیمی و مهندسی شیمی : انگلیسی ‏-‏ فارسی ، فارسی ‏-‏ انگلیسیپورجوادی ،علی گردآورنده۲و۹پ/۵ QDمرکز نشر دانشگاهی۳۹۰
واژگان شیمی و مهندسی شیمی :انگلیسی ‏-‏فارسی ،فارسی ‏-‏انگلیسیپورجوادی ،علی ،۱۳۲۷‏-‏۱۳۷۹ ۲و۹پ/۵ QDمرکز نشر دانشگاهی۹۱۱
واژگان فیزیک : انگلیسی ‏-‏ فارسی فارسی ‏-‏ انگلیسیامینی ، محمد، ۱۳۲۳‏-‏۲۱۳۷۰و۸الف/۵ QCمرکز نشر دانشگاهی۲۷۵
واژگان متالورژی (مواد ) : انگلیسی ‏-‏ فارسی ،فارسی ‏-‏ انگلیسیسلطانپور دهکردی ، زهرا۲و۸س/۶۰۹ TNمرکز نشر دانشگاهی۲۷۸
واژگان مهندسی صنایع : انگلیسی ‏-‏ فارسی ، فارسی ‏-‏ انگلیسیشفیعا، محمدعلی ، ۱۳۲۹‏-‏ ، گردآورنده۲و۷ش/۵۵/۵ Tمرکز نشر دانشگاهی۲۴۰
واژگان مهندسی مکانیک : انگلیسی ‏-‏ فارسی ، فارسی ‏-‏ انگلیسیابهری ، کاظم۲الف/۹ TJمرکز نشر دانشگاهی۲۷۲
واژه نامه الکترونیک : انگلیسی فارسی ، فارسی ‏-‏ انگلیسیمرکز نشر دانشگاهی . گروه فیزیک۲و۴م/۹ TKمرکز نشر دانشگاهی۲۶۸
واژه نامه تخصصی صنایع پلاستیک ، ۵زبانه (آلمانی ، انگلیسی ، ایتالیایی ،ساعت نیا، احمدعلی ، ۱۳۳۱‏-‏۲۱۳۸۶و۲س/۱۱۱۰TPبهروزان۱۴۲۰
واژه نامه ریاضیجهاد دانشگاهی ( دانشگاه صنعتی شریف ) . گروه ریاضی کاربرد‏ی ‏۲و۹ج/۵ QAجهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی شریف )۳۰۵
واژه نامه ریاضی و آمار: انگلیسی ‏-‏ فارسی ، فارسی ‏-‏ انگلیسیانجمن ریاضی ایران۲و۸الف/۵ QAمرکز نشر دانشگاهی۲۹۶
واژه نامه شیمی صنعتی فارسی ‏-‏ انگلیسیحاتم جعفری ،فرهاد،۲و۱۶ح/۹ TPنشرکتابدار۱۰۰۹
واژه نامه شیمی : فارسی ‏-‏ انگلیسی ،انگلیسی ‏-‏ فارسی۲و/۵ QDمرکز نشر دانشگاهی۲۶۷
واژه نامه شیمی : فارسی ‏-‏ انگلیسی ، انگلیسی ‏-‏فارسیپورجوادی ، علی ، ۱۳۲۷‏-‏۲۳۱۳۷۷و۹پ/۵ QDمرکز نشر دانشگاهی۲۷۷
واژه نامه علوم و تکنولوژی ( انگلیسی ‏-‏ فارسی ، فارسی ‏-‏ انگلیسی )۲و/۱۰ Tمرکز نشر دانشگاهی۲۹۲
واژه نامه فنی : انگلیسی ‏-‏ فارسیصدری افشار، غلامحسین ، ۱۳۱۳‏-‏۲و۴ص/۱۰ Tنیلوفر۲۸۴
واژه نامه فنی ‏-‏‏-‏ صنعتی ، فارسی ‏-‏‏-‏ انگلیسی : مشتمل بر الکترونیک ، برق ، راهوهاب زاده ، مرتضی۲و۹و/۱۰ Tمروی۲۸۰
واژه نامه فیزیک : انگلیسی ‏-‏ فارسی . فارسی ‏-‏ انگلیسیمرکز نشر دانشگاهی . گروه فیزیک۲۱۳۶۶و۴م/۵ QCمرکز نشر دانشگاهی۵۸۵
واژه نامه کیفیت وبهره وریطباطبائی ،امیر محمد ، ۱۳۵۲‏-‏۲و۲ط/۶۲/۱۵ HDآموزه۵۲۶
واژه نامه مدیریت کیفیت انگلیسی ‏-‏ فارسی : شامل ( واژه ها و اصطلاحات مدیریتسلیمانی ، مسعود، گردآورنده و مترجم۲و۸س/۶۲/۱۵ HDموسسه مطالعات و برنامه ریزی آموزشی سازمان گسترش و نوساز صنایع ایران۴۶۴
واژه نامه مدیریت و مهندسی صنایععلی احمدی ، علیرضا۲و۸ع/۵۵/۵Tدانشگاه آزاداسلامی۶
واژه نامه مدیریت و مهندسی صنایععلی احمدی ، علی رضا۲و۸ع/۵۵/۵ Tمرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی۳۱۲
واژه نامه مکانیک : انگلیسی ‏-‏ فارسیعادلی ، علی اکبر۲و۲ع/۹ TLکاوش۳۵۷
واژه نامه مهندسی صنایع فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسیگروه مهندسی صنایع جهاددانشگاهی۴گ/۵۵/۵ Tجهاددانشگاهی واحدعلم وصنعت۶۰۷
واژه نامه نفت و گاز، هشت زبانه ، محتوی : واژگان اکتشاف ، حفاری ، تولید،۲و/۸۶۵ TNفرهنگیان۳۰۰
واکنشهای پلیمریزاسیونحدادی اصل ، وحید، ۱۳۴۳‏-‏۴۱۳۸۰ح۸پ/۱۵۶ TPدانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )، مرکز نشر۱۰۶۹
وسایل حفاظت فردیشجاعی ، مهدی ، ۱۳۴۸‏-‏۸۱۳۸۴م۳ش/۵۵ Tانتشارات فن اوران۱۰۷۴
وسایل و تجهیزات کتابخانهتعاونی ( خالقی )،شیرین۱۳۶۳ ۵و۷ت/۸۴ Zکتابخانه ملی ایران۷۴۹
وضعیت جهان : مسائل محیط زیستبراون ، لستر راسل ، ۱۹۳۴‏‏-‏Brown , lester Russel‏۶۱۳۷۳و۳۸ب/۵۹ HCنشر قومس۲۱۶
ونزوئلازاغیان ، محمد۹۱۳۷۰و۷ی/۳۷۷۰/۲HFموسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی۴۱۱
ویرایشگر PEIIوایلی ، جیم۸و۲و/۱۶۲ PNنشر صدوق۳۸۸
ویروسهای کامپیوتریفراهانی ، جهانگیر۴ف۹و/۷۶/۷۶ QAجهاد دانشگاهی (دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی )۳۲۶
ویژگیهای تایر در تماس با جادهمجتمع صنایع لاستیک کرمان .واحد تکنولوژ‏ی ‏۲۲۱۱TSمجتمع صنایع لاستیک کرمان .واحد تکنولوژی۸۸۷
ویژگیهای طرح :مجتمع صنایع لاستیک کرمان /مجتمع صنایع لاستیک کرمان۴۹۹۴TSمجتمع صنایع لاستیک کرمان۹۲۹
ویندوز ۹۵مقدماتیاستیونس ، آل ‏STEVENS AL‏۵الف۹۵و/۷۶/۷۶ QAکانون نشرعلوم۵۸۸
ویندوز۹۸،مقدماتی وپیشرفتهآندردال ، برایان ‏ Underdahl , Brian‏۸آ۹۵و/۷۶/۷۶ QAنشرگستر۶۱۲
هاروارد چه چیزهائی را یاد نمی دهدمکورمک ، مارک ‏ .Mc Cormack , Mark H‏۲۱۳۷۴هـ۷م/۵۳۸۶HFخدمات فرهنگی رسا۴۷۷
هدف و هدف گذاریرویلارد، لار‏ی . Rouillard , Larrie A‏۹۱۳۷۵ر۴هـ/۵۵۴۹/۵HFسازمان بهره وری ملی ایران۵۵۳
هزینه یابی وقیمت گذاری صادراتیمرکزتجارت بین الملل .انکتاد/گات۷گ۴م/۵۴۱۶/۵HFموسسه بین المللی توسعه روابط تجاری۹۹۸
هشت سال تلاش صنعت (۷۵‏-‏۱۳۶۸)ایران . وزارت صنایع۵۱۳۷۶هـ ۹الف/۴۲۸۵/۲HDوزارت صنایع۶۵۴
هشت گام دراستقرارموفقیت آمیزایزو ۹۰۰۰:نگرشی مبتنی برسیستم مدیریت کیفیتویلسون ،لارنس ‏-‏ا‏.Wilson ,Lawrence A‏۵هـ ۹و/۱۵۶/۶ TSموسسه مطالعات و برنامه ریزی آموزشی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران۵۵۱
هفت صحنهپریس ، ریچارد۷۱۳۸۰هـ۹۳ر/۳۵۵۴PSتجربه۱۳۳۰
هلندموسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی۸هـ ۹م/۳۷۷۰HFموسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی۳۵
همکاریهای دولت ، دانشگاه و صنعت برای توسعه تکنولوژی۸۱۳۶۹هـ/۱۷۹/۹ Qدانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )۱۰۹۵
همه چیز درباره ریزپردازنده های پی سی۸هـ/۷۶/۵۲۵ QAریزپردازنده۷۹
همه چیز درباره سی دی ها۸هـ۹س/۷۸۹۵TKریزپردازنده۸۱
همه چیز درباره صداو کامپیوتر۸هـ/۷۶/۹ QAریزپردازنده۸۲
همه چیز درباره فکس ‏-‏ مودم۸هـ۸م/۷۸۸۷/۸TKریزپردازنده۸۰
همه چیز در مورد اینترنتشرکت تکنولوژی نوین انفورماتیک۸هـ /۵۱۰۵/۵۵TKانتشارات بین المللی حافظ۲۹۹
هنر زن بودنمورگان ، مارابل۹۱۳۸۴ز۸م/۷۳۴ HQامید فرزانگان۱۲۲۹
هنر نوشتن و مهارتهای مقاله نویسی : طرز نوشتن مقاله های پژوهشی ، علمی وطوسی ، بهرام ، ۱۳۱۴‏-‏۹۱۳۸۳هـ۹ط/۲۸۳۹PIRنشر تابران۱۰۵۷
هوندا، داستانی از کامیابی مدیریت ژاپنی در آمریکاشوک ، رابرت ال ‏ . . Shook , Robert L‏۸هـ۸ش/ ۹۷۱۰HDدفتر نشر فرهنگ اسلامی۱۲۱
تست

تست

مقاومت سایشی (Abrasion resistance)

سایش در واقع، از بین رفتن تدریجی سطح لاستیک در تماس با یک سطح زبر است؛ کلیه­ آزمون­های اندازه گیری میزان سایش مبتنی بر حرکت نسبی میان نمونه لاستیک و یک سطح زبر تحت نیرویی ثابت و مشخص است.

روش بین ­المللی آزمون مقاومت سایشی بر اساس استانداردهای ASTM D5963، ISO 4649 و DIN 1683 تدوین شده است. در این روش آزمون، یک قطعه ­ی دیسکی شکل از نمونه ­ی مورد آزمایش در یک نگهدارنده­ ی مناسب در طول درام چرخنده پوشیده شده با ورق سنباده، حرکت می‌کند. نتایج بدست آمده از این آزمون می­تواند هم به صورت شاخص مقاومت سایشی در مقایسه با آمیزه مرجع گزارش شود و هم می­تواند به صورت افت حجم نسبی در مقایسه با ورق ساینده کالیبره شده با استاندارد مرجع ارائه شود.

مقاومت سایشی یک عامل عملکردی مهم در بسیاری از فرآورده­ های لاستیکی مانند تایر، تسمه نقاله، تسمه ­های انتقال نیرو، شیلنگ، کفی کفش و کف­پوش است. این روش آزمون جهت تخمین مقاومت سایشی نسبی انواع آمیزه­ های لاستیکی پخت شده در حوزه کنترل کیفیت و تحقیق و توسعه مناسب است.

 

اندازه گیری مانایی فشاری(Compression Set)
Serie nr 5112694 Fotograf P-O Svensson

آزمون مانایی فشاری برای اندازه­ گیری توانایی آمیزه­ های لاستیکی در حفظ خواص الاستیک پس از اعمال تنش­های فشاری طولانی و ممتد به ­کار می­رود.

استاندارد ASTM D395 – مانایی فشاری، تمایل یک نمونه لاستیکی پخت شده به فشرده شدن تحت اعمال یک نیروی ثابت (روش A)، یا اعمال یک کرنش ثابت (روش B)، تحت شرایط استانداد از پیش انتخاب شده، تعریف می­شود. این شرایط استاندارد شامل: تعیین درجه­ ی حرارت، زمان آزمایش، درصد فشردگی نمونه (روش B) و زمان بازیابی (Recovery) پس از فشردگی است. روش B متداول­ترین روشی­ست که به­ کار می­رود، در حالی که برای آزمون نمونه ­های پخت شده با سختی بالا، روش A به­ کار می­رود. لازم به ذکر است، این استاندارد برای تعیین درصد مانایی فشاری لاستیک­های ولکانیده و گرمانرم در دماهای محیط، بالا یا پایین به­ کار می­رود.

در روش کرنش ثابت، نمونه‌های (به شکل قرص) با ابعاد مشخص در تجهیز مانایی فشار به ضخامت ثابت فشرده می­شوند. برای کنترل ضخامت نمونه ­ها در هنگام فشار، فاصله‌ اندازهای فولادی با ضخامت مناسب میان صفحات فلزی تجهیز قرار داده می­شوند. در این آزمون مطابق استاندارد، معمولاً کاهش ارتفاع 25 درصد در نظر گرفته می­شود. دستگاه انجام آزمون، بلافاصله درون آون با دمای تنظیم شده قرار داده می­شود. دمای پیشنهاد شده در استاندارد، ˚C 23 یا یکی از 9 دمای بین 70 تا ˚C250 است. مدت زمان پشنهاد شده جهت انجام آزمون، 24 ساعت در دماهای بالا یا 72 ساعت در دمای ˚C 23 خواهد بود. در پایان زمان مشخص شده، نمونه­ ها از تجهیز خارج شده و جهت رسیدن به دمای محیط، به مدت 30 دقیقه در دمای ˚C 23 قرار داده می‌شوند. سپس ضخامت مجدداً اندازه­ گیری می­شود. مانایی فشاری برابر با اختلاف بین ضخامت اولیه­ ی نمونه با ضخامت ثانویه تقسیم بر میزان فشردگی اولیه است. این مقدار بر حسب درصد گزارش می­شود.

 مانایی فشاری در کرنش ثابت= (t0 - tr X 100)/( t0 – ts)

این آزمون برای سازندگان قطعات لاستیکی (اورینگ، واشر...) جهت تعیین میزان مقاومت آمیزه ­ی لاستیکی در برابر پدیده­ ی مانایی فشاری از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. بدیهی است، هرچه نمونه لاستیکی میزان مانایی فشاری کمتری داشته باشد، تحت سرویس عملکرد مطلوب­تری خواهد داشت.

مانایی فشاری

زمانی که یک قطعه لاستیکی تحت نیرو یا تنش فشاری قرار گیرد، در دراز مدت از خود مقداری تغییر ضخامت یا تغییر شکل دائمی نشان می­دهد. هدف از انجام آزمون مانایی فشاری، تعیین میزان این تغییر شکل دائمی است. نمونه­ای که برای این آزمون بکار می­رود به صورت یک قرص یا استوانه است که بین صفحات فلزی دستگاه قرار می­گیرد.

مقاومت خستگی (Fatigue)

دستگاه اندازه ­گیری خستگی برای اندازه ­گیری مقاومت نمونه­ های لاستیکی در برابر تغییرات ناشی از تنش سیکلی، تحت شرایط کنترل شده بکار می­رود. از دست دادن مقاومت و یا پاره شدن نمونه ­های لاستیکی مورد آزمایش مطابق استاندارد ISO 6943 در نتیجه گسترش ترک­ هایی است که در نمونه ایجاد می­شود.

نمونه دمبلی شکل مورد آزمایش تحت کشش اولیه قرار گرفته و با سرعت ثابت میان فک‌های دستگاه دستخوش کشش و خمش پیوسته قرار می‌گیرد تا جایی که پاره شود. تعداد سیکل طی شده بوسیله یک ثبات، ثبت می­گردد. تعداد سیکل سپری شده معیاری برای اندازه ­گیری مقاومت در برابر خستگی نمونه­ های لاستیکی خواهد بود.

طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز

FTIR-ATR

Fourier Transform Infrared Spectrometer- Attenuated Total Reflectance

طیف فروسرخ، به گستره‌ای از طول موج پس از امواج مرئی تا امواج رادیویی یعنی ۷۵۰ نانومتر تا ۱ میلی‌متر گفته می‌شود. یکی از روش‌های طیف‌سنجی بسیار مفید که به ما در شناسایی نوع پیوندهای موجود در یک ترکیب کمک می‌کند طیف‌سنجی مادون قرمز (InfraRed) یا همان IR است. طیف‌سنجی مادون قرمز، روشی برای شناسایی مولکول‌ها و بخصوص گروه‌های عاملی مولکول‌هاست. هر ماده‌ای، طیف مادون قرمز مخصوص به خود را دارد و همانند اثر انگشت، مختص همان مولکول است.

FTIR (تبدیل فوریه مادون قرمز) به­ طور گسترده ­یی در تعیین پایه پلیمری لاستیک‌ها و پلاستیک‌ها به کار می­رود.

آنالیز FTIR بر اساس جذب تابش و برانگیختگی در ترازهای انرژی ارتعاشی مولکول­ها و یون­های چند اتمی صورت می­گیرد. در طیف سنجی­های ارتعاشی، بطور معمول از امواج الکترومغناطیس نور مادون قرمز استفاده می­شود. زمانی که نور زیر قرمز از نمونه عبور می­کند، تعدادی از فرکانس­ها، جذب نمونه شده و مابقی از آن عبور می­کنند. اگر جذب یا انتقال بر حسب فرکانس یا عدد موج رسم شود، پاسخ آشکارساز به نور عبور کرده از نمونه بصورت طیف IR خواهد بود. سه منطقه در طیف سنجی زیر قرمز وجود دارد که بر اساس دامنه ­ی طول موج نوری که به نمونه تابیده می­شود دسته­ بندی می‌شوند. این سه ناحیه عبارتند از: زیر قرمز نزدیک (12500تا cm-14000)، زیر قرمز میانی (منطقه­ ی ارتعاشی چرخشی 4000 تا cm-1400) و زیر قرمز دور (۴۰۰ تا cm-110).  در تعیین پایه پلیمری لاستیک و پلاستیک، معمولاً ناحیه زیر قرمز میانی کاربرد دارد.

در طیف FTIR محور عمودی شدت عبور تابش (Transmittance) بر حسب درصد و محور افقی عدد موجی(Wavenumber) متناظر با طول موج نور مادون قرمز تابیده شده بر حسب cm-1 را نشان می­دهد.

مواردی که در تحلیل طیف FTIR می­توان به آن دست یافت این است که در طیف ­های مادون قرمز هر پیک نشان­دهنده‌­ی میزان جذب در عدد موجی متناظر با آن است و توسط یک پیوند شیمیایی مشخص ایجاد می­شود. به عبارتی هر ماده ­ای، طیف مادون قرمز منحصربفرد خود را داراست که همانند اثر انگشت مختص همان ماده خواهد بود.

کروماتوگراف گازی (GC)

کروماتوگراف گازی

دستگاه GC یا کروماتوگراف گازی یکی تجهیزات رایج آزمایشگاهی به منظور جداسازی و شناسایی مواد است. این روش اصولاً برای آنالیز موادی که در حالت بخار تجزیه نمی‌شوند مورد استفاده قرار می‌گیرد. دستگاه GC در مواردی مانند تعیین میزان خلوص یک ماده و جداسازی اجزای مختلف یک ترکیب (با تعیین نسبت اجزا) کاربرد دارد.

اساس کار دستگاه کروماتوگرافی گازی

در کروماتوگرافی گازی GC  یک فاز ساکن و یک فاز متحرک وجود دارد. فاز متحرک همان گاز حامل است حاوی نمونه (آنالیت) است. نمونه آنالیت معمولاً در حالت مایع به سیستم تزریق می‌شود. پس از آن مایع به حالت بخار درآمده و با گاز حامل مخلوط شده و بعد از مخلوط شدن این فاز متحرک وارد ستون می شود. در اثر عبور فاز متحرک از ستون کروماتوگرافی بخشی از نمونه توسط فاز ساکن جذب می شود. در واقع اساس جداسازی در کروماتوگرافی گازی  همین تمایل نمونه به فاز ساکن در حین عبور از ستون می باشد. اجزای جذب شده بسته به میزان بر هم کنش با فاز ساکن در فواصل زمانی و به تدریج از آن جدا می گردد. پس از جدا شدن نمونه از فاز ساکن و خروج از ستون، شناسایی ماده و میزان آن در آنالیت توسط دتکتور GC و سیگنال های خروجی از آن تعیین می گردد.

مجهز به:

دتکتور کروماتوگراف گازی FID (Flame Ionization Detector)

کروماتوگرافی گازی با در نظر گرفتن اینکه امکان جداسازی ترکیبات بسیار پیچیده را در حداقل زمان فراهم می­کند یک تکنیک بسیار قوی به شمار می­رود. گازی که به عنوان گاز حامل در کروماتوگرافی گازی به کار می­رود در سیلندرهای گاز ذخیره می­گردد. گازی که به یک دستگاه GC وارد می­شود باید فشار و سرعت جریان (Flow) ثابتی که توسط کنترل کننده­ های فشار دائما تنظیم می­گردند، داشته باشد. نمونه­های مورد آنالیز توسط سیستم تزریق (Injector) به درون ستون وارد می­گردند. عمل جداسازی اجزا توسط ستون انجام می­گیرد و سپس این اجزا شسته شده (elute) و توسط دتکتور تشخیص داده می­شوند. خروجی دتکتور توسط یک آمپلی فایر تقویت شده و سپس به یک سیستم ثبات فرستاده می­شود. علایم خروجی از دتکتور که به صورت mV بر حسب زمان ترسیم می­شود یک کروماتوگرام (Chromatogram) نامیده می­گرد. یک کرماتوگرام شامل یکسری از پیک­هاست که با اجزای موجود در نمونه مطابقت دارند و در یک جهت روی یک خط پایه یا (Base Line) قرار می-گیرند. شناسایی پیک­ها یا آنالیز کیفی (Qualitative Analysis)، بر اساس زمان بازداری(Retention Time) یعنی زمانی که طول می­کشد تا ترکیب از محل تزریق شسته شود و در نهایت از ستون خارج شود، استوار است و آنالیز کمی بر اساس اندازه یا سطح زیر پیک  (Area) بدست می ­آید.

آنالیز وزن‌سنجی حرارتی (Thermogravimetric Analysis)

آنالیز وزن‌سنجی حرارتی یا TGA ساده ­ترین روش آنالیز حرارتی است که اساس آن بر اندازه ­گیری تغییرات جرم نمونه در حین حرارت‌دهی استوار است.

دستگاه TGA وظیفه بررسی و آنالیز حرارتی نمونه را بر عهده دارد. گستره­ی دمای کار این دستگاه تا 850 درجه­ سانتی­گراد بوده و تغییرات دمایی بنابر شرایط استاندارد یا نیاز مشتری اعمال می­شود. همچنین با استفاده از این دستگاه اندازه ­گیری درصد دوده، پرکننده­ های معدنی... در نمونه ­های لاستیکی امکان پذیر است. مقدار ماده ­ای که در دستگاه قرار می­گیرد معمولا در حد چند میلی­گرم است. دستگاه مقادیر افت وزنی نمونه را در دماهای مختلف و با توجه به نرخ حرارتی تعریف شده در حافظه خود ثبت کرده و در نهایت داده ­ها بر روی یک منحنی رسم می­شوند.

اصول عملکرد وزن‌سنجی حرارتی

TGA   قدیمی­ترین روش آنالیز حرارتی است. این روش کاهش وزن نمونه را به صورت پیوسته با کمک ترازوی گرمایی به عنوان تابعی از دما پایش می­کند. این دستگاه ترکیبی از یک میکرو­ترازوی الکترونیکی مناسب با یک کوره­ی دارای برنامه­ ی دمایی است.

آنالیز با باز شدن ترازوی الکتریکی، قرار دادن نمونه در بوته، توزین نمونه و اعمال جو خنثی انجام می­شود. سپس فرآیند توسط برنامه­ ی داده شده به دستگاه آغاز شده و وزن نمونه به صورت پیوسته توسط دستگاه ثبت کننده، ذخیره می­شود. منحنی کاهش وزن را می­توان به صورت میلی­گرم یا درصدی از وزن نمونه­ ی اولیه گزارش کرد. پس از خروج مواد نیمه فرار، منحنی کاهش وزن معمولا در 600 درجه سانتی­گراد یا بالاتر آغاز شده و جو دستگاه از حالت خنثی به اکسنده تغییر می­کند. آنالیز زمانی کامل می­شود که منحنی کاهش وزن متناظر با جرم نمونه باقی­مانده رسم شود.

درصد جرمی چهار بخش اصلی، پلیمر، مواد فرار، پرکننده ­های سیاه و پرکننده­ های غیر سیاه/ اکسیدهای معدنی، توسط منحنی TGA قابل شناسایی است. این فرآیند از دمای محیط در جو نیتروژن آغاز شده و با تغییر جو به اکسیژن در دمای بین 600 تا 650 درجه سانتی­گراد ادامه پیدا می­کند. در حالت تحت جو نیتروژن، ابتدا مواد فرار در دمای پایین مانند روغن، نرم کننده­ ها و... تبخیر شده و سپس در دماهای بالاتر پلیمر تخریب می­شود. میزان دوده را پس از تغییر جو به اکسیژن و سوزاندن نمونه در این محیط می­توان ب­دست آورد. خاکستر باقی مانده شامل اکسید روی و سایر پرکننده­ های معدنی است.

دستگاه TGA نصب شده در آزمایشگاه مرکز تحقیقات صنایع لاستیک توانایی اندازه ­گیری تغییرات وزنی مواد از دمای محیط تا 850 درجه سانتی­گراد، شناسایی دقیق­تر مواد پلیمری، اندازه­ گیری درصد الیاف شیشه و پرکننده­ های معدنی، تعیین میزان دوده، اندازه­ گیری دمای تخریب، تعیین میزان نرم کننده ­ها و مواد فرار و همچنین اندازه­ گیری همزمان DSC/TGA-DTG را دارد. در این روش بررسی آنتالپی و تغییرات وزنی روی یک نمونه به طور همزمان انجام می­شود. برتری اندازه ­گیری همزمان بویژه در سیستم­های کمپلکس آن است که انجام آزمون TGA و DSC بصورت همزمان و با شرایط یکسان خواهد بود.

خواص غوطه وری در سیال ها (Liquid immersion properties)

استاندارد ASTM D471 جهت انجام آزمون‌های مرتبط با غوطه ­وری نمونه‌های لاستیکی در مایعات، به هنگام طراحی فرمولاسیون یک آمیزه لاستیکی که ممکن است به هنگام استفاده از آن در تماس با سیال­های مختلف قرار گیرد، حائز اهمیت است.

برای مثال، یک محصول لاستیکی مانند واشر یا اورینگ، اگر در موتور اتومبیل مورد استفاده قرار گیرد، ممکن است در تماس با روغن یا حلال قرار گیرد. قابلیت یک نمونه­ ی لاستیکی پخت شده نظیر عدم تورم و نیز عدم ایجاد آسیب به خواص نمونه پس از استقرار طولانی مدت در مجاورت سیال­ها، یکی از عوامل تعیین کننده­ ی طول عمر محصولات لاستیکی بشمار می­رود.

استاندارد ASTM D471 مربوط به آزمونی­ است که در آن نمونه لاستیکی پخت شده، در درجه حرارت معین و به مدت زمان مشخص، در یک سیال معین غوطه­ ور می­شود. میزان آسیب دیدگی نمونه را پس از این غوطه­ وری می­توان با تغییر در ویژگی­های فیزیکی مانند سختی، و ویژگی­های کششی (تنشی- کرنشی)، یا تغییر در جرم و حجم نمونه و یا ابعاد آن، اندازه ­گیری نمود. سیال­های استاندارد مختلفی برای آزمایش غوطه­ وری وجود دارند. مثال­هایی از این سیا­ل­ها، مواد مرجع صنعتی مانند روغن­های IRM 901 (معادل قدیمی ASTM No.1)، IRM 902 ... است.

پراکنش دوده

پراکنش دوده

از آنجایی که بدون داشتن یک مخلوط لاستیکی همگن (Homogeneous) هرگز به کیفیت و خواص مطلوب و مورد نظر نمی­توان رسید. تعیین و سنجش میزان پراکنش و توزیع دوده در کامپاند لاستیکی از اهمیت بالایی برخوردار است. عموماً دو روش برای تعیین میزان پراکنش دوده در آمیزه لاستیکی وجود دارد که عبارتند از:

1-روش بررسی چشمی یا بصری

2-روش شمارش توده­ها یا تجمع ذرات

در این روش، سنجش میزان پراکندگی به صورت کیفی صورت می­گیرد و نمونه کامپاند لاستیکی باید پخت شده باشد. در صورتی که نیاز به تعیین میزان پراکندگی در یک آمیزه خام باشد، نخست باید نمونه تحت پرس قرار گیرد تا تمامی هوای حبس شده و فضاهای خالی در آن از بین برود، سپس ورقه­ای از آمیزه بریده شده و سطح جدید بدست آمده توسط میکروسکوپ مشاهده می­گردد. با در دست داشتن تصاویر استاندارد، به میزان پراکندگی پرکننده نمره‌دهی می‌شود. شماره یا نمره بالاتر نشان­دهنده میزان پراکندگی بهتر پرکننده در ماتریکس پلیمری است.

در این روش که برای کامپاندهای لاستیکی پخت شده و نشده بکار می­رود، پراکندگی با اندازه ­گیری درصد مساحت پوشیده شده با توده ­ها یا تجمعات دوده در قطعات بریده شده، به کمک میکروسکوپ ارزیابی می­شود. این روش کمی است و نسبت به روش بصری صحیح­ تر است و برای تعیین میزان پراکندگی سایر پرکننده­ ها نیز می­تواند بکار رود. به علت دقیق­تر بودن این روش نسبت به روش قبلی دستگاه‌های پیچیده ­تری مورد نیاز خواهد بود.

آزمون فرسودگی در آون هوا (Deterioration in an Air Oven)

زمانمندی(Aging)

استاندارد ASTM D 573 یکی از استانداردهای مهم ا­ست که آزمون‌های ارائه‌شده در آن می‌توانند جهت تخمین طول عمر یک آمیزه لاستیکی را کمک شایانی کنند. این آزمون‌ها معمولاً برای تضمین کیفیت آمیزه بکار نمی­رود، اما در فرآیند تکوین فرمول آمیزه ­های لاستیکی به عنوان آزمونی برای طراحی طول عمر آمیزه ­ی تولید شده استفاده می­شود. در این آزمایش چند نمونه دمبلی شکل، فرآیند فرسودگی در آون هوا را سپری کرده و ویژگی­های (خواص فیزیکی) مهم آمیزه­ های ولکانیزه شده در آن­ها اندازه­ گیری می­شود. این ویژگی­ها که عموماً سختی، استحکام کششی، ازدیاد طول در نقطه پارگی، استحکام پارگی و مدولوس 100 تا 300 درصد است.

مقادیر بدست آمده خواص پس از زمانمندی با مقادیر همان خواص پیش از آن­که نمونه فرسوده شده باشد، مقایسه می­شود و بدین ترتیب مقاومت آمیزه را در مقابل عوامل محیطی یا به طور کلی قابلیت حفظ خواص نمونه مورد ارزیابی قرار می­گیرد. میزان فرسودگی نمونه­ های لاستیکی پس از فرسایش در آون، بصورت درصد تغییر نسبت به خواص اولیه ­ی فیزیکی نمونه­ ها بیان می­شود.

مقاومت در برابر ازون(Assessment of Ozone)

مقاومت در برابر ازون(Assessment of Ozone)

یکی از پدیده ­هایی که در فرآیند فرسودگی محصولات از جنس لاستیک مشاهده می­شود، ایجاد ترک‌های سطحی است که در اثر حمله­ ی گاز ازون و در حضور اکسیژن به وقوع می­پیوندد. ازون که در حقیقت فرم خاصی از اکسیژن با فرمول مولکولی O3 است می­تواند بر روی خواص لاستیک تأثیر قابل ملاحظه­ ای بگذارد.

بررسی آزمایشگاهی و مطالعاتی این پدیده در اطاقک ­هایی با جریان گاز ازون عمدتاً مطابق با استانداردهای ASTM D1149، DIN 53509 و ISO 1431-1 در حالت استاتیک/دینامیک صورت می­گیرد. نمونه یا قطعه لاستیکی در اطاقک ازون، در مدت زمان تعیین شده در معرض هوا با غلظت مشخصی از ازون قرار داده می‌شود؛ همچنین، می‌توان نمونه لاستیکی دمبل یا نواری شکل تحت کشش را در اطاقک ازون قرار داد. با استفاده از این روش، میزان مقاومت آمیزه ­های لاستیکی در برابر ازون با مشاهده ترک‌های سطحی ایجاد شده، مطابق استاندارد مربوطه بصورت مقایسه‌ای بررسی می­شود.

معمولاً در سطح آمیزه ­های لاستیکی در اثر واکنش با گاز ازون، بویژه هنگامی که آمیزه تحت کشش باشد، ترک هایی ایجاد می­شود؛ از این رو، لازم است که آزمایش تأثیر ازون تحت میزان درصد کشش معینی انجام گردد. انجام آزمون مقاومت در برابر ازون برای اندازه ­گیری مقاومت یک آمیزه در برابر حمله­ ی ازونی، در برنامه­ های بهبود کیفیت و طراحی فرمولاسیون آمیزه لاستیکی جدید حائز اهمیت خواهد بود. این آزمون اصولاً قدرت محافظت کنندگی واکس ­ها وآنتی­ازونانت­ های مورد استفاده در لاستیک­های پخت شده را مورد ارزیابی قرار می­دهد.

جهندگی(Resilience)

 

هنگام اندازه ­گیری الاستیسیته ­ی جهندگی، در واقع میزان اتلاف انرژی طی یک تغییر شکل ضربه­ای کوتاه اندازه ­گیری می­شود. زمانی که یک قطعه­ ی لاستیکی تحت نیرو ضربه­ ی کوتاه مدت قرار می­گیرد، مقداری انرژی در آن ذخیره می­شود که بخشی از این انرژی به حرارت تبدیل می­شود؛ هرقدر که میزان این حرارت ایجاد شده کمتر باشد، نمونه جهندگی بیش­تری دارد. در واقع در این آزمون، درصد انرژی اتلاف شده در اثر این ضربه اندازه­ گیری می­شود. در این آزمون یک چکش پاندولی شکل با وزن استاندارد و با سرعت مشخص از یک ارتفاع معین بر روی نمونه رها می‌شود. ارتفاعی که این چکش پس از برخورد و وارد کردن ضربه به نمونه بالا می آید، اندازه­ گیری می­شود. در اینجا واژه الاستیسیته به عنوان یک معیار کمی بکار می­رود که نشان می­دهد ماده تا چه حد رفتار کشسانی از خود نشان می­دهد و تا چه اندازه حالت ویسکوز دارد. هر قدر حالت کشسانی ماده بیشتر باشد، مقدار کمتری از انرژی وارد آمده برای تغییر شکل آن به صورت حرارت تلف می شود. این آزمون دینامیکی است زیرا در این آزمون در اثر وارد آمدن یک ضربه، ارتعاش در نمونه ایجاد می­شود. عدد بدست آمده از این آزمون برای آمیزه­ های الاستومری ولکانیزه شده ­ی مختلف متفاوت بوده و در محدوده­ی 10تا 75 درصد و یا حتی بالاتر تغییر می­کند. مقدار جهندگی برای آمیزه­ های دارای کشسانی بالا، بین 60 تا 75 درصد یا بالاتر، برای آمیزه­ های دارای کشسانی متوسط بین 40 تا 60 درصد و برای آمیزه ­های دارای کشسانی پایین از 10 تا 40 درصد است.

کارگاه اختلاط

فرآیند اختلاط

یکی از اولین مراحل در ساخت هر آمیزه لاستیکی،پس از تعیین فرمولاسیون مناسب که توسط شخص آمیزه­ کار صورت می گیرد، مخلوط کردن اجزای آمیزه است که شامل کائوچو، دوده، روغن، گوگرد، شتاب دهنده... می باشد.

هدف از فرآیند اختلاط، تولید آمیزه ­ای است که اجزایش در حد کفایت در هم آمیخته شده و ذرات تشکیل دهنده­ی آن از توزیع یکنواختی برخوردار باشند. به طوری که آمیزه در عملیات بعدی شکل دهی به راحتی پردازش می­یابد، به صورت موثری پخت می­شود و خواص مورد نیاز برای استفاده نهایی را در عین کمترین هزینه از نظر انرژی و زمان ایجاد کند. چهار خاصیتی که در عملیات بعدی حائز اهمیت است عبارتند از: گرانروی، پاشیدگی، مقاومت در برابر برشتگی و سرعت آهنگ پخت. بنابراین، به منظور داشتن یک اختلاط موثر و سودآور باید توجه را به مواد خام، ماشین آلات اختلاط و کنترل کیفیت معطوف کرد.

تکنولوژی اختلاط

دو نوع تکنیک مجزا یا دو نوع ماشین جهت انجام عمل اختلاط بکار می رود که عبارتند از :

1- مخلوط کن های برونی یا غلتک                   2- مخلوط کن های درونی (بنبوری)

یک غلتک متشکل از دو رل یا استوانه فلزی است که به صورت افقی و موازی با هم قرار دارند. مقدار فاصله­ ی بین دو رل توسط دو اهرم جداگانه قابل کنترل می­باشد. دو رل دستگاه در جهت مخالف یکدیگر با سرعتهای مختلف نسبت به هم می چرخند. نسبت سرعت بین دو رل از اهمیت خاصی برخوردار است. رل عقبی 1/1 تا 5/1 بار سریع تر از رل جلویی در حال چرخش است وهمین اختلاف سرعت چرخش دو رل روی آمیزه نیروی برشی ایجاد می نماید. عمل اختلاط درفاصله یا دهانة بین دو رل صورت می پذیرد. به فاصلة بین دو رل بازگشودگی یا گپ گفته می شود.در ابتدا زمانی که آمیزة خام روی غلتک بار می شود، سریعاَ در اطراف غلتک جلویی یک توده ورقه ای شکل تشکیل می گردد.چناچه عمل نرم کردن لاستیک ضرورتی داشته باشد در همین مرحله صورت می پذیرد.نحوة افزودن اجزای آمیزه بدین صورت است که پس از افزایش کائوچو سایر اجزا بجز مواد تشکیل دهنده سیستم پخت افزوده می گردند.

مواد تشکیل دهندة سیستم پخت در پایان کار اضافه می شود و در تمامی مراحل، غلتک کار بایستی چندین بار به صورت عرضی با چاقوی مخصوص اقدام به برش عرضی تودة لاستیکی بنماید تا عمل اختلاط در جهت عرضی نیز انجام پذیرد. به علت اعمال نیرو روی آمیزه، مقداری حرارت ایجاد می شود که باید به نحوی این حرارت تولیدی را از سیستم خارج نمود. عدم جلوگیری از افزایش بیش از حد درجه حرارت، به ویژه زمانی که گوگرد و شتاب دهند وارد آمیزه شده اند باعث سوختن آمیزه می شود. امروزه غلتکها مجهز به دو سیستم گردش آب و بخار(یا روغن داغ) به منظور سرد و یا گرم کردن رلها می باشند تا بدین وسیله کنترل دقیقی روی درجه حرارت مورد نیاز جهت اختلاط بتوان اعمال نمود. وقتی عمل اختلاط به پایان رسید، آمیزه را باید به صورت ورقه از غلتک جدا نمود و بلافاصله آن را در محلی سرد قرار داد.

امروزه در صنعت لاستیک مخلوط کن های درونی که نوعی از آنها را در کارخانه ها با نام بنبوری می شناسند به علت سرعت عمل بیشتر،تولید بالاتر و قابلیت های بهتر نسبت به غلتک ترجیح می دهند. یک مخلوط­ کن داخلی از قسمتهای Rotor، محفظه یا اطاقک اختلاط، دریچه، دریچه­ ی تخلیه و Ram تشکیل شده است.

بر حسب شکل روتور و سرعت چرخش معمولاَ دو نوع مخلوط کن درونی وجود دارد که عبارتند از بنبوری و اینترمیکس که در کارخانه های تایر سازی نوع بنبوری بیشتر معمول است.

در بنبوری بین سرعت چرخش روتورها اختلاف وجود دارد و بخش عمده ای از عمل اختلاط بین روتور و دیوارة اطاقک اختلاط صورت می پذیرد.

پرس پخت

بعد از اختلاط آمیزه­ ی لاستیکی، می­توان آن را توسط یک پرس پخت آزمایشگاهی قالب­گیری کرده و به شکل نمونه­ یی مناسب برای انجام آزمون های بعدی مانند آزمون کشش (تنش- کرنش) پخت کرد. استاندارد   ASTM   D 3182 توضیح می­دهد که چگونه این آمیزه ­های مخلوط شده را می­توان به شکل ورقه­ هایی با ایعاد استاندارد ASTM پخت کرد.

اختلاط دو مرحله ای

صرف نظر از نوع وسیلة بکار گرفته شده جهت اختلاط، عمل مخلوط کردن اجزای آمیزه را می توان به صورت دو مرحله ای انجام داد. این عمل بدین معنی است که در مرحلة اول کلیة اجزای تشکیل دهندة آمیزه به غیر از مواد پخت با یکدیگر مخلوط می شوند که به مخلوط حاصله از این مرحله مستربچ گفته می شود. سپس در مرحلة بعد، این مخلوط با سایر اجزای باقی مانده نظیر گوگرد و شتاب دهنده مخلوط شده و به آن مخلوط فاینال بچ       (Final Batch)  اطلاق می گردد. هدف از این عمل کمک به بهبود پراکنش اجزا در مخلوط و همچنین جلوگیری از سوختن آمیزه می باشد. در کارخانه ها بین مرحلة مستربچ و فاینال بچ یک فاصلة زمانی در نظر گرفته می شود. مدت زمان بین این دو مرحله بستگی به نوع آمیزه دارد و معمولاَ بین چند ساعت تا چند روز می باشد. در نظر گرفتن یک فاصلة زمانی بین دو مرحلة اختلاط به پایداری زنجیره های پلیمر کمک می کند و همچنین باعث بهبود کیفیت خواص نهایی آمیزه در قبل و بعد از پخت خواهد شد.

مونی ویسکوزیته (Mooney Viscosity)

مونی ویسکوزیته کمیتی جهت تعیین مقدار گرانروی کائوچوی خام یا آمیزه خام/پخت شده اندازه‌گیری است؛ این دستگاه متشکل از یک دیسک و یک حفره است که کائوچو یا آمیزه ­ی خام درون آن قرار می­گیرد. دمای داخل محفظه به وسیله ترموستات و با کمک اِلمنت­ های برقی کنترل شده و بتدریج با حرارت دیدن نمونه، آمیزه شروع به پخت می­کند و بدین ترتیب، برای آن­که دیسک با سرعت ثابتی به چرخش خود ادامه دهد، به موازات پیشرفت پخت نمونه، گشتاور بیش­تری مورد نیاز است. این دستگاه بطور خودکار منحنی مقدار گشتاور مورد نیاز را بر حسب زمان رسم می­کند.

مونی اسکورچ نیز می­تواند برای اندازه ­گیری زمان پخت ابتدایی و نیز سرعت پخت در مرحله ­های اولیه ولکانش ب­کار رود.

خواص مونی ویسکوزیته و مونی اسکورچ که توسط دستگاه مونی ویسکومتر اندازه‌گیری می‌شود از عواملی هستند که در بررسی فرآیندپذیری آمیزه لاستیکی نقش بسزایی ایفا می‌کنند.

اندازه گیری سختی لاستیک(Hardness)

اندازه­ گیری سختی لاستیک(Hardness)       

سختی لاستیک بصورت مقاومت آن در برابر رخنه یا تورفتگی ناشی از اعمال نیرو توسط یک جسم خارجی سخت تعریف می­شود. اندازه‌گیری سختی یک نمونه لاستیکی تا حد زیادی به تعیین میزان تنش وارد شده به آن ارتباط دارد. در اندازه­ گیری سختی، یک جسم نافذ با شکل هندسی خاص، تحت شرایط معین به درون ماده لاستیکی فشرده می­شود. عمق نفوذ بستگی به شکل جسم نفوذکننده، نحوه ­ی اعمال نیرو و مدولوس یانگ دارد. در آزمون سختی، میزان عمق تورفتگی یک میله یا سوزن را با بخش انتهایی کره ­ای شکل یا مخروطی شکل، تحت یک نیروی مشخص اندازه ­گیری می­کنند. ابتدا، تنها یک جسم نفوذ کننده کروی شکل به عنوان استاندارد بین ­المللی برای اندازه ­گیری سختی بر اساس ISO معرفی شد. اما در حال حاضر روش جدید اندازه­ گیری سختی بر اساس Shore به عنوان یک روش استاندارد بین­ المللی متداول مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سختی Shore

برای اندازه ­گیری سختی به روش Shore از یک دستگاه آزمون (دورومتر) استفاده می­گردد. این نوع از سختی سنج از صفر تا صد درجه­بندی شده­ است. برای اندازه ­گیری سختی لاستیک­های نرم، غالباً از سختی سنج Shore-A و برای لاستیک­های سخت ­تر از دستگاه سختی سنج Shore-D استفاده می­شود. در سختی سنج نوع Shore-D، نوع سوزن بکار رفته با نوع Shore-A، متفاوت است. جسم نافذ در ساختار دستگاه سختی سنج Shore، به شکل یک مخروط ناقص است، در این دستگاه از روی میزان انحراف یک فنر صفحه­ یی که بر اساس سختی استاندارد کالیبره شده است، مقاومت نمونه­ ی لاستیکی در برابر نفوذ فرورونده­ی مخروطی شکل اندازه ­گیری و توسط یک عقربه نمایش داده می­شود. نمونه مورد استفاده جهت تعیین سختی باید دارای سطحی صاف و یکدست و حتی ­الامکان دارای ضخامت بیش از 6 میلی­متر باشد.

کاربرد

این روش، برای حصول اطمینان از پخت کامل نمونه، روش سریعی ا­ست اما برای تعیین مقدار دست­یابی نمونه لاستیکی به میزان چگالی اتصال­های عرضی در نظر گرفته شده برای آن در طول فرآیند پخت، روش دقیقی نخواهد بود. این آرمون برای تعیین کیفیت پخت نمونه، یک روش سریع است اما از دقت کمتری نسبت به سایر روش­ها برخوردار است.

این روش آزمون برای تعیین سختی بر اساس نفوذ یا فروروی برای موادی شرح داده می­شود که به عنوان

الاستومر­های گرمانرم Thermoplastic Elastomers

لاستیک ولکانیده (گرماسخت)    Vulcanized (thermoset) Rubber 

مواد الاستومری Elastomeric Materials

مواد اسفنجی Cellular Materials

مواد ژل مانند Gel-like Materials 

و نیز برخی از پلاستیک­ها طبقه بندی می­شوند.

رئومتر(Rheometer)

در رئومتر بدون روتور، کامپاند لاستيك بين قالب‌هاي با دماي ثابت قرارداده مي شود و تغيير شكل مكانيكي بطور پيوسته بر روي آن بوسيله نوسان قالب پايين اعمال مي‌شود. پیش از آغاز آزمون، قالب‌ها تا دماي از پيش تعريف شده گرم مي‌شوند و پس از قراردادن نمونه بين قالب‌ها، دو صفحه آب بندي قالب‌ها توسط يك سيلندر بادي بسته مي شوند. لاستيك شروع به پخت كرده و قالب پايين نوسان مي كند. گشتاور لازم براي نوسان قالب با پخت نمونه لاستيك بتدريج افزايش مي‌يابد. مقدار گشتاور بوسيله سيستم الكترونيكي اندازه‌گيري مي‌شود و همزمان منحني گشتاور - زمان بوسيله كامپيوتر نمايش داده می‌شود. پس از پايان زمان آزمون، دو صفحه قالب از هم باز مي‌شوند و در نتيجه نمونه پخت شده را به راحتي مي‌توان از میان دو قالب خارج كرد. نمونه در رئومتر بدون روتور(MDR, ASTM D5289)  به علت حذف روتوری که حرارت‌دهی نمی‌شود زودتر به دمای آزمون رسیده و توزیع دمایی بهتری دارد. به منحنی حاصل از ثبت گشتاور مربوط به نیرو بر حسب زمان، منحنی رئومتر می­گویند. به کمک این منحنی است که می­توان مشخصات پخت یک آمیزه­ ی لاستیکی را تجزیه و تحلیل نمود. پارامترهای بدست آمده از منحنی رئومتر عبارتند از:

ML، حداقل گشتاور - که تخمینی از چگونگی فرآیندپذیری آمیزه ­ی خام لاستیکی است.

MH، حداکثر گشتاور - که تخمینی از بیشترین دانسیته ­ی اتصال­های عرضی­ است که در نتیجه­ ی فرآیند پخت حاصل می‌شود.

Ts2 زمان ایمنی برشتگی – زمان ایمنی فرآیند را اندازه­ گیری می­کند و زمانی­ است که لازم است تا گشتاور 2 واحد از حداقل گشتاور بالاتر رود.

TC 50  نیمه زمان پخت- زمانی­ است که آمیزه طی آن به 50 درصد حالت پخت کامل خود می­رسد.

TC 90 زمان پخت بهینه- زمانی­ است که آمیزه طی آن به 90 درصد حالت پخت کامل خود می­رسد.

این روش آزمون برای تعیین ویژگی­های پختی آمیزه ­های لاستیکی پخت شونده به کار می­رود. بررسی خواص نمونه هنگام پخت از اهمیت ویژه­ای برخوردار است که توسط دستگاه رئومتر اندازه­ گیری می­شود. این آزمون برای کنترل کیفیت در فرآیندهای تولید لاستیک، در پژوهش و توسعه­ ی آمیزه­ های خام و نیز ارزیابی مواد خام مورد استفاده در تهیه آمیزه­ های لاستیکی بکار می­رود.

CRI  ، شاخص سرعت پخت- این ویژگی تخمینی از سرعت پخت آمیزه است.

چگونگی شکل منحنی رئومتر را چنین می­توان تفسیر نمود:

بتدریج با گرم شدن آمیزه، گرانروی آن پایین آمده و منحنی یک افت ناچیز ازخود نشان می‌دهد. از آن پس با وارد شدن به مرحله­ ی شروع پخت، تغییری در مقدار گشتاور پدید نمی­آید. به دنبال آن، آمیزه بتدریج شروع به پخت کرده و بالطبع میزان سختی آن افزایش می‌یابد، به همین جهت گشتاور بتدریج افزایش یافته و به جایی می­رسد که عمل پخت تکمیل و از آن پس حرارت تغییری در میزان سختی آمیزه بوجود نمی‌آورد؛ لذا، منحنی به صورت خط راست در می­آید (plateau). ولی این امر مستمراً نمی‌تواند ادامه یابد چرا که پس از گذشت زمان معینی، حرارت اضافی باعث تخریب و شکستن ساختمان پلیمر شده و در نتیجه آمیزه شروع به نرم شدن کرده و مقدار گشتاور افت می‌کند. منحنی رئومتر یکی از مهم‌ترین منحنی‌ها در مورد هر آمیزه­ ی لاستیکی است.

اندازه گیری خواص کششی (Tensile properties)

آزمون کشش یکی از مهم­ترین آزمون­ها در صنعت لاستیک است. در این آزمون کامپاند پخت شده تحت تنش کشیده می‌شود تا پاره شود. تنش مورد نیاز برای کشش تا حد پارگی نمونه­ ی لاستیک پخت شده را استحکام کششی (Tensile Strength) می­گویند و آن را بر حسب مگاپاسکال، پوند بر اینچ مربع و یا کیلوگرم بر سانتی­متر مربع بیان می­کنند.

 این روش شامل پانچ نمونه­ های دمبلی شکل با ضخامت بیش از 3/1 میلی­متر و کمتر از 3/3 میلی­متر از شیت پخت شده ­ی آمیزه­ی فاینال بر اساس روش استاندارد ASTM یا ISO با استفاده از قالب برش، و سپس کشیدن آن­ها از دو بخش انتهایی دمبل توسط دستگاه کشش، با سرعت استاندارد 500 میلی­متر بر دقیقه با استفاده از فک­های مکانیکی مخصوص دستگاه است. با جداسازی یک نمونه دمبلی شکل از شیت آمیزه پخت شده، ویژگی­های کششی آن نظیر استحکام کششی، ازدیاد طول در نقطه پارگی (Elongation at break) و مدولوس در ازدیاد طول 100 درصد و 300 درصد (Modulus 100%, 300%)، اندازه­ گیری می­شود. خروجی آزمون یک منحنی تنش- کرنش (Stress- Strain) است.

این روش آزمون برای ارزیابی مواد و محصولاتی که مقاومت در برابر نیرو­های کششی در طی چرخه عملکرد آن­ها اهمیت دارد، طراحی شده است.

آزمون کشش یک آزمون تخریبی­ است که به استحکام ذاتی آمیزه ­ی لاستیکی مربوط می­شود. این استحکام معمولاً به ویژگی­هایی نظیر نوع و کیفیت کائوچوی انتخاب شده به عنوان پایه، نوع سیستم پرکننده، روغن به کار رفته در آمیزه، چگالی نهایی اتصال­های عرضی حاصل از سیستم پخت ...، ارتباط داده دارد.

این آزمون برای ارزیابی خواص کششی لاستیک­های ترموست ولکانیده شده و الاستومرهای ترموپلاستیک ب­کار می­رود.

آزمون مقاومت در برابر پارگی (Tear resistance)
Serie nr 5112694 Fotograf P-O Svensson

مقاومت پارگی عبارت از مقاومت نمونه ­ی لاستیکی در برابر پیشرفت پارگی. در این آزمایش، نمونه آزمون در مقایسه با نمونه آزمون کشش می­تواند دارای شکل­های بسیار متعددی باشد.

معمولاً مقاومت در برابر پارگی به صورت نیروی لازم برای کشیدن یک نمونه لاستیکی تا نقطه­ ی پاره شدن آن، با استفاده از دستگاه کشش و تحت شرایط کنترل شده که در استاندارد ASTM D 624 شرح داده شده، گزارش می­شود.

آزمون مقاومت در برابر پارگی الاستومرهای ترموپلاستیک و لاستیک­های ولکانیده در آزمایشگاه قطعات مرکز تحقیقات صنایع لاستیک با استفاده از قالب­های دمبل مختلف مطابق استاندادهای مربوطه انجام می­شود.

این آزمون می­تواند برای پیش­بینی نقطه پارگی محصول تحت سرویس مورد استفاده قرار گیرد.

مقاومت در برابر پارگی می­تواند تحت تأثیر ترک خوردگی سطحی، توزیع تنش، میزان کرنش و اندازه و ابعاد نمونه آزمون قرار گیرد.

اندازه‌گیری استانداردهای سه گانه زیست محیطی مطابق SWR(R-117, ISO 28580)

 

 ROLLING RESISITANCE MACHINE
ROLLING RESISITANCE MACHINE

 

RR -TEST REPORT

 

 

آزمایشات عملکردی تایر در تست داخلی (Indoor Tests)

 

1-بخش تایر

 

2-بخش تیوب

 

دستگاه­های آزمون سرعت و مقاومت تایر با قابلیت انجام انواع آزمون روی تایرهای سبک و سنگین 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آزمون مطابق استانداردهاي بین المللی برحسب درخواست خودروسازان و مشتریان
 1. FMVSS استاندارد ايمني خودروهاي موتوري ايالات فدرال آمريكا

 2. EEC  جامعه اقتصادی اروپایی

 3. E- MARK EMARK (E3 0224420-S), ECE کمیسیون اقتصادی اروپا

 4. ETRTO سازمان تخصصي اروپايي تاير و رينگ

 5. ISO سازمان بين المللي استاندارد

 6. JIS استاندارد صنعتی ژاپنی

 7. SAE جامعه مهندسان خودرو

 8. TRA (T&R) انجمن تاير و رينگ

 9. GS  استاندارد گلف براي كشورهاي حاشيه خليج فارس

 10. DOT امور حمل و نقل آمریکا

 11. NHTSA مديريت اجرايي ايمني ترافيك بزرگراه هاي ملي در آمريكا

 12. TGT جدول راهنمای انتخاب تایر
 1.  ASTM انجمن مواد و آزمون آمریکا