اطلاعات تماس

می توانید ما را اینجا پیدا کنید:

آدرس

تهران-کرج، بعد از ایران‌خودرو، خروجی شهرک علم و فناوری، بلوار پژوهش، جنب پژوهشکده‌ی هواشناسی، انتهای کوچه، شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک کدپستی: ۱۴۹۷۷۱۱۶۳۶

برنامه ریزی راهبردی و IT:

44787900

معاونت آموزش و اطلاع رسانی:

44787899

امور مالی :

44787914

روابط عمومی، همایش ها و نمایشگاه ها:

44787916

آموزش :

44787918

مرکز علمی کاربردی صنایع لاستیک:

44787906

مطالعات فناوری و انرژی:

44787924

مدیریت:

44787910

معاونت پشتیبانی:

44787921

انتشارات:

44787917

معاونت بازرسی و آزمون:

44787911

بازرسی کیفیت:

44787204

آزمون تایر:

44787902

آزمایشگاه:

44787903

ایمیل

info@rierco.net

پیشنهادات و شکایات

پیام‌های شما کمک بزرگی به ما هستند. برای رضایت شما تمام تلاشمان را خواهیم کرد.

مکان روی نقشه